Gå till innehåll

Skandia i Almedalen 2024

Från trygghet och pensioner till bolån och hälsa – nu fortsätter vi samtalen om hur vi kan lösa vår tids största utmaningar! Häng med Skandia under några fartfyllda dagar tillsammans med några av Sveriges största samhällsaktörer! Tillsammans skapar vi trygghet för generationer. Alla samtal och seminarier kan ses i efterhand nedan.

Skandias seminarier

Vår stiftelse Idéer för livets seminarier

Våra samarbetspartners seminarier

Årets program

Alla seminarier direktsänds och kan också ses i efterhand (längre ned på sidan).

Tisdag 25 juni

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Under de senaste åren har vi sett en trend med ökande kostnader för ohälsa och långa sjukskrivningar samtidigt som andelen sjukskrivningar som beror på psykisk ohälsa har ökat från 30% till nära hälften idag. Hur kan förebyggande hälsoinsatser bidra till att vända utvecklingen

  Utökad information om evenemanget:
  Vi har i återkommande rapporter beskrivit samhällsförlusten av långa sjukskrivningar i termer av uteblivet arbete. Det finns stora skillnader mellan kön, regioner och branscher när det gäller sjukskrivningar kopplade till psykisk ohälsa. För att satsa på rätt förebyggande insatser behöver vi förstå de bakomliggande faktorerna bättre. Vad säger forskningen och hur kan vi skifta fokus till tidiga insatser och erbjuda rätt hjälp vid rätt tidpunkt för att vända utvecklingen?

  Medverkande:
  Jenny Wiener, Hälsoekonom, Skandia
  Hanna Riberdahl, VD, Sveriges Annonsörer
  Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  Camilla Wagner, vd, Klara K
  Karin Hagman, vd, Sunt arbetsliv
  Frida Boisen, Moderator

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Hur ska vi tolka Riksbankens senaste räntebesked och vilka är de drivande faktorerna? Har vi undvikit en global recession eller finns det orosmoln framöver?

  Utökad information om evenemanget:
  Välkommen till vårt stora makroseminarium 2024. Hur ska vi tolka Riksbankens senaste räntebesked och vilka är de drivande faktorerna? Har vi undvikit en global recession eller finns det orosmoln framöver? Och hur borde egentligen den svenska finans- och penningpolitiken inriktas givet det nuvarande läget?

  Medverkande:
  Mikael Damberg (S), Ekonomisk-politisk talesperson
  Frans Lindelöw, Koncernchef och VD, Skandia
  Annika Winsth, Chefekonom, Nordea
  Klas Eklund, Ekonom och författare
  Jon Åsberg, Moderator

   
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Tjänstepensionen ökar kraftigt i betydelse och ansvaret flyttas från arbetsgivare till individ. Det gäller inte minst inom ITP-avtalet som omfattar 2,7 miljoner privatanställda tjänstemän. Har spararna rätt förutsättningar för att ta det ansvaret? Vilka risker finns och hur kan systemet utvecklas?

  Utökad information om evenemanget:
  De kollektivavtalade tjänstepensionerna har sedan 2007 bidragit starkt till trenden med sänkta avgifter på marknaden, som med en längre tid av gynnsamt börsklimat sammantaget varit positivt för pensionsspararna. Samtidigt har systemet konstruerats av arbetsmarknadens parter på ett sätt som i första hand koncentrerar kapitalet till parternas egna bolag. Alecta, som dominerar inom ITP-avtalet, förvaltar idag 1 250 miljarder och väntas inom 10 år fördubblas till 2 500 miljarder. Denna makt- och kapitalkoncentration ökar sårbarheten för pensionerna samtidigt som valfriheten och konkurrensen hämmas till nackdel för pensionsspararna. Utformningen av tjänstepensionssystem har stor samhällsrelevans och under seminariet kommer slutsatser från en studie av ITP-avtalets utformning att presenteras tillsammans med idéer för utveckling. Panelsamtalet kommer sedan att kretsa kring den svenska modellens roll för framtidens tjänstepensioner och hur valfriheten kan göras mer relevant för individen.

  Medverkande:
  Frans Lindelöw, Koncernchef och VD, Skandia
  Mats Langensjö, Partner, Arkwright
  Nils Karlson, Professor och grundare, Ratio
  Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus

   

   

 • Arrangör: Pluskommissionen
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Var femte svensk är idag 65+ men endast 10 ledamöter i Sveriges riksdag är över 65. Inget statsråd i regeringen är över 65. Hur påverkar det vår demokrati och hur får vi fler seniorer på valbar plats

  Utökad information om evenemanget:
  Pluskommissionen arbetar för att öka möjligheterna för 60-plussare att vara demokratiska företrädare, liksom att minska alla former av ålderism. Här samlar vi politiker från olika generationer och partier för att diskutera denna viktiga demokratifråga.

