Just nu är det många som kontaktar oss och p.g.a hög sjukfrånvaro har vi längre svars- och handläggningstider än normalt. Se om du hittar svar på din fråga här på sajten så länge.

Gå till innehåll

Sverige förlorar 62 miljarder på sjukskrivningar- psykisk ohälsa ökar markant

62 miljarder kronor. Så mycket förlorade Sverige på sjukskrivningar förra året enligt en ny rapport från Skandia. Nästan hälften av alla sjukskrivningar beror numera på psykisk ohälsa. Med mer förebyggande arbete mot psykisk ohälsa skulle medel motsvarande löner till 25 000 sjuksköterskor kunna sparas.