Gå till innehåll
Två personer delar på tårta

Är du med och delar?

 • Vi ägs av våra kunder vilket innebär att allt överskott går till dig som sparar i Skandia Liv (traditionell förvaltning)
 • Detta är möjligt tack vare en fortsatt bra utveckling av livportföljens placeringar
 • Värdeutvecklingen på din försäkring hitta du i ditt årsbesked som skickas ut löpande under året

Vår hantering av överskott

Kunderna äger Skandia 
Vi är ett kundägt bolag och har därför inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går tillbaka till våra 1,5 miljoner ägare.

Under 2023 fördelade vi 17 miljarder kronor* till våra kunder i Skandia Liv (traditionell förvaltning) med hjälp av återbäringsräntan. Det innebär en genomsnittlig återbäringsränta för dig som sparare på 3,4 procent för helåret 2023 och 6,3 procent i genomsnitt de senaste 15 åren (2009-2023). 

*Försäkringskapitalet är inte garanterat och kan både öka och minska över tid. 

Din värdeutveckling ser du i ditt årsbesked

Du ser värdeutveckling på just din försäkring för föregående år i ditt årsbesked. Ditt digitala årsbesked hittar du genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked

Vill du får ett mail när just ditt digitala årsbesked finns tillgängligt? Lämna din e-mailadress till oss.

Lämna din mejladress

Vi fortsätter dela ut överskott till våra kunder

Vi har ett ekonomiskt överskott i de flesta av våra liv- och sjukförsäkringsprodukter som våra kunder ska få ta del av. Överskott som betalas ut beror på flera faktorer och varierar med vilken försäkring du har som kund. 

Mer information för dig som företagskund 
För ditt företag innebär fördelningen av överskott att vi fortsätter att rabattera er försäkringspremie och kopplar på en hälsoförsäkring utan extra kostnad för att undvika sjukskrivning. Rabatten grundas på hur lång tid ni har haft försäkringarna hos Skandia. För att ta reda på vilken rabatt som gäller för just ditt företag, kontakta kundservice på 0771-55 55 00. Du kan läsa mer om hälsoförsäkringen här.

Försäkringar som omfattas av rabatten:

 • Sjukförsäkring TPS
 • Premiebefrielseförsäkring TPS
 • Efterlevandeskydd 

Mer information för dig som privatperson 
För dig som privatperson innebär fördelningen av överskott att vi fortsätter att rabattera din försäkringspremie. Rabatten grundas på hur lång tid du har haft försäkringarna hos Skandia. För att ta reda på vilken rabatt som gäller för just dig, kontakta kundservice på 0771-55 55 00.

Försäkringar som omfattas av rabatten:

 • Individuell Sjukförsäkring 
 • Individuell livförsäkring 

   

 

Frågor och svar

Här har vi samlat det vanligaste frågorna.

 • Vi är ett kundägt bolag och har därför inga externa aktieägare som tar hand om vinsten. Allt överskott går tillbaka till våra 1,5 miljoner ägare. Alla som sparar i traditionellt förvaltad försäkring eller GarantiPension Plus tar del av överskotten, via återbäringsräntan. Fördelningen är preliminär och försäkringskapitalet kan både öka och minska över tid. 

 • Årsbeskeden kommer vid olika tidpunkter under året. Lämna din mejladress här så meddelar vi dig när ditt digitala årsbesked för försäkring kommit. Du kan se ditt årsbesked genom att logga in med ditt BankID på skandia.se/arsbesked

 • Återbäringsräntan används för att jämna ut avkastningen som skapas av vår kapitalförvaltning över tid. Syftet med att använda återbäringsränta är att ge en jämnare utveckling på sparandet och i förlängningen även på pensionsutbetalningarna. De kortsiktiga svängningarna på kapitalmarknaden blir på så sätt mindre kännbara för dig som kund.

 • Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. I de flesta fall kan du välja Skandia Liv för din tjänstepensionsförsäkring. Du kan också spara privat i en kapitalförsäkring.   

  Skandia Liv är en unik sparform med garanti, där vi utöver traditionella tillgångsslag som aktier och räntor även investerar långsiktigt i alternativa tillgångar som infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. Det är främst investeringar i aktier och de olika alternativa tillgångarna som bidragit till den höga avkastningen under de senaste åren. 

 • Att förvalta pensionskapital är ett långsiktigt uppdrag. Vi på Skandia har levererat livförsäkringar sedan andra halvan av 1800-talet och pensionsförsäkring sedan 1920. Våra 1,5 miljoner ägares kapital placeras i en robust portfölj, som ger bra riskspridning och ökar möjligheterna till avkastning.  

  Inom traditionell förvaltning kan man förutom aktier och räntor också investera i alternativa tillgångar, som exempelvis infrastruktur, fastigheter och onoterade bolag. För vår del är investeringar i alternativa tillgångar ett fokusområde sedan många år och är en styrka i vår portfölj.