  Medverkande:
  John Mellkvist, Generalsekreterare, Pluskommissionen
  Karin Enström, Partisekreterare, Moderaterna
  Sven-Erik Österberg, Rådgivare, tidigare landshövding, riksdagsledamot och minister, Socialdemokraterna
  Roberta Alenius, Moderator, Kreab

   
 • Arrangör: Pluskommissionen
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  En majoritet av svenskarna i en färsk studie menar att ålderssnöret på arbetsmarknaden går redan vid 50. Ett enormt slöseri med erfarenhet och kompetens, till ett högt pris för både samhälle, företag och individ. Vad är kostnaderna för ålderismen och vilken potential finns i att vända utvecklingen

  Utökad information om evenemanget:
  I panelen samtalar ledande experter från näringsliv och offentlig sektor om priset för ålderismen i olika delar av samhället. Till grund för samtalet ligger både den Demoskopundersökning Pluskommissionen låtit göra om attityderna till ålder på arbetsmarknaden, samt den rapport som Pluskommissionen har initierat för att konkret räkna på vad ålderismen kostar Sverige. Rapporten kommer att lanseras senare under året.

  Medverkande:
  John Mellkvist, Generalsekreterare, Pluskommissionen
  Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  Ann Öberg, VD, Almega
  Palle Lundberg, VD, SKR
  Roberta Alenius, Moderator, Kreab

Onsdag 26 juni

 • Arrangör: Pluskommissionen
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  I en ny studie uppger en majoritet av svenskarna att ålderssnöret på arbetsmarknaden går redan vid 50. Samtidigt skriker många företag efter kompetens, och vi både lever och förväntas arbeta allt längre. Hur kan den seniora arbetskraften trots detta möta ett så stort motstånd på arbetsmarknaden?

  Utökad information om evenemanget:
  Pluskommissionens generalsekreterare John Mellkvist leder här ett samtal med tongivande representanter från arbetsgivarsidan om vad som behöver göras för att komma till rätta med ålderismen. Pluskommissionen är ett initiativ för att få en mer positiv syn på livserfarenhet. Målet är att skapa plusvärden för både samhälle, företag och individer.

  Medverkande:
  John Mellkvist, Moderator, Pluskommissionen
  Martin Lindström, VD, HumanCore Group
  Emma Engebretzen, HR Director, Assessio Group
  Linda Vikström-Nielsen, Kommunikationschef, IKEA Sverige
  Ann-Louise Lökholm Klasson, VD, Sweco Sverige
  Tomas Rosenberg, Polismästare, Polismyndigheten

 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Vi lever i en komplex värld där utvecklingen går snabbt. Varje dag tar vi tusentals medvetna som omedvetna beslut som får följder. Kan nya verktyg som utvecklar våra personliga kompetenser bidra till ökat välmående och en hållbar värld? Det börjar med barn, unga och fortsätter livet ut. Hur gör vi?

  Utökad information om evenemanget:
  Vi människor får ca 29.000 dagar på jorden. Varje dag tar vi tusentals beslut som får konsekvenser. Forskare och experter har utvecklat ett ramverk om 5 dimensioner med de 23 främsta förmågorna som människan behöver för att vara innovativa och ta hållbara beslut i den komplexa värld vi lever i. De kallas Inner development goals (IDG:erna) och har utvecklats för vuxna. Men den personliga utvecklingen måste starta tidigt. I Idéer för livets ungdomsundersökning finns gap mellan vad unga tror blir viktigt i framtida yrkeslivet och vad de får träna i skolan. För att ge unga möjligheter och stärka deras förmågor för framtiden behöver IDG:erna anpassas för barn och unga och där dom befinner sig, i skolan och på fritiden. Är IDG:erna verktyget som kan utveckla oss som hållbara människor där vi tar ansvar för vår omvärld och oss själva, där vi får ett ökat välmående, där vi får verktyg mot psykisk ohälsa med sjukskrivning som följd? Vi presenterar förslag på hur detta kan göras.

