Gå till innehåll

Skandia i Almedalen 2023

Som Sveriges ledande pensionsbolag är Almedalen en naturlig plats för oss att lyfta frågor som är viktiga för oss och för vårt samhälle. Under årets vecka vill vi sätta särskilt fokus på den brännheta pensionsfrågan genom en mångfald av perspektiv.

Årets program 

Onsdag 28 juni

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:
  Under förra året stod pensionsutspelen som spön i backen. Politikerna tävlade i att komma med förslag på pensionsområdet. Samtidigt menar pensionsmyndigheten att hela pensionssystemet skulle behöva ses över och att respektavståndet minskat som en följd av de senaste årens pensionspopulism.

  Utökad information om evenemanget:
  Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Debatten leds av nyhetsmagasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius.

  Medverkande:

  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  • Janine Alm Ericson, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
  • Martina Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Isabell Mixter, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
  • Mona Olin, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
  • Malin Danielsson, Riksdagsledamot, Liberalerna
  • Yusuf Aydin, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna
  • Ida Drougge, Riksdagsledamot, Moderaterna
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Svenska pensionsbolag kan spela en stor roll i elektrifieringen och omställningen till ett mer hållbart samhälle. Samhällsviktig infrastruktur är typexempel på investeringar bolagen letar efter.

  Utökad information om evenemanget:

  Skandia har erfarenheter från andra elmarknader i vår globala infrastrukturportfölj där man reglerat med långsiktighet i fokus för att attrahera investeringar. I fallet med potentiella investeringar på energiområdet i Sverige har det under många år saknats långsiktiga förutsättningar från politiken. Vilka förändringar och beslut krävs för att pensionskapitalet på ett bättre sätt ska kunna vara med och lösa elkrisen? Skulle pensionsspararnas pengar till och med kunna vara med och bygga ny kärnkraft? Diskussionen leds av nyhetsmagasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius.

  Medverkande:

  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus
  • Hans Forssman, Senior Investment Manager, Skandia
  • Tobias Andersson (SD), Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
  • Louise Eklund (L), Riksdagsledamot, Liberalerna
  • Susanne Stjernfeldt, Områdesansvarig, Energiforsk
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Unga vuxna har blivit de största förlorarna på svensk bostadsmarknad. På sikt riskerar problemen att förvärras. När ekonomin åter går bättre riskerar en dubbelsmocka träffa unga då priserna på bostäder åter stiger som ett resultat av både bättre ekonomiskt läge och tapp i bostadsbyggandet

  Utökad information om evenemanget:

  Under 2021 byggdes det 8 500 fler bostäder i Sverige än vad behovet ökade med den demografiska utvecklingen. Under 2022 var det 3 000 färre bostäder som byggdes. Under 2023 kan det bli upp till 28 000 färre bostäder som byggs, än vad behovet ökar med. I Skandias rapport Lön utan lägenhet beskrivs problemen på svensk bostadsmarknad och hur det drabbar de unga vuxna. Skandia har sedan tidigare belyst fördelarna med att byta ut dagens amorteringskrav mot en amorteringstrappa. Amorteringstrappan skulle göra det möjligt för unga att amortera mindre, för att sedan öka amorteringstakten senare i livet då man som oftast har bättre ekonomi. Regeringen har nu presenterat en bred utredning för att titta på amorteringskravet. Kan Skandias amorteringstrappa vara en väg att gå? Vilka ytterligare åtgärder krävs?

