Gå till innehåll

Ungdomsrapporten 2013 del ett: 100 000 svenska ungdomar är missnöjda med tillvaron

32 procent av Sveriges ungdomar mellan 15-24 år uppfattar tillvaron som svår, 13 procent som meningslös. Det går att se ett starkt samband mellan missnöje, dåligt självförtroende och stress. Var fjärde ungdom har dåligt självförtroende och en tredjedel känner stress över sin framtid, på både kort och lång sikt. Det framgår av första delen i Ungdomsrapporten 2013.