  Medverkande:
  Fredrik Lindencrona, Head of Inner development goals
  Jana Söderberg, Forskare och författare, Motivationslyftet
  Micael Dahlen, Professor och författare, Handelshögskolan
  Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  Kimia Kazempour, Ungdomsambassadör, WWF Sweden Youth
  Emma Mossberg, Processledare och verksamhetschef, Mälardalens universitet
  Christina Wahlström, Moderator

   
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Vården tampas idag med omfattande resursbrister. För att förebygga ohälsa har så kallade hälsoobligationer som kan förebygga ohälsa samtidigt skapats. Hur har arbetet gått till, är det en del av lösningen på den offentliga vårdens resursbrist och är det en modell som kan användas i större skala?

  Utökad information om evenemanget:
  Skandia var tillsammans med Region Stockholm och SEB först i världen med en så kallad hälsoobligation, som kan förebygga ohälsa. Personer i riskzonen för typ 2-diabetes deltar sedan ett år i ett digitalt hälsoprogram. Efter det har en liknande obligation tillsammans med Region Uppsala skapats, i syfte att förebygga högt blodtryck. Hur har arbetet gått till, är det en del av lösningen på den offentliga vårdens resursbrist och är det en modell som kan användas i större skala?

  Medverkande:
  Emelie Orring (M), Oppositionsråd, Region Uppsala
  Hans Beyer, Chief Sustainability Officer, SEB
  Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan
  Gabriel Lundström, Hållbarhetschef, Skandia
  Paulina Modlitba, Moderator

   
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Det svenska pensionskapitalet kan spela en unik roll i omställningen till ett hållbart samhälle – det gäller i synnerhet den del som finns i traditionell försäkring. Men ska de bli fler måste hinder rivas.

  Utökad information om evenemanget:
  För första gången i Sverige har Skandia beskrivit hur stor del av det svenska pensionskapitalet som går till hållbara investeringar. I en sammanställning av över 2 700 miljarder kr har vi tittat på hur stor andel av dessa som uppfyller EU:s kriterier för hållbara investeringar. Det svenska pensionskapitalet kan spela en unik roll i omställningen till ett hållbart samhälle – det gäller i synnerhet den del som finns i traditionell försäkring. Men ska de bli fler måste hinder rivas. Det finns ingen brist på vilja hos pensionsförvaltare att investera i lösningar på de stora samhällsutmaningarna, det är en bra affär och en klok investering. Däremot saknas det investeringsmöjligheter. Det finns många olika sorters hinder som begränsar möjligheterna att finansiera omställning. Det är hinder som rätt politik kan bidra till att riva.

  Medverkande:
  Marie Trogstam, Chef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv
  Adam Kostyál, VD, Nasdaq Stockholm
  Gabriel Lundström, Hållbarhetschef, Skandia
  Jon Åsberg, Moderator

   
 • Arrangör: Global Compact
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Hur kan hållbarhet bli en ännu starkare konkurrensfördel för svenska företag? Vilka förutsättningar behöver politiken skapa för att näringslivets hållbarhetsarbete ska vara lönsamt? Hur kan svenska företag accelerera sitt hållbarhetsarbete?

  Utökad information om evenemanget:
  Svenska företag står inför en unik möjlighet att ta en ledande roll i den globala hållbarhetsrevolutionen. Men för att Sverige ska fortsätta vara en förebild krävs en starkare politisk vilja och tydligare regler. Hållbarhet är inte längre bara en fråga om riskhantering, etik och ansvarstagande, utan en avgörande konkurrensfaktor för företag. Den globala marknaden för gröna varor och tjänster växer snabbt, och svenska företag har alla möjligheter att ta ledningen – om de ges rätt förutsättningar. I seminariet redovisar vi hur över 800 svenska företag ser på hållbarhetsarbetet.

  Medverkande:
  Gabriel Lundström, Hållbarhetschef Skandia, Ordförande UN Global Compact Network Sweden
  Philip Thormark, Executive Director, UN Global Compact Network Sweden
  Cecilia Rönn, riksdagsledamot, ekonomisk-politisk talesperson, Liberalerna
  Axel Holmberg, VD Ingrid Capacity
  Ida Alterå, Moderator, Westander

 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Kan ökad lycka bidra till välmående? Individer med högre självupplevd lycka lever längre, blir sjuka mer sällan och är mer produktiva. Rätt hälsofrämjande arbete och förbättrad livskvalitet vinner alla på.

  Utökad information om evenemanget:
  Nya riktlinjer, råd och rekommendationer presenteras men hur omvandlas detta i praktiken?

