Gå till innehåll

Skandias Plånboksindex: Minskad ekonomisk optimism i kölvattnet av amorteringskravet

Skandias Plånboksindex för fjärde kvartalet visar på en fortsatt hög sparvilja hos hushållen. Samtidigt har optimismen kring den egna ekonomin försvagats. Framförallt i de grupper som i störst utsträckning berörs av amorteringskravet. Amorteringskravet har fått en tydlig effekt, framförallt i storstäderna.