Gå till innehåll

Kommunernas pensionsskulder nu 25 300 kronor per invånare

Kommunernas totala pensionsskulder har ökat med nästan25 miljarder kronor jämfört med 2010. I genomsnitt innebär det att varje svensk invånare är skyldig sin kommun ytterligare cirka 2 500 kronor. Nu uppgår den genomsnittliga pensionsskulden per invånare till cirka 25 300 kr. I Skandias årliga pensionsskuldsrapport framgår skuldens storlek, kommun för kommun i landet.