  Medverkande:

  • Carl Otto Engberg, Moderator, Skandia
  • Arvid Krönmark, VD, Skandiabanken
  • Douglas Thor, Förbundsordförande, MUF
  • Caroline von Seth, Förbundsordförande, CUF
  • André Nilsson, Bostadspolitisk expert, Mäklarsamfundet

   

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  ​Fler barn insocialiseras till kriminella gäng. Unga är mer utsatta för brott än andra åldersgrupper. En kraftig kursändring krävs där förebyggande arbete i tidiga åldrar är avgörande. Vi är många som ser vad som behövs och som kan vara grunden för en nationell strategi.​

  Utökad information om evenemanget:

  ​Samhällets förmåga att tidigt identifiera unga som behöver insatser är för låg och insatserna sker inte med den kraft som behövs. Många platser där barn finns är otrygga. Sverige har flera strategier men inte en sammantagen i en så viktig fråga som trygghet för barn och unga. Ansvar för viktiga områden, som till exempel social brottsprevention, har inte tydliggjorts. Utan en gemensam strategi försvåras möjligheterna till samarbete och insatserna fortsätter att ske i silos. Hur vänder vi samhällstrenden och tar tillbaka tryggheten? Välkommen att ta del av en diskussion där också Idéer för livets förslag till åtgärder presenteras. Vi är många som ser vad som behövs, låt oss dela våra erfarenheter och skapa en plattform för effektivare insatser och samverkan!​

  Medverkande:

  • Anders Tornberg, Rikspolischef, Polismyndigheten
  • Diamant Salihu, Journalist
  • Elisabeth Dahlin, Barnombudsman, Barnombudsmannen
  • Palle Lundberg, VD, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR
  • Christoffer Bohman, Trygghetsstrateg, f.d polis, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Jon Åsberg, Chefsredaktör, Nyhetsmagasinet Fokus

Torsdag 29 juni

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  2000 kr mindre i pension per månad riskerar bli resultatet för så många som 100 000 svenskar. Detta då personer födda år 1957 av staten betraktas som pensionärer från 65 år men tvingas betala skatt som om de inte vore pensionärer under 2023. Hur stort problem är egentligen skatteorättvisan?

  Utökad information om evenemanget:

  Eftersom inga övergångsregler finns det förhöjda grundavdraget för personer födda 1957 innebär det att årskullen tvingas betala skatt som icke-pensionärer under hela 2023 – trots att de betraktas som pensionärer i alla andra avseenden. Många har dessutom pensionsplanerat utifrån att det skulle finnas en övergångslösning på plats. Hur stort problem är egentligen skatteorättvisa för en hel årskull? Hur kan den här typen av politiska klavertramp påverka synen på pensionsplanering framöver? Vad kan 57:orna själva göra och hur kan de få sin rättvisa tillbaka?

  Medverkande:

  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  • Eva Eriksson, Förbundsordförande, SPF Seniorerna
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Höga energi- och drivmedelspriser. Bolåneräntor som kan närma sig fem procent. Det senaste året har varit ett omtumlande wake-up call för många svenskar som under årtionden vant sig vid låga räntenivåer och goda reallöneökningar.

  Utökad information om evenemanget:

  Många ekonomer beskrev kring millennieskiftet penningpolitikens fördelar men blev det egentligen som vi tänkt oss när vi blickar i backspegeln? Är riksbankens penningpolitik den enskilda anledningen till att den svenska kronan varit så svag? Hur bör balansen mellan inflationsbekämpning och finansiell stabilitet hanteras? Är det penningpolitikens uppgift att ensamt lösa det eller behöver också finanspolitiken dra sitt strå till stacken? Vilken finanspolitik ser vi runt hörnet när den värsta inflationen bedarrrat och vilka mer långsiktiga och strukturella reformer skulle Sverige behöva? Samtalet leds av Jon Åsberg, chefredaktör för nyhetsmagasinet Fokus.

  Medverkande:

  • Jon Åsberg, Chefredaktör, Nyhetsmagasinet Fokus
  • Frans Lindelöw, Koncernchef och VD, Skandia
  • Annika Winsth, Chefekonom, Nordea
  • Klas Eklund, Nationalekonom och författare
  • Andreas Bergh, Nationalekonom och välfärdsforskare
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Ny forskning kan visa en länk mellan ensamhet, trygghet och fysisk aktivitet - och mer ohälsosam skärmtid. Faktorer som är grunden för ungas välmående och framtidstro. Hur tar vi forskningsresultaten vidare till konkreta insatser och aktiviteter och en agenda för friskare unga 2030?

