Gå till innehåll

Dyr samhällsnota för osunda levnadsvanor

Genom att exempelvis minska förekomsten av rökning i Sverige med 1 procent kan 202 fall av lungcancer och 27 fall av stroke undvikas under en femårsperiod. En enda stroke kostar stat, kommun, landsting och arbetsgivare en miljon kronor per år och orsakar dessutom stort lidande för den drabbade. Rapporten är framtagen av Uppsala universitet i samarbete med Skandia.