Gå till innehåll

Samhällsförlusten av sjukskrivningar

57 miljarder kronor. Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år. Enligt en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet skulle samhället kunna spara 19 miljarder genom förebyggande hälsovård.

Så mycket kan din kommun spara per år

Ladda ned hela rapporten här 

Läs debattartikeln i Dagens Industri

Sjukskrivningar är ett stort och växande problem i Sverige. Bakom de höga sjukskrivningstalen finns ett stort mänskligt lidande – och stora samhällskostnader.

2,5 Nya Karolinska 

Enligt den nya rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar uppgick kostnaden för uteblivet arbete på grund av sjukskrivningar till hela 57 miljarder kronor år 2015 – det senaste år som det finns data för.

Det motsvarar byggnadskostnaden för 2,5 stycken fullt utrustade Nya Karolinska.

– Dagens många och långa sjukskrivningar är ett misslyckande i både ekonomiska och mänskliga termer. Det måste bli enklare för människor att få stöd i tid – det skulle spara stora pengar och minska mycket lidande, säger Skandias hälsostrateg Kristina Hagström.

Förebyggande lönar sig

Med rapporten vill vi belysa vikten av att arbeta med förebyggande hälsovård och tidiga rehabiliterade insatser. Ett arbete som vi vet fungerar.

På tio år har vi, tillsammans med våra kunder, halverat sjukfrånvaron genom Skandias metodik Hälsokedjan, som inte bara tar hand om de som är sjuka utan även hjälper till att fånga upp medarbetare redan innan personen riskerar att bli sjukskriven.

Att helt undvika sjukdom är självklart omöjligt. Men vi vet att tidiga, förebyggande insatser kan göra stor skillnad. Samhället skulle kunna spara hela 19 miljarder kronor om sjukskrivningarna minskade med en tredjedel. Eller löner till mer än 50 000 sjuksköterskor under ett år.

– Resultatet är tydligt: Samhällsekonomin förlorar stora summor på sjukskrivningar och ett ökat fokus på förebyggande insatser och tidig vård är avgörande för att minska och korta dem, säger Kristina Hagström och fortsätter:

– Det gäller inte minst psykisk ohälsa. Här har politiken misslyckats. Den offentliga vården kan inte erbjuda samtalsterapi och stöd så tidigt som det behövs. Långa väntetider och dålig tillgänglighet skapar stora samhällsförluster i förlängningen.

Beräkning i underkant

Ungefär halva samhällsförlusten på 57 miljarder drabbar företag och hushåll i form av lägre inkomster. Den andra halvan drabbar offentlig sektor i form av mindre skatteintäkter. 

Rapporten fokuserar på det ekonomiska mervärdet som går förlorat på grund av uteblivet arbete under sjukperioden. Beräkningarna är försiktiga, till exempel inkluderar de varken själva vårdkostnaderna eller utbetalningarna av sjuk- och rehabiliteringspenning. 

Den totala kostnaden för sjukskrivningar är egentligen betydligt högre.

Topp 5 län som förlorar mest på sjukskrivningar:

  1. Stockholm: 13,4 Mdr
  2. Västra Götaland: 10,8 Mdr
  3. Skåne: 6,3 Mdr
  4. Uppsala: 2,1 Mdr
  5. Östergötland: 2 Mdr

För att se beräkningarnas resultat på kommunnivå, klicka här

Ladda ned hela rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar här

19 miljarder skäl att tänka försäkring

Att erbjuda tjänstepension för sina anställda är något av en hygienfaktor för den som vill vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Men tjänstepension handlar för mig om mer än bara ett sparande för framtiden, skriver Mattias Munter i en kommentar. 

Läs hela artikeln

Om rapporten

Rapporten Samhällsförlusten av sjukskrivningar - och värdet av att fler går från sjukskrivning tillbaka till jobb är skriven av Nima Sanandaji, samhällsdebattör och teknologie doktor från KTH, på uppdrag av Skandias stiftelse Idéer för livet. Den är den andra av två rapporter om samhällskostnaderna för marginalisering och betydelsen av förebyggande arbete inom välfärden. Den första rapporten, som publicerades tidigare i år, belyste samhällskostnaden för skolmisslyckanden och vinsten som skulle uppstå om fler ungdomar skulle ta gymnasieexamen.

Så är beräkningen gjord

Rapportens samhällsekonomiska beräkningar utgår från de sjukskrivningsdagar då sjukpenning och rehabiliteringspenning betalas ut, det vill säga sjukskrivningsperioder längre än 14 dagar som berättigar till dessa ersättningar. Kostnaderna för de första 14 sjukdagarna som betalas av arbetsgivaren är inte inräknade. Beräkningarna begränsas till att uppskatta värdet av inbetalade skatter som går förlorat då arbete inte utförs under dessa sjukdagar. De inkluderar inte själva kostnaden för utbetalning av sjukpenning och rehabiliteringspenning eller kostnaden för vård.

Visste du att?

Hjärnan påverkas av långvarig stress. När allt går bra är det lätt att missa varningssignalerna. Därför har vi på Skandia tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring.

Vi har en lång historia av att arbeta förebyggande. Vi vet att det ger resultat. Det är självklart omöjligt att helt undvika sjukdom, men våra kunders erfarenhet är att sjuktalen kan halveras med förebyggande insatser. Åtta av tio personer som kontaktar Skandias hälsosluss gör det i förebyggande syfte. Det ger oss möjlighet att fånga upp problemen i tid och förhindra sjukskrivningar.

Så funkar hälsoförsäkringen