  Utökad information om evenemanget:

  Ensamhet har tidigare förknippats med äldre och singlar. Men allt fler unga upplever ensamhet vilket påverkar deras mående. Före pandemin upplevde ca 300 000 personer i Sverige en ensamhet. En studie från Gymnastik och idrottshögskolan under 2021 visade att en av tre elever i årskurs 7 upplever sig som ensamma. För att få fler välmående unga så är ensamhet ett område att agera på. Vi behöver stärka skyddsfaktorerna. Forskning har nu kunnat visa en länk mellan ensamhet, trygghet och fysisk aktivitet - och mer ohälsosam skärmtid. Vi bjuder in till samtal där vi med utgångspunkt i forskning kan sätta agendan för en bättre hälsa för unga före och efter 2030.

  Medverkande:

  • Jakob Forssmed, Socialminister, (KD)
  • Örjan Ekblom, Professor, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Gisela Nyberg, Docent, Gymnastik och idrottshögskolan, GIH
  • Stina Liljekvist, Ordförande, Skandias stiftelse Idéer för livet
  • Christina Wahlström, Moderator
 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  En kvinnlig operationssjuksköterska kan förvänta sig omkring 600 000 kronor mindre i pensionskapital än en manlig kollega i samma ålder även om hon utfört samma arbete som sin manliga kollega. Utvecklingen mot mer jämställda pensioner går för långsamt.

  Utökad information om evenemanget:

  Trots trenden med minskat lönegap dröjer det många år tills män och kvinnors pensioner är jämställda. Det har Skandia visat i ett antal rapporter om ojämställda pensioner. Kan och vill vi jämna ut pensionsgapet? Vilka är fällorna i karriären? Vilka livsbeslut kan man som individ själv fatta och vilka politiska initiativ behövs? Hör jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L) i ett samtal om livsekonomi och om hur livsbeslut kan påverka pensionerna. Hör även Skandias pensionsekonom Mattias Munter presentera Skandias rapport Lika arbete – olika pension. Samtalet modereras av nyhetsmagasinet Fokus politiske chefredaktör Johan Hakelius.

  Medverkande:

  • Paulina Brandberg (L), Jämställdhetsminister
  • Irene Wennemo, Generaldirektör, Medlingsinstitutet
  • Therese Svanström, Ordförande, TCO
  • Michaela Berglund, VD, Feminvest
  • Mattias Munter, Pensionsekonom, Skandia
  • Johan Hakelius, Moderator, Nyhetsmagasinet Fokus

Fredag 30 juni

 • Arrangör: Skandia
  Plats: Skandias pensionsträdgård (Strandgatan 27, trädgården)

  För karta och detaljer klicka här

  Beskrivning av samhällsfrågan:

  Cancer är en av de stora folksjukdomarna i Sverige. Cancer innebär stort lidande för alla som drabbas. Antalet som insjuknar har ökat under lång tid och ökningen ser ut att fortsätta. Idag insjuknar nära 70 000 personer i cancer varje år, men från 2040 antas hela 100 000 personer få cancer varje år.

  Utökad information om evenemanget:

  Samtidigt vet vi att 3 av 10 cancerfall varje år går att förebygga med hälsosamma levnadsvanor. Dessa fall kallas ofta för påverkbara och motsvarar 15 000 cancerfall i Sverige årligen. Att förändra levnadsvanor i mer hälsosam riktning är ofta lättare sagt än gjort. Individen kan göra mycket, men inte allt utan samhället behöver ta ett större ansvar. Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare för Cancerfonden, kommer med anledning av detta presentera det aktuella kunskaps- och forskningsläget inom preventionsområdet.

  Medverkande:

  • Ulkrika Årehed Kågström, Generalsekreterare, Cancerfonden

Se våra seminarier i efterhand