Gå till innehåll
Gravid kvinna på knä i profil

Gravidförsäkring

 • Du som väntar barn får ett kostnadsfritt grundskydd med Gravidförsäkring Gratis
 • Krishjälp till mamman och pappan/partnern om något allvarligt skulle hända
 • En möjlighet att även teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor
 • Med Gravidförsäkring Large får du 1 395 kr rabatt på barnförsäkringenFör gravidförsäkringen har vi valt att samarbeta med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Läs mer om samarbetet här

Teckna Gravidförsäkring

Det här ingår i Modernas gravidförsäkringar

Det finns två olika gravidförsäkringar – Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large. Båda innehåller följande grundskydd:

 • Olycksfallsförsäkring för mamman, pappan/partnern och barnet
 • Livförsäkring för mamman, pappan/partnern och barnet
 • Krishjälp för mamman och pappan/partnern om t ex barnet föds med en allvarlig sjukdom

Båda kan tecknas när som helst under graviditeten och börjar gälla tidigast vecka 22. I båda försäkringarna har du också möjlighet att även teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor. Med Gravidförsäkring Large kan du få ersättning vid fler händelser.

Gravidförsäkring Large - få rabatt på barnförsäkringen

Gravidförsäkring Large ersätter fler situationer än Gravidförsäkring Gratis, t.ex. stor blodförlust, bristningar, havandeskapsförgiftning, krishjälp vid förlossningsdepression och om barnet drabbas av sjukdom eller förlossningsskada. 

Om du köper Gravidförsäkring Large får du dessutom rabatt på barnförsäkringen. Det du betalar nu (1 395 kr) dras av från priset på barnförsäkringen det första året. Barnförsäkringserbjudandet får du automatiskt i vecka 37. Moderna erbjuder Sveriges bästa barnförsäkring – enligt Konsumenternas Försäkringsbyrå i mars 2018.

Läs mer om de olika nivåerna av skydd här.

Teckna barnförsäkring utan hälsoprövning

Om du har tecknat Gravidförsäkring Gratis har du möjlighet att teckna Modernas Barnförsäkring Medium utan hälsoprövning om premie för barnförsäkring betalas innan barnet är fött.

Om du har en gällande Gravidförsäkring Large har du möjlighet att teckna Barnförsäkring Medium utan hälsoprövning om barnförsäkringen tecknas innan barnet är 14 dagar.

Läs mer om Modernas barnförsäkring

Teckna direkt

 • Du som väntar barn får ett kostnadsfritt grundskydd med Gravidförsäkring Gratis
 • Krishjälp till mamman och pappan/partnern om något allvarligt skulle hända
 • En unik möjlighet att även teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor
Teckna Gravidförsäkring

Frågor & svar om gravidförsäkring

 • En gravidförsäkring ger ett grundskydd under graviditeten för den gravida, barnet och pappa/partner och ger till exempel ersättning vid medicinsk invaliditet, vid olycksfall samt krishjälp om något skulle hända.

 • Det är olika i olika försäkringsbolag. Med Moderna Försäkringars Gravidförsäkring Gratis får du som väntar barn ett kostnadsfritt grundskydd för dig själv, barnet och pappa/partnern. T ex krishjälp till dig och din partner om något allvarligt skulle hända. Med Modernas mer omfattande försäkring Gravidförsäkring Large kan du få ersättning om du måste göra akut kejsarsnitt eller drabbas av en större blodförlust vid förlossningen. Gravidförsäkring Large kan även ge ersättning om ditt barn föds med en allvarlig diagnos eller om du eller din partner drabbas av en förlossningsdepression.

 • Moderna erbjuder alla som har tecknat en gravidförsäkring möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten. På så vis elimineras risken att eventuellt inte kunna teckna en barnförsäkring med önskad omfattning när barnet är fött. Moderna är även det enda bolaget som kan ge ersättning vid bestående skador för den gravida i samband med förlossningen.

 • Det finns två olika delar i Modernas barnförsäkring, både en olycksfallsdel och en sjukdel. Sjukdelen i barnförsäkringen börjar tidigast gälla dagen efter den dag man skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen, oavsett om försäkringen är tecknad innan barnet är fött eller efter.

 • Modernas barnförsäkring omfattar aldrig sjukdomar/skador som inträffar före dess att barnförsäkringen börjar gälla. Med Modernas Gravidförsäkring Large kan du däremot få ett engångsbelopp utbetalat direkt vid diagnos för vissa sjukdomar som kan drabba barnet, som t.ex. ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada.

Alla frågor och svar