Gå till innehåll

Ålderismens effektpå pensionerna

För att finansiera välfärdssystem och pensioner behöver arbetslivetförlängas i takt med att människor lever längre. Ambitionen attförlänga yrkeslivet har dock en stark motkraft i ålderismen. Hur skaman kunna jobba över sjuttioårsdagen om man redan i femtioårsåldernhar svårt att konkurrera om jobben eller petas ut i en omorganisation?