  Medverkande:
  Jakob Forssmed, Socialminister, (KD)
  Micael Dahlen, Författare och professor, Handelshögskolan i Stockholm
  Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
  Gisela Nyberg, Professor, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH
  Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia och Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  Christina Wahlström, Moderator

   
 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Med kommunernas utökade ansvar för trygghets- och brottsförebyggande arbete behöver de unga involveras i lägesbilden. Tillsammans med ett antal kommuner har Idéer för livet tagit fram en metod för detta. Hur kan metoden omsättas till tryggare unga och kommuner med mer precisa förebyggande åtgärder?

  Utökad information om evenemanget:
  Idéer för livet har utvecklat en metod för arbete för en bred och djup lokal lägesbild, med betoning på ungas upplevda trygghet och utsatthet för kriminalitet. Det är en lägesbild i linje med nya lagen (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete, samt Polismyndighetens riktlinjer för ledning av brottsbekämpning i ordinarie organisation (PM 2023:4). Idéer för livets stöd är riktat till kommuner och sker i samverkan med CAN, Infostat och Malmö universitet. Kommuner har olika förutsättningar att hantera det nya ansvar som kommer med den nya lagstiftningen. I grunden handlar ansvaret om att ta fram en lägesbild och relaterad plan för det förebyggande arbetet, samt leda samverkan utifrån den. Givet problembild, förmåga, ekonomi och tidigare samverkansstrukturer kommer det att ta olika lång tid att ta det ansvar som lagen säger. Vi berättar mer om metoden och du får möjlighet att teoretiskt och praktiskt arbeta med frågan om hur unga inkluderas i lägesbildsarbetet.

  Medverkande:
  Patrick Ungsäter, Regionchef, Polisen Bergslagen
  Anna König Jerlmyr, Styrelseledamot, Nordic Safe Cities
  Christoffer Bohman, Trygghetsstrateg, Skandias stiftelse Idéer för livet
  Camilla Salazar, Kriminolog, Fryshuset
  Lars Ekström, Kommundirektör, Strängnäs kommun
  Rana Jumaah, Programutvecklare, Right by me
  Christina Wahlström, Moderator

   

Torsdag 27 juni

 • Arrangör: Cancerfonden, Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Cancer innebär stort lidande för alla som drabbas. Antalet som insjuknar har ökat under lång tid och ökningen ser ut att fortsätta. Idag insjuknar nära 70 000 personer i cancer varje år, men från 2040 antas hela 100 000 personer få cancer varje år.

  Utökad information om evenemanget:
  16 000 cancerfall kan årligen kopplas till våra levnadsvanor. Av dessa fall beräknas fem procent vara kopplade till ohälsosamma matvanor och högt BMI och siffran befaras öka de kommande åren. Enligt WHO riskerar övervikt och obesitas att gå om rökning som den viktigaste påverkbara riskfaktorn för cancer. För att vi ska kunna förebygga cancer behöver vi prioritera insatser på samhällsnivå för att skapa en miljö som främjar hälsosamma livsstilsval. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, kommer med anledning av detta presentera det aktuella forskningsläget och redogöra för vilka åtgärder samhället behöver vidta inom området.

  Medverkande:
  Ulkrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden
  Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia

   
 • Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus, Infostat
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Hur skapar man en attraktiv kommun för invånarna? Kan lokalpolitiken höja livskvaliteten?

  Utökad information om evenemanget:
  Undersökningen ”Bäst att leva” har rankat landets 290 kommuner i flera kategorier sedan 2006. Under seminariet presenteras resultaten i årets undersökning och vinnarkommunen koras. Därefter följer ett panelsamtal om hur politiken kan skapa en attraktiv kommun.

  Medverkande:
  Jon Åsberg, Chefredaktör, Fokus
  Robin Svensén, Affärsområdeschef, Infostat
  Johan Hakelius, Politisk chefredaktör, Fokus
  Vinnaren i "Bäst att leva 2024", Kommunstyrelsens ordförande, Vinnarkommunen

   
 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Barn och ungas trygghet behöver ökas genom effektiv samverkan. Det finns en förväntan på ökad förmåga att samverka mellan myndigheter, näringsliv och civilsamhälle. Samverkan är enkelt att säga men svårare att genomföra då regelverk, sekretess och system ibland är hinder. Så hur ska samverkan se ut?

