Gå till innehåll

Börsnotering av Snap succé för Skandias kunder

Börsintroduktionen av Snap, som ligger bakom den populära meddelandetjänsten Snapchat, innebär ännu en framgång för Skandias kapitalförvaltning. Skandias kunder med traditionell förvaltning har hittills sett en värdeökning på omkring 300 miljoner kronor på investeringen.

Skandia har de senaste tio åren byggt upp ett av Sveriges största innehav i teknik- och bioteknikbolag. Sedan 2007 har livbolaget investerat nästan 40 miljarder kronor i onoterade företag och byggt upp stora innehav i tillväxtraketer som exempelvis Spotify, iZettle, Klarna, Twitter och Snap. 

– Vi började tidigt investera i alternativa tillgångsslag i livbolaget och har skapat en mycket gynnsam position på marknaderna, säger Jonas Nyquist, chef för området Private Equity och Infrastruktur på Skandia.

– Vårt långsiktiga arbete där vi är ute och träffar förvaltare kontinuerligt i kombination med den avkastning vi levererar gör att vi har stora möjligheter att investera i nya attraktiva fonder. Det ena ger det andra. Och vinsterna hamnar i form av avkastning hos våra kunder, som i ett ömsesidigt bolag också är ägare.

Största introduktionen sedan 2014

Snap startades 2011 och är i grund och botten ett kameraföretag. Bolaget har återuppfunnit kameran och tillhandhåller ett nytt sätt för människor att uttrycka sig själva och kommunicera. Huvudprodukten är en kameraapplikation för mobiltelefoner, som låter användarna kommunicera genom korta videor och bilder. Varje sådan kort video eller bild kallas en Snap. I genomsnitt använder 158 miljoner människor tjänsten varje dag och skickar över 2,5 miljarder snaps under ett dygn.

Noteringen på Nasdaq den 2 mars gör Snap till den största börsintroduktionen av ett teknologibolag i USA sedan Alibaba 2014. Skandias andel har sedan investeringen 2013 ökat med ca tre gånger pengarna och är efter börsdebuten värd cirka 400 miljoner kronor.

– Att börsintroduktionen av Snap blev lyckosam var viktigt för hela venture capital-industrin, eftersom antalet börsintroduktioner av teknologibolag minskat under ett antal år. Detta har byggt upp en kö av börsintroduktioner som är planerade för 2017. Nästa börsintroduktion som rör Skandias kunder är planerad för senare i mars månad, säger Jonas Nyquist.

Hög snittavkastning

Totalt förvaltar Skandia nästan 400 miljarder kronor i traditionell förvaltning åt omkring 1,4 miljoner kunder. Kapitalet placeras i en rad olika tillgångar, för att sprida riskerna och ge högre avkastningspotential. I portföljen finns en väl avvägd mix av bland annat räntebärande papper, noterade och onoterade aktier, fastigheter, råvaror och infrastruktur.

Så fungerar Kapitalförsäkring Traditionell

I tider när räntan är nära noll och då börserna är högt värderade letar förvaltare efter alternativ till de traditionella tillgångsslagen obligationer och aktier. På Skandia inleddes den processen på allvar redan för 10 år sedan i och med att Skandia då fattade ett strategiskt beslut att öka andelen onoterade innehav till 10 procent av balansräkningen under loppet av en femårsperiod.

– Skandias kapitalförvaltning ska med ett balanserat risktagande skapa så bra avkastning som möjligt – oavsett vad det är för väder på kapitalmarknaderna, säger Jonas Nyquist.

– Snittavkastningen på Skandias portfölj för onoterade innehav ligger på 13 procent om året under de senaste tio åren.

Tänk på

Eftersom det här handlar om sparande i någon form vill vi påminna om att en investering i finansiella instrument innebär en risk. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras  kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Informationen utgör inte rådgivning. Du kan dock alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.