Har du problem att logga in i mobilappen och har en iPhone? Detta åtgärdas genom att uppdatera appen.
Gå till innehåll

Pensionsåldersdilemmat

För att bättre matcha pensionerna med den ökande medellivslängden står nu det svenska pensionssystemet inför en förändring med införandet av riktåldrar för den allmänna pensionen. Riktåldrarna syftar till en stegvis höjning av pensionsåldern i landet. I Skandias nya rapport ”Pensionsåldersdilemmat” studeras hur ett införande av riktåldrar påverkar pensionerna för framtida generationer. Tidig pensionering innan riktåldern kan minska pensionsinkomsten med flera tusen kronor per månad.