Gå till innehåll

Skicka in handlingar till ditt skadeärende eller anmäl skada via blankett

 • Information om hur du skickar in sjukintyg, remisser och foton för ett skadeärende som du redan har anmält till oss.
 • Blanketter att skicka via post 

Är du sjukskriven eller har du varit sjukskriven?


Vill du skicka in sjukintyg?

 • Du kan ladda upp ditt sjukintyg inloggad på skandia.se 
 • Posta sjukintygen till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Vill du skicka in läkarutlåtande, journaler eller andra handlingar?

 • Posta dem till oss på  Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.
Skadeblanketter för sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och trygghetskapital
Sjukersättning och premiebefrielse - privat, tjänste- och gruppförsäkring
Ansökan om förtidskapital-, sjukkapital- och omställningskapital - gruppförsäkring
Ansökan om trygghetskapital och ersättning från diagnosförsäkringen - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller logga in och skicka meddelande till oss här.

Har ditt barn råkat ut för ett olycksfall eller sjukdom?


Har du barnförsäkring och vill skicka in foto för ärrbedömning i ett skadeärende som du redan anmält till oss?

Vi behöver ett par nytagna tydliga färgfotografier tagna på sådant avstånd att hela kroppsdelen syns till.

Vill du skicka in läkarutlåtande, journaler eller andra handlingar?

 • Posta dem till oss på Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.
Skadeblanketter för barnförsäkring - gruppförsäkring
Barnolycksfall/sjukdom - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm. 

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller så kan du logga in och chatta med oss här.

Har du råkat ut för ett olycksfall?


Har du olycksfallsförsäkring och vill skicka in foto för ärrbedömning i ett skadeärende som du redan anmält till oss?

Vi behöver ett par nytagna tydliga färgfotografier tagna på sådant avstånd att hela kroppsdelen syns till.

Vill du skicka in läkarutlåtande, journaler eller andra handlingar?

 • Posta dem till oss på Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.
Skadeblanketter för olycksfall - gruppförsäkring
Olycksfall - gruppförsäkring
Olycksfall senior - gruppförsäkring
Sjuk och olycksfallsförsäkring - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller logga in och chatta med oss här.

Gäller det vårdförsäkring?


Har du vårdförsäkring och vill skicka in en remiss? Så här går det till:

eller

 • Posta remiss till Skandia Dokumenthantering R812 106 37 Stockholm
Skadeblanketter för vårdförsäkring
Vårdförsäkring
Healthcare Insurance
Hälsoförsäkring
Vårdförsäkring barn
Ersättningsanspråk

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R812
106 37 Stockholm

Vid frågor se våra Vanliga frågor och svar eller logga in och skicka meddelande till oss här.

Med remiss – så här går det till

 • När du har vår försäkring med remiss börjar du med att vända dig till en läkare inom primärvården
 • Läkaren gör en första utredning (t.ex. provtagningar, röntgenundersökning eller annan undersökning, beroende på vilka besvär du har) och ger eventuell behandling
 • Om du därefter får en remiss till en läkare inom specialistvården så kan du använda din vårdförsäkring
 • Du skickar då remissen via Hälsoslussen och vi hjälper dig att boka vård hos en läkare inom specialistvården

Så tar vi hand om dina personuppgifter när du är kund hos oss.