Gå till innehåll

Pensionsskulden i Sveriges kommuner och regioner 2019

Resultatet av årets sammanställning visar att pensionsskulden inom kommuner och regioner uppgår till cirka 482 miljarder kronor, vilket motsvarar 46 830 kronor per invånare. Kommunernas genomsnittliga pensionsskuld per invånare uppgår till 21 899 kronor. Regionernas soliditet fortsätter att vara negativ men har förbättrats något sedan föregående år. Det är endast regionerna Jönköping, Östergötland och Gotland som uppvisar positiv soliditet när hela pensionsskulden räknas med. Den genomsnittliga pensionsskulden för regionerna uppgår till 25 001 kronor per invånare.