Gå till innehåll

Marknaden bortser från riskerna

Valet av Donald Trump till USA:s president ledde till en stark slutspurt på världens börser förra året. Nu när presidentskiftet väl har ägt rum har förvisso euforin lagt sig men börserna ligger kvar på höga nivåer.

– Det tycks som att marknaderna har prisat in en lite väl positiv framtidsbild och bortsett från riskbilderna, säger Johan Lundqvist, ekonom.

I senaste numret av marknadsbrevet får du våra experttips inför 2017.

Läs experternas tips i marknadsbrevet

Skandia har årets bästa branschfond

Fondmarknaden har utsett Skandia Time Global till årets bästa branschfond 2016. Fonden har avkastat 24,34 procent under 2016 och presterat en genomsnittlig årsavkastning om 23,96 procent på fem år.

Läs hela artikeln

Fonder vi rekommenderar

I Placeringsutsikter ger vi dig Skandias övergripande syn på marknaden. För att få en uppfattning om den långsiktiga potentialen på de olika aktiemarknaderna använder vi oss av Skandias Värdeindikator.

Värdeindikatorn bygger på de tre faktorer som vi anser har störst betydelse för långsiktig avkastningspotential – aktievärderingar, vinsttillväxt och faktisk börsutveckling. Skandias fondanalytiker har valt ut ett antal fonder inom respektive region. Fondfaktablad och informationsbroschyr för respektive fond hittar du i fondlistan.


 • Japan och Pacific

  Capital International Japan

  Aktivt förvaltad fond som investerar i både värde och tillväxtorienterade bolag. Stabilt och mycket erfaret team med lokal närvaro.

   

  USA

  T.Rowe Price US Large Cap Value

  Förvaltarteamet investerar i stora amerikanska bolag med jämn stabil intjäning och med låg värdering. Djuplodande bolagsanalys ligger till grund för investeringsbesluten.

  Asien

  Stewart Asia Pacific Leaders

  Aktivt förvaltad Asienfond, som även inkluderar Australien. Förvaltaren är en av de mest respekterade aktieförvaltarna inom Asien- och tillväxtmarknaderna. Investeringsprocess som enbart fokuserar på bolag med stabil intjäning och låga värderingar.

  Sverige

  Carnegie Sverige

  Aktivt förvaltad svensk aktiefond som fokuserar på stabila bolag. Carnegie Sverige står för en tydligt värdefokuserad förvaltning med goda resultat historiskt. Förvaltning som vågar köpa det som inte ”är inne”, men just därför ofta lågt värderat.

  Europa

  Schroder European Special Situations

  Aktivt förvaltad fond som löpande letar efter nya investeringsmöjligheter i en föränderlig europeisk aktiemarknad. Identifierar finansiellt högkvalitativa bolag med stabil och högre tillväxt än marknaden.

  EMEA inkl Ryssland

  Prosperity Russia

  Fonden söker investeringsmöjligheter i bolag som bedöms ha bra tillväxtförutsättningar och attraktiv värdering, ofta i bolag utanför index. Investeringsteamet i fonden är bland de största, fokuserade på ryska aktier och med lokal närvaro

  Latinamerika

  JP Morgan Latinamerika

  Letar bolag med tydlig tillväxt och stabil intjäning. De har en stabil organisation med betydande resurser för att identifiera attraktiva aktier. Fonden har koncentrerade positioner, ofta utanför index, vilket vittnar om stor övertygelse.

  Räntor

  Skandia Penningmarknad

  Aktivt förvaltad räntefond som investerar i svenska bostads- och företagsobligationer med korta löptider och låg kreditrisk. Begränsad risk för kapitalförluster vid stigande marknadsräntor.

  Alternativa

  Nordea EUR HY

  Aktivt förvaltad företagsobligationsfond med inriktning på högavkastande europeiska bolag.  Fonden förvaltas av ett team som specialiserat sig på den här marknaden sedan starten 2000, och bygger på mycket djup kreditanalys av bolagen.

God avkastning under turbulent år

Trots ett stundtals turbulent år med stora marknadsrörelser, Brexit och en otippad amerikansk valutgång har livportföljen utvecklats väl. Med några veckor kvar till årsskiftet har dessutom samtliga tillgångsslag gett positiv avkastning. Här berättar Skandias kapitalförvaltningschef, Hans Sterte, om hur portföljen har utvecklats under året och hur utsikterna för nästa år ser ut.

Läs hela artikeln

I dag kan du ta kontroll över ditt sparande

1 600 miljarder kronor ligger just nu placerade på konton med dålig ränta. Äger du en del av dem? Då kan det vara dags att se över placeringen.

Att ha en buffert är inte fel, men skilj på buffertkapital och sparkapital. När du sparar i fonder tar du enkelt del av avkastningen på hela världens aktie- och räntemarknader. Bara  ett par procent högre avkastning kan göra stor skillnad på ett större kapital.

Väg riskerna mot möjlig avkastning

Att flytta hela sitt kapital från sparkontot direkt till börsen innebär alltid en risk, och du bör noga väga riskerna mot möjlig avkastning när du väljer fonder. Du kan alltid sprida riskerna genom att placera kapitalet i flera olika fonder, med skilda placeringsinriktningar. Hur länge du tänker spara väger också in, eftersom en tillfällig nedgång spelar mindre roll i ett långsiktigt perspektiv.

Våra utvalda fonder

Våra experter har analyserat och valt ut cirka 90 fonder som vi tror lite extra på. Vi ställer bland annat krav på tydlig placeringsstrategi, skicklig förvaltning och god avkastning över tid. Allt för att underlätta ditt fondval.

Välj bland våra utvalda fonder

7 % i återbäringsränta från 1 januari 2017

En del av ditt sparande kanske du vill placera lite säkrare? Då ska du titta närmare på Kapitalförsäkring traditionell förvaltning – vår väl beprövