Gå till innehåll

Gåtan som blivit ett pussel

37-åriga Lotta Ek lever med cancer – men också med en stark vilja och hopp. Nu berättar hon om hur livet förändrats, men också om ljusglimtarna, stödet från vänner och familj och styrkan hon hittar i sig själv. För cancerforskaren och läkaren, Christofer Juhlin, är cancer inte längre en gåta utan ett pussel. Gemensamt för båda är att inte ge upp förrän det är botat eller löst.

Lotta Ek från Stockholm har två små barn, en man och befinner sig mitt i livet. När hon för ett år sedan fick sin cancerdiagnos kom det som en chock.

– Inte för själva beskedet att jag hade cancer. För det hade jag redan misstänkt. Men att cancern hade spridit sig så pass mycket kom som en chock.

– Det var en jobbig tid men jag bestämde mig direkt: jag ska bestiga det här berget. Och den känslan sitter kvar hos mig än i dag. Hur lång och tuff resa det här än kommer att vara så ska jag klara det, oavsett hur många behandlingar som krävs. Det bestämde jag mig för första dagen och det håller jag fast vid än i dag, säger Lotta Ek. 

Lotta är långt ifrån ensam, men upplevelsen av sjukdomen är alltid unik. På samma sätt beskriver läkaren och cancerforskaren, Christofer Juhlin, den största utmaningen med att bota cancer.

– Två patienter kan ha exakt samma tumör i mikroskopet, men den ena sprider sig och vi förstår inte riktigt varför. Vi vet fortfarande i dag inte exakt vilka tumörer som är de mest aggressiva, vi vet det mycket bättre än vad vi gjorde förr, men vi är fortfarande inte riktigt där att vi specifikt kan säga ”den här tumören är si och så farlig” och ”den här är inte alls farlig”. Vi saknar alltså i många fall verktygen för att helt säkert ställa en korrekt diagnos och det frustrerar oss, säger Christofer Juhlin.


 • Samtidigt har cancerforskningen kommit långt. I dag vet forskarna att bröstcancer kan vara flera olika sorters cancer, beroende på hur den växer när de tittar på den i mikroskop.

  – Vi vet även att det finns variationer mellan de olika undergrupperna av bröstcancer. Och vi har till och med sett att det finns variationer mellan olika områden, i samma tumör ifrån samma patient. Därför har vi ändrat synen på cancer från att vara en stor klump av diagnoser till att i dag vara en väldigt individuell bedömning av varje enskild tumör.

  Christofer beskriver det som en gåta som blivit ett pussel. Nu vet de till större utsträckning varför cancer uppkommer och även mycket om varför den sprider sig.

  – Vi lägger nu långsamt ett pussel, snarare än att försöka lösa en gåta. Pusselbitarna läggs bit för bit och en pusselbit som är extremt viktig för en bröstcancerforskare kan också visa sig vara viktig för en lungcancerforskare.

  ”Bidragen är vårt syre” 

  Samtidigt som över 60 000 personer i Sverige får ett cancerbesked varje år, har dödligheten minskat dramatiskt de senaste decennierna. I dag botas sju av tio med cancer. Dödligheten har gått från över femtio procent till under trettio procent. Vissa tumörsjukdomar som förr dödade nio av tio patienter, har man i dag en överlevnadsgrad på nästan 100 procent. Allt detta är ett resultat av forskningen som är beroende av bidrag. 

  – Som forskande läkare skulle inte jag kunna verka utan bidrag. Jag måste söka medel för min egen lön, för mina doktorander, laboratorieytan och alla kemikalier som vi använder dagligdags. Nu börjar till och med vetenskapliga tidskrifter ta betalt för att publicera data. Utan pengar har vi ingenting, bidragen är vårt syre kan man säga.

  Christofer Juhlin ser ljust på framtiden och känner sig hoppfull om att vi är på god väg att besegra cancer. 

  – Vi hittar nästan dagligen nya mekanismer som vi kan länka till hur en tumör uppstår och sprider sig. Det ger oss en god ledtråd till hur tumören ska behandlas. Den här ökade och förfinade diagnostiken ställer samtidigt höga krav på att vården kan löpa med jämna steg.

  Lotta Ek har nu levt med sin cancer i ett år.

  – På ett sätt är allting precis som vanligt. På ett annat sätt inte alls. De första veckorna, efter att jag fick mitt cancerbesked, var kaosartade. Då räknade jag varje timme, varje minut. Men efter några veckor och sedan månader och nu ett år har man levt med det så länge så att man kommer in i det. Det blir någon sorts del av vardagen, det finns med i mitt och min familjs liv hela tiden. Samtidigt rullar vardagen på precis som vanligt. Jag går till jobbet, barnen går till skola och förskola. Min man går till jobbet. Vi hämtar på fotbollen och vi hänger med vänner och med familj. Men sen finns det ju också såklart en del av mitt liv som är väldigt mycket cancer.

  Hur märks det?
  – Jag får tuffa behandlingar som jag behöver hantera bieffekterna från. Jag tappade allt hår i förra behandlingsomgången. Somliga dagar mår jag inte alls bra, sedan finns det såklart en oro kopplat mot det här hela tiden. Kommer jag att klara det här? Kommer jag att finnas kvar? Kommer jag att få se mina barn växa upp? Innan läkarna säger till mig ”vi ser ingen cancer, all cancer är borta”, så finns ju hela tiden den oron där…

  Men Lotta är, precis som Christofer, hoppfull om framtiden. 

  – Att behandlas för cancer handlar om att inte förlora hoppet. All form av behandling betyder hopp för mig. Hoppet om att jag ska få behålla min plats på jorden. Det innebär att det hela tiden finns en möjlighet att jag ska bli frisk. Alla bidrag som ges till forskningen skapar hopp. Det skapar en möjlighet för mig att bli frisk. Och att läkarna en dag hittar rätt behandling för just min kropp: Så att jag besegrar cancern.

Skandia – stolt huvudpartner till Cancerfonden

Tillsammans med Cancerfonden kan vi bidra till mer forskning och kunskap om livsviktiga frågor för att förebygga ohälsa och för att fler människor ska bli friska.

Det gäller att tänka längre och agera idag för att bidra till att forskningen och cancervården får medel att kunna utvecklas framåt.

För vem bär du ditt rosa band?

Genom att spara i Skandia Cancerfonden bidrar du till livsviktig cancerforskning då 2 % av fondens värde varje år går till Cancerfonden.
Tillsammans kan vi både göra gott och tjäna gott.

Läs mer

Tänk på

Tänk på att en placering i finansiella instrument som t.ex. aktier eller fonder alltid är förknippad med ett ekonomiskt risktagande. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fondens faktablad och informationsbroschyr finns på skandia.se/fonder. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.