Gå till innehåll

Skicka in handlingar till ditt skadeärende eller anmäl skada via blankett

  • Här hittar du information om hur du skickar in sjukintyg, remisser och foton för ett skadeärende som du redan har anmält till oss.
  • Här finns också blanketter att skicka via post 

Om du är eller har varit sjukskriven


Adresser och blanketter för sjukförsäkring, premiebefrielse och trygghetskapital


Vill du skicka in sjukintyg?

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

  • Mejla in som bifogad fil till sjukintyg.skandia@postenscanning.se. Vi har maskinell avläsning av sjukintygen och därför är det viktigt att du inte skriver något i mejlet, inte ens i ämnesraden. Godkända format för bifogade filer är jpeg, tiff och pdf.
  • Posta sjukintygen till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.

Vill du skicka in läkarutlåtande, journaler eller andra handlingar?

  • Posta dem till oss på  Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.
Skadeblanketter för sjukförsäkring, premiebefrielseförsäkring och trygghetskapital
Sjukersättning och premiebefrielse - privat, tjänste- och gruppförsäkring
Ansökan om förtidskapital-, sjukkapital- och omställningskapital - gruppförsäkring
Ansökan om trygghetskapital och ersättning från diagnosförsäkringen - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller mejla oss på sjuk@skandia.se.

Om ditt barn har råkat ut för ett olycksfall eller sjukdom


Adresser och blanketter för gravid- och barnförsäkring


Har du barnförsäkring och vill skicka in foto för ärrbedömning i ett skadeärende som du redan anmält till oss?

Vi behöver ett par nytagna tydliga färgfotografier tagna på sådant avstånd att hela kroppsdelen syns till.

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

  • Mejla till skandia.skadefoto@postenscanning.se som bifogad fil i JPG eller TIF format max 10 MB per mejl. För att mejlet ska kunna behandlas ska ärendenummer och/eller personnummer finnas med.
  • Posta fotografier till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.
Skadeblanketter för gravid- och barnförsäkring
Barnolycksfall/sjukdom - gruppförsäkring
Olycksfall/sjukdom - privat barnförsäkring
Barn på gång - privat försäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm. 

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller så kan du mejla din fråga till på barn@skandia.se.

Om du har råkat ut för ett olycksfall


Adresser och blanketter för olycksfallsförsäkring


Har du olycksfallsförsäkring och vill skicka in foto för ärrbedömning i ett skadeärende som du redan anmält till oss?

Vi behöver ett par nytagna tydliga färgfotografier tagna på sådant avstånd att hela kroppsdelen syns till.

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

  • Mejla till skandia.skadefoto@postenscanning.se som bifogad fil i JPG eller TIF format max 10 MB per mejl. För att mejlet ska kunna behandlas ska ärendenummer och/eller personnummer finnas med.
  • Posta fotografier till Skandia Dokumenthantering R802, 106 37 Stockholm.
Skadeblanketter för olycksfallsförsäkring
Olycksfall - gruppförsäkring
Olycksfall senior - gruppförsäkring
Olycksfall - privat försäkring
Sjuk och olycksfallsförsäkring - gruppförsäkring

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R802
106 37 Stockholm

Har du frågor? Se våra Vanliga frågor och svar eller mejla oss på olycksfall@skandia.se.

Gäller det privatvårdsförsäkring


Adresser och blanketter för privatvårdsförsäkring


Har du privatvårdsförsäkring och vill skicka in en remiss?

Du kan mejla eller posta till oss, välj nedan:

Skadeblanketter för privatvårdsförsäkring
Privatvårdsförsäkring
Private insurance
Hälsoförsäkring
Privatvårdsförsäkring barn
Ersättningsanspråk

Skicka din anmälan till:
Skandia
Dokumenthantering R812
106 37 Stockholm

Vid frågor se våra Vanliga frågor och svar eller mejla oss på pvskador@skandia.se.