Gå till innehåll

Stora och små skillnader i avkastning i år

Ett globalt börsindex befinner sig i dagsläget ca 7 procent under nivån vid årsskiftet. Sedan botten i mars handlar det om en uppgång på mer än 30 procent i lokala valutor. Men det är stora skillnader mellan olika börser. Eller rättare sagt: Det är stora skillnader mellan amerikanska teknikaktier och allt annat. I övrigt är skillnaderna faktiskt mycket små.

New York skyskrapor

Första halvåret: USA i toppen, Europa i botten

Vi börjar närma oss halvårsskiftet. Efter den mest turbulenta våren i mannaminne kan det vara på sin plats med en summering av utvecklingen hittills i år. Om vi börjar med en ögonblicksbild av de breda börsindexen i lokal valuta så har vi ett spann i avkastningen på ungefär 10 procent. I toppen hittar vi USA som befinner sig ca 5 procent under nivån vid årsskiftet, medan Europabörserna ligger i botten med en nedgång på ungefär 15 procent. I svenska kronor är mönstret ungefär detsamma (se första grafen längst ned) även om avkastningen under våren har påverkats mycket av valutaförändringar.

Skillnader i avkastning kan bero på olika faktorer, men något förenklat kan vi tolka det som att investerare tror att amerikanska företag kommer klara krisen bättre än europeiska, i snitt. I viss mån får det stöd av historiken då vinsttillväxten i USA har varit betydligt högre än i Europa under de senaste 10 åren. Marknaden tycks alltså räkna med att det mönstret håller i sig även framgent. För vår egen del kan vi konstatera att svenska aktier har gått bättre än snittet i Europa, men inte fullt lika bra som i USA.

Amerikanska teknikaktier vs. allt annat

Om vi särskådar utvecklingen från ett annat håll, uppenbarar sig emellertid ett annat mönster. En stor del av avkastningen på USA-börsen härrör från ett fåtal, välkända teknikaktier – framför allt Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Netflix och Alphabet (moderbolaget till Google). Tillsammans utgör dessa sex aktier ca 20 procent av börsvärdet i det breda S&P 500-indexet.

När ett fåtal aktier som utgör en stor del av ett börsindex går särskilt bra, blir skillnaderna i avkastning mellan olika index stora. Om vi istället väljer att spjälka upp den amerikanska aktiemarknaden i två delar – ett lika-viktat index över de 500 största bolagen, där alla aktier får lika stor vikt och teknikjättarnas dominans därmed minskar, samt Nasdaq 100 som består av de 100 främsta teknikbolagen – blir skillnaden i avkastning nästan 20 procent hittills i år.   

I den andra grafen nedan har vi med dessa två aktieindex samt utvecklade länders börser exklusive USA och tillväxtmarknader. Där ser vi tydligt att den stora skillnaden i år är mellan amerikanska teknikbolag (Nasdaq 100) och allt annat. Skillnaden mellan tillväxtmarknader, utvecklade marknader exklusive USA och ett lika-viktat amerikanskt börsindex är försumbar.

Inte bara pandemi-effekt

Att företag med verksamhet inom mobil- och datateknik, näthandel och sociala medier går starkt i år är inte så konstigt eftersom det är just den typen av tjänster som vi använder mer av under rådande pandemi, medan vi använder mindre av mycket annat. Men teknikjättarnas fina resa började långt före coronakrisen. Under femårsperioden fram till i år (och därmed före pandemin) hade Nasdaq 100-index gått upp 115 procent, medan ett globalt börsindex var upp drygt 50 procent.

Hur länge teknikjättarnas dominans kommer hålla i sig är naturligtvis omöjligt att veta. Trender pågår ofta längre än man tror och få är nog av åsikten att digitaliseringen är på väg att avta. Det är också en förklaring till att investerare accepterar en högre värdering på flera av dessa aktier. Däremot kan vi konstatera att de största aktierna under en given period i historien sällan fortsätter att vara de största 10 år senare.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.