Gå till innehåll
Gravid kvinna på knä i profil

Gravidförsäkring för dig som väntar barn

 • Du som väntar barn får ett kostnadsfritt grundskydd med Gravidförsäkring Gratis
 • Krishjälp till mamman och pappan/partnern om något allvarligt skulle hända
 • En unik möjlighet att även teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågorFör gravidförsäkringen har vi valt att samarbeta med Moderna Försäkringar som försäkringsgivare. Läs mer om samarbetet här

Teckna Gravidförsäkring

Så fungerar gravid­försäkringarna

Vi erbjuder två gravidförsäkringar för dig som väntar barn: Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large. Båda kan tecknas när som helst under graviditeten och börjar gälla tidigast vecka 22. Med Gravidförsäkring Large kan du få ersättning vid fler händelser. 

 • Båda försäkringarna omfattar mamman, pappan/partnern och barnet/barnen. 
 • I båda försäkringarna har du en unik möjlighet att även teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor. 

Det här ingår:

 • Olycksfallsförsäkring för mamman, pappan/partnern och barnet
 • Livförsäkring för mamman, pappan/partnern och barnet
 • Krishjälp för mamman och pappan/partnern om t ex barnet föds med en allvarlig sjukdom

Gravidförsäkring Large ersätter fler situationer än Gravidförsäkring Gratis, t.ex. stor blodförlust, bristningar, havandeskapsförgiftning, krishjälp vid förlossningsdepression och om barnet drabbas av sjukdom eller förlossningsskada. 


 • Om du har tecknat Gravidförsäkring Gratis har du möjlighet att teckna Barnförsäkring Medium utan hälsoprövning om premie för barnförsäkring betalas innan barnet är fött.

  Om du har en gällande Gravidförsäkring Large har du möjlighet att teckna Barnförsäkring Medium utan hälsoprövning om barnförsäkringen tecknas innan barnet är 14 dagar.

Jämför nivåer av skydd

Det finns två olika gravidförsäkringar, Gravidförsäkring Gratis och Gravidförsäkring Large. Läs mer om de olika nivåerna av skydd här

Teckna direkt

 • Du som väntar barn får ett kostnadsfritt grundskydd med Gravidförsäkring Gratis
 • Krishjälp till mamman och pappan/partnern om något allvarligt skulle hända
 • En unik möjlighet att även teckna barnförsäkring utan att svara på hälsofrågor
Teckna Gravidförsäkring