  Utökad information om evenemanget:
  Barn och unga behöver tryggare och lugnare närområde och att samhället går samman och förhindrar att de hamnar i riskzon. För att det ska kunna ske behövs nya angreppssätt och ett tvärsektoriellt arbete. Politiken har att arbeta med två frågor samtidigt, det repressiva och det förebyggande. Samtidigt som straffskärpning sker lyfts behovet av det förebyggande arbetet allt mer. Det finns en tydlig förväntan från politiken på myndigheter, kommuner, näringsliv och civilsamhället att synka sig och komma med konkreta lösningar på det förebyggande arbetet för unga. Samverkan är lätt att säga men svårare att genomföra och det behövs en bra infrastruktur. Om vi på allvar ska kunna förebygga otrygghet så kan vi inte fortsätta arbeta i stuprör utan behöver se till helheten och styrkan i samverkan mellan olika aktörer som också involverar civilsamhälle och näringsliv. Näringsliv och civilsamhället står redo att samverka och agera, hur blir detta verklighet? Vad kan public-private lära av varandra?

  Medverkande:
  Carin Götblad, Polismästare vid NOA
  Fredrik Erfeldt, Biträdande näringspolitisk chef, Stockholms Handelskammare
  Nadim Ghazale, Verksamhetschef, Nattvandring.nu
  Mikael Jeppson, Beredskapsdirektör och Samordningschef, Länsstyrelsen
  Anders Henriksson, Ordförande, SKR
  Tommy Malm, Kommundirektör, Eskilstuna kommun
  Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  Christoffer Bohman, Moderator

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Blended finance är en struktur för finansiering som kombinerar offentligt och privat kapital, med syfte att skapa partnerskap. Denna nya form för investeringar syftar till att göra det enklare för institutionella investerare att bidra med kapital till utvecklingsländer.

  Utökad information om evenemanget:
  Vi har tillsammans med andra investerare gått in i en ny fond för hållbara investeringar med formen blended finance. Denna nya form för investeringar syftar till att göra det enklare för institutionella investerare att bidra med kapital till utvecklingsländer. Blended finance är en struktur för finansiering som kombinerar offentligt och privat kapital, med syfte att skapa partnerskap.

  Medverkande:
  Sofia Leffler Moberg, Hållbarhetsexpert, PWC
  Gabriel Lundström, Hållbarhetschef, Skandia
  Karin Kronhöffer, Chef strategi och kommunikation, Swedfund
  Jakob Granit, Generaldirektör, Sida
  Paulina Modlitba, Moderator

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Att bedrägerierna ökat kraftigt är det svårt att ha missat. I samhällsdebatten idag höjs krav på att bankerna ska ta ett större ansvar för att motverka brottsligheten. Hur ser branchens aktörer på samhällsutmaningen och vad kan vi lära av varandra?

  Medverkande:
  Daniel Barr, Generaldirektör, Finansinspektionen
  Diamant Salihu, Journalist
  Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna
  Anna-Karin Hansen, Chef Brottsförebyggande kansliet, Ekobrottsmyndigheten
  Arvid Krönmark, VD Skandiabanken
  Marcus Isgren, Ordförande och chef, ARN
  Roberta Alenius, Moderator

 • Arrangör: Skandias stiftelse Idéer för livet
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Den som anlägger en lekpark följer självklart säkerhetskrav, men hur säkrar vi trygghet i de digitala rummen? Den nya EU-lagstiftningen Digital Services Act kan bidra till det, men också ett agerande utifrån barns rättigheter och trygghet på nätet från både näringsliv och myndigheter.

  Utökad information om evenemanget:
  Barns trygghet på nätet behöver stärkas då många utsätts för övergrepp, rasism, hot, hat och mobbing. Effekterna av annonsering och algoritmer påverkar också barns utveckling och självkänsla negativt. Med Digital Services Act kan nätet bli en tryggare plats, genom att införa lämpliga och proportionella åtgärder för att säkerställa en hög nivå av integritet, säkerhet och trygghet. Men för att den nya lagstiftningen ska bidra till ökad trygghet behöver myndigheter ha ett tydligt barnrättsfokus i arbetet då regler och lagar ställs på sin spets i själva tillämpningen. Trygghetsfrågor kopplat till barns närvaro på nätet är uppdelade över flera departement och flera olika myndigheter. Hur sker samordning mellan myndigheter så att barns rättigheter inte faller mellan stolarna? Hur ska samverkan ske mellan plattformsbolagen, sektorer och myndigheter för att tillgodose barns rättigheter och tolkningen av Barnkonventionen? Ett samlat grepp kring frågor om digital trygghet behövs. 

  Medverkande:
  Camilla Waltersson Grönvall, Socialtjänstminister, (M)
  Juno Blom, Barnombudsman
  Liv Sandberg, General Manager, Global Business Solutions, Tiktok
  Dan Sjöblom, Generaldirektör, Post och Telestyrelsen
  Yusuf Muhawech, Ungdomsrepresentant, WWF
  Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  Kim Waller, Generalsekreterare, Prinsparets stiftelse
  Frida Boisen, Moderator

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Till följd av obalans mellan befolkningstillväxt och bostadsbyggande råder det bostadsbrist i landet. Bristen på bostäder i kombination med låga räntor har drivit upp priset på bostadsrätter kraftigt och lett till ett utanförskap för stora grupper. Vilka åtgärder behövs för att minska utanförskapet

  Utökad information om evenemanget:
  Köp av bostadsrätt för många den enda möjliga vägen till en egen bostad. Som ung och ny på arbetsmarknaden eller som förstagångsköpare mitt i livet krävs antingen många år i bostadskö eller ett mycket stort sparat kapital för att köpa en egen bostad. Skandia har i flera rapporter belyst problematiken och bland annat föreslagit en reformering av amorteringskravet för att underlätta för unga att etablera sig på bostadsmarknaden.

  Medverkande:
  Niklas Wykman (M), Finansmarknadsminister
  Arvid Krönmark, VD, Skandiabanken
  Alireza Akhondi (C), Bostadspolitisk talesperson
  Markus Kalifatides (S), Ledamot CU
  Jonas Frycklund, Biträdande chefekonom, Svenskt Näringsliv
  Jon Åsberg, Moderator

Fredag 28 juni

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Inom lyckoforskningen lyfts vikten av att främja den enskildes välbefinnande fram för att bidra till ett välmående samhälle. Hur kan hopp och lycka vara drivkrafter för att skapa positiv förändring

  Utökad information om evenemanget:
  Hopp och lycka är en tillgång för både individ, organisation och samhälle. Såväl för den ekonomiska hälsan som för välmående. Därför bör vi sätta fokus på att främja välbefinnande för att bidra till ett välmående samhälle. Vilka nycklar finns som verkligen gör människor lyckliga? Hur kan vi som individer bättre fokusera på dessa faktorer för att förbättra vårt välmående? Hur kan hopp och lycka vara drivkrafter för att skapa samhällsförändring? Hälsofrämjande arbete och förbättrad livskvalitet hos befolkningen vinner både individen, företagen och samhället. På det nya forskningscentret vid Handelshögskolan i Stockholm tittar man på förutsättningarna för ett gott liv och därmed ett välmående samhälle.

  Medverkande:
  Micael Dahlen, Professor och författare, Handelshögskolan
  Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia och Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias trädgård (Strandgatan 27)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan
  Demokrati är det mest värdefulla vi har och det måste vi värna om. Almedalen invigs därför med dokumentären ”Make democracy great again” och avslutas med ett viktigt samtal om hur vi fortsätter att hålla demokratifrågan vid liv?

  Utökad information om evenemanget
  Demokrati är det mest värdefulla vi har och den måste skyddas. Läget är kritiskt, bara 13% av världens befolkning lever i en fullvärdig demokrati. 2024 är ett supervalår, men vad får det för konsekvenser om vi inte tar frågan om demokrati på allvar. I en tid där politiskt engagemang och aktivism är mer ifrågasatt än någonsin, har Jan Scherman skapat en kraftfull påminnelse om medborgarens roll i att forma samhället. Demokratin är en av vår tids viktigaste frågor, så hur får vi demokratin att inte bara överleva utan också utvecklas? Trenden är tyvärr tydlig, demokrati som styrelseskick är på tillbakagång och polariseringen ökar i världen. Hur ska vi få till stånd en dialog där olika åsikter möts med respekt även om man inte delar motpartens ståndpunkter. Hoten mot demokratin handlar även om detta - att vi har slutat lyssna och slutat respektera varandra. Så vilka konkreta åtgärder kan vi ta idag för att säkerställa en stark och inkluderande demokrati för framtida generationer?

  Medverkande:
  Jan Scherman, Journalist
  Micael Dahlen, Forskare och författare, Handelshögskolan
  Nadim Ghazale, Föreläsare och verksamhetschef, Nattvandring.nu
  Kimia Kazempour, Ungdomsambassadör, WWF Sweden Youth
  Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad, Skandia och Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet