Gå till innehåll

Skicka in handlingar till ditt skadeärende eller anmäl skada via blankett

 • Här hittar du information om hur du skickar in sjukintyg, remisser och foton för ett skadeärende som du redan har anmält till oss.
 • Här finns också blanketter att skicka via post 

Är du sjukskriven eller har du varit sjukskriven?


Vill du skicka in sjukintyg?

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

 • Mejla in som bifogad fil till sjukintyg.skandia@postenscanning.se. Vi har maskinell avläsning av sjukintygen och därför är det viktigt att du inte skriver något i mejlet, inte ens i ämnesraden. Godkända format för bifogade filer är jpeg, tiff och pdf.
 • Posta sjukintygen till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Vill du skicka in läkarutlåtande, journaler eller andra handlingar?

 • Posta dem till oss på  Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Vi värnar om din integritet! Om du känner dig osäker på att mejla personuppgifterna är du alltid välkommen att skicka dem per post istället. Vi ber dig i så fall skicka uppgifterna till: Skandia, Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Skadeblanketter för sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och trygghetskapital
Sjukersättning och premiebefrielse - privat, tjänste- och gruppförsäkring
Ansökan om förtidskapital-, sjukkapital- och omställningskapital - gruppförsäkring
Ansökan om trygghetskapital och ersättning från diagnosförsäkringen - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller mejla oss på sjuk@skandia.se.

Har ditt barn råkat ut för ett olycksfall eller sjukdom?


Har du barnförsäkring och vill skicka in foto för ärrbedömning i ett skadeärende som du redan anmält till oss?

Vi behöver ett par nytagna tydliga färgfotografier tagna på sådant avstånd att hela kroppsdelen syns till.

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

 • Mejla till skandia.skadefoto@postenscanning.se som bifogad fil i JPG eller TIF format max 10 MB per mejl. För att mejlet ska kunna behandlas ska ärendenummer finnas med.
 • Posta fotografier till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Vi värnar om din integritet! Om du känner dig osäker på att mejla personuppgifterna är du alltid välkommen att skicka dem per post istället. Vi ber dig i så fall skicka uppgifterna till: Skandia, Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Skadeblanketter för barnförsäkring - gruppförsäkring
Barnolycksfall/sjukdom - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm. 

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller så kan du mejla din fråga till på barn@skandia.se.

Har du råkat ut för ett olycksfall?


Har du olycksfallsförsäkring och vill skicka in foto för ärrbedömning i ett skadeärende som du redan anmält till oss?

Vi behöver ett par nytagna tydliga färgfotografier tagna på sådant avstånd att hela kroppsdelen syns till.

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

 • Mejla till skandia.skadefoto@postenscanning.se som bifogad fil i JPG eller TIF format max 10 MB per mejl. För att mejlet ska kunna behandlas ska ärendenummer finnas med.
 • Posta fotografier till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Vi värnar om din integritet! Om du känner dig osäker på att mejla personuppgifterna är du alltid välkommen att skicka dem per post istället. Vi ber dig i så fall skicka uppgifterna till: Skandia, Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Skadeblanketter för olycksfall - gruppförsäkring
Olycksfall - gruppförsäkring
Olycksfall senior - gruppförsäkring
Sjuk och olycksfallsförsäkring - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller mejla oss på olycksfall@skandia.se.

Gäller det privatvårdsförsäkring?


Har du privatvårdsförsäkring och vill skicka in en remiss?

Du kan posta eller mejla till oss, välj nedan:

 • Posta remissen till Skandia, Dokumenthantering R812, 106 37 Stockholm.
 • Mejla din remiss. Vi läser av den maskinellt, gör så här: 
  - Mejla den som en pdf-fil, annars får vi den inte
  - En sida per mejl
  - Mejlet behöver vara helt utan text i ämnesraden
  - Mejlet behöver vara utan text i mejlet
  - Mejla din pdf till remiss@skandia.se
  Eftersom vi läser din pdf maskinellt så kan vi bara läsa dina uppgifter i remissen. Vi kan inte läsa text i mejlet.

Vi värnar om din integritet! Om du känner dig osäker på att mejla personuppgifterna är du alltid välkommen att skicka dem per post istället. Vi ber dig i så fall skicka uppgifterna till: Skandia, Dokumenthantering R812, 106 37 Stockholm.

Skadeblanketter för privatvårdsförsäkring
Privatvårdsförsäkring
Private insurance
Hälsoförsäkring
Privatvårdsförsäkring barn
Ersättningsanspråk

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R812
106 37 Stockholm

Vid frågor se våra Vanliga frågor och svar eller mejla oss på pvskador@skandia.se.

Så här använder vi dina personuppgifter när du är kund hos oss.