Gå till innehåll

Spara hållbart.

9 av 10 av Skandias kunder vill att deras sparande gör gott i världen*, men många tycker också att det är svårt att komma igång. 

Här berättar Johanna, 42 år, om vad hon behöver för att börja spara hållbart och vår ekonom ger sin syn på ett sparande som kan passa henne.

Hej Johanna, hur sparar du?

kontakta oss

– Jag sparar till barnen och har tjänstepension, sedan har jag i perioder månadssparat åt mig själv. Barnsparandet ligger på ett sparkonto, för om det skulle hända något vill vi kunna använda pengarna. 

Varför sparar du?

– För att skapa trygghet av de pengar som jag inte behöver just nu, till exempel för att ha pengar när jag blir äldre och slutar jobba. 

Vad är viktigt för dig?

–  Jag vill ha enkla, hållbara alternativ. Har läst om ideella fonder och det känns som en bra sporre för mig, jag vill inte ha hög avkastning till priset av att någon lider. Det känns värdefullt spara och samtidigt bidra, man vill ju att det ska finnas en värld kvar. 

Skandias kommentar

kontakta oss

Det är inte alltid lätt att få struktur på sparandet. Många vill, precis som Johanna, försöka spara till buffert, till barn och på lång sikt till sig själv samtidigt. Viktigast är att Johanna börjar med att bygga upp en buffert så att hon, när hon sparar till sig själv eller barnen, inte behöver avbryta sparandet eller känna att sparkapitalet behövs till annat. En sparplan gör att hon kan fortsätta spara även om det dyker upp oförutsedda utgifter.

För att komma igång med sitt sparande och behålla det över tid kan det vara en god idé att starta ett månadssparande, då börjar Johanna med att öppna ett skal (t.ex. investeringssparkonto) för att spara i fonder, aktier och andra värdepapper.

  • I vårt fondutbud kan Johanna enkelt filtrera fram de fonder som har hållbarhetsprofil och sortera på hållbarhetsbetyg (skala 1–5).
  • Alla våra egna fonder (Skandia Fonder) tar hänsyn till miljö och samhälle och vi ställer krav på hållbarhet.
  • Vi har även 3 ideella fonder, Skandia Cancerfonden, Skandia Världsnaturfonden och Skandia Idéer För Livet fonden. Genom dem kan man stötta cancerforskning, miljöarbete och projekt för barn och unga. 

Mattias Munter, ekonom Skandia

Spara i ideella fonder

När du sparar i någon av Skandia Fonders ideella fonder bidrar du samtidigt till cancerforskning, miljöarbete eller förebyggande arbete för att minska ohälsa och utanförskap bland barn och unga.  

Varje år går 2 % av respektive fonds värde till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF.

Våra ideella fonder
Fondlistan

Fonder med hållbarhetsprofil

I vår fondlista kan du filtrera fram de fonder som har hållbarhetsprofil och sortera på hållbarhetsbetyg (skala 1–5).

Vårt fondutbud

Vi hjälper dig att få fart på sparandet

kontakta oss 0771-55 55 05

Ring och prata med våra sparexperter direkt eller boka tid för rådgivning.

Vill du ha hjälp med ditt sparande?

* Sifo-undersökning från februari 2016.

Informationen på denna sidan är av generell karaktär och ska inte betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din situation från en rådgivare i Skandia. Tänk på att en placering i finansiella instrument, så som t.ex. aktier eller fonder, alltid är förknippat med ett ekonomiskt risktagande. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.