Gå till innehåll

Samhällskostnadenför längre sjukskrivningar:66 miljarder kronor

I denna rapport uppskattas det värdeskapande som går förlorat på grund av längre perioder av sjukskrivning. Samhällskostnaden för längre sjukfrånvaro räknas separat ut för landets 290 olika kommuner, vilket ger kunskap om sjuknotans kostnad på lokal, regional och nationell nivå. Trots denna försiktiga beräkningsmetodik visardet sig att kostnaden för sjukskrivningar uppgår till 66 miljarder kronor för 2021. Under de fem år dåvi har gjort denna rapport kan vi se att kostnaden ökar. Från 59 miljarder kronor under 2015, till65 miljarder 2020.