Gå till innehåll

Revansch för ”de andra” aktierna

Börstrenden under 2020 kan sammanfattas som amerikansk teknik mot allt annat. Ett litet antal teknikjättar har gått som raketer på börsen, medan övriga börsindex har gått desto trögare. Under hösten svängde dock pendeln och de börser som hade gått sämst tidigare under året fick revansch. Att ett vaccin rycker allt närmare späder på skiftet på börsen.

Att bolag som Amazon, Facebook och Netflix har gått starkt i år är inte så konstigt. Redan före pandemin ansågs de ligga rätt i tiden och i och med att behovet av digitala lösningar har tagit ett språng i år har dessa bolag blivit än mer i ropet. Fram till september hade det amerikanska Nasdaq 100-indexet, där dessa aktier väger tungt, stigit med över 30 procent i svenska kronor, medan andra, breda börsindex höll sig under nollstrecket.

Marknadsbrev dec 2020_totalavkastning sek.png

På senare tid har dock läget förändrats. Under hösten har amerikanska teknikbolag gått trögare, medan övriga börsindex har klättrat uppåt. Den stora förändringen kom i november efter beskeden om lyckade resultat i vaccinstudierna.

Vaccinet ändrar utsikterna

Att ett vaccin kommer in i bilden innebär att investerare kan börja ana slutet på pandemin. För de bolag och branscher som har pressats hårt i år – och varit oattraktiva på börsen – innebär det ett ljus i tunneln. Även om det dröjer månader innan vi (förhoppningsvis) kan börja leva som vi gjorde före pandemin är börsen som bekant framåtblickande. Det är därför inte konstigt att de aktiemarknader som hade gått sämst fram till det att vaccinbeskedet kom också har stått för de största uppgångarna därefter. Börserna i Spanien, Italien och Frankrike steg alla med omkring 20 procent eller mer i november, medan USA-börserna gick upp ca 10 procent. Sammantaget hade ett globalt börsindex sin bästa månad någonsin i november.

Även om suget efter att investera i de bolag som gick starkast tidigare under året har minskat efter vaccinets tillkomst, så innebär det inte att amerikanska teknikjättarna nu blir irrelevanta. Innebörden är snarare att de inte längre är fullt så mycket mer relevanta än andra bolag och sektorer. Digitaliseringen kommer fortsätta även efter pandemin, om än kanske inte i samma takt som i år.

Värderingsskillnader består

Trots att det är börserna utanför USA som har gått bäst under senhösten kvarstår det faktum att värderingen på amerikanska börsen är betydligt högre än på andra börser. Inte minst gäller det i relation till europeiska aktier vars rabatt i förhållande till amerikanska aktier är på historiskt hög nivå. Men att värderingarna på europeiska aktier är lägre än på de i USA har en tydlig förklaring. Under de senaste 10-12 åren har europeiska bolags vinsttillväxt varit en besvikelse, medan vinsterna har stigit i rask takt för amerikanska bolag. Skillnaderna i värderingar reflekterar därmed en syn om att den trenden kommer bestå. Att investerare är beredda att betala mer för varje amerikansk vinstkrona i dagsläget är alltså en följd av att de tror att amerikanska bolagsvinster kommer växa i snabbare takt än europeiska också i framtiden.

Marknadsbrev dec 2020_cykliskt justerat pe-tal.png

Hur dagens värderingar kommer framstå när vi om 10 år tittar i backspegeln, kommer bero på hur vinsttillväxten kommer utvecklas fram till dess. Om skillnader i vinsttillväxt består, är även värderingsskillnaden mellan USA och Europa befogad. Om europeiska börsföretag däremot kommer få bättre fart på sina vinster i framtiden och kunna växa i samma takt som de i USA, framstår europeiska värderingar som attraktiva.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.