Gå till innehåll

19 miljarder skäl att tänka försäkring

2017-10-23 I Mattias Munter

Friska företag är sjukt lönsamma. Det vet vi. Sjukskrivningar kostar pengar och orsakar lidande för företag, samhälle och inte minst för individen själv. Det vet vi också.

I dagarna publicerar Skandia en rapport som visar hur stor samhällsförlusten av sjukskrivningar faktiskt är - kommun för kommun i hela landet. Totalt handlar det om hisnande 57 miljarder kronor, och då finns inte vårdkostnader och de faktiska utbetalningarna från Försäkringskassan med i beräkningarna. Rapporten visar genom Skandias erfarenhet av förebyggande hälsoarbete hos kundföretag att samhället skulle kunna spara 19 miljarder kronor årligen.

För ett enskilt företag kan det naturligtvis vara förödande med en nyckelperson som inte kan arbeta på grund av långvarig sjukdom. Lösningen ligger i att tänka som ett försäkringsbolag, att försöka förebygga och förutse skador innan de händer. Och det är inom ramen för tjänstepensionen som det bäst kan hanteras.

Att erbjuda tjänstepension för sina anställda är något av en hygienfaktor för den som vill vara en ansvarsfull och attraktiv arbetsgivare. Men tjänstepension handlar för mig om mer än bara ett sparande för framtiden. Det handlar också om trygghet här och nu bland annat i form av försäkring vid långvarig sjukdom. Sjukförsäkring kopplad till tjänstepensionen ska vara tvådelad; dels ska den hantera delar av inkomstbortfallet och dels ska inbetalningarna till tjänstepensionssparandet fortsätta som om den anställde fortfarande arbetade. En långtidssjukskrivning kan annars innebära dubbel olycka med lidande här och nu samtidigt som den framtida pensionen också blir sämre. Kompletterat med en hälsoförsäkring som kan sätta in förebyggande insatser innan sjukskrivningen är ett faktum så ökar sannolikheten för att de anställda håller sig friska.

Försäkring handlar i grunden om att hantera oförutsedda händelser som sjukdom eller dödsfall med ekonomisk ersättning i någon form. Ju lägre risken är för att något ska ske, desto mindre kostar försäkringen för den som ska skyddas. Just här ligger också incitamentet för alla inblandade att jobba förebyggande innan man får hantera skador som inträffat. Ett bra förebyggande arbete leder till en sänkt risk för sjukdom och därmed billigare försäkring. Att den anställde är frisk och mår bra hjälper också företaget att må bra och därmed är den positiva spiralen som smittar av sig på hela samhället igång. I slutändan innebär det faktiskt också högre pensioner för alla.

Förebyggande hälsoarbete för att undvika sjukskrivningar är alltså galet smart.

Läs mer om den potentiella samhällsvinsten för just din kommun här

Mattias Munter är pensionsekonom på Skandia. Han kommenterar aktuella omvärldshändelser och hur de påverkar våra pensioner och lånsiktiga sparande.

Twitter: @MattiasMunter 

57 miljarder – så mycket kostar sjuknotan

57 miljarder kronor – eller löner till mer än 50 000 sjuksköterskor. Så mycket förlorar Sverige på sjukskrivningar under ett enda år. Enligt en ny rapport från Skandias stiftelse Idéer för Livet skulle samhället kunna spara 19 miljarder genom förebyggande hälsovård.

Läs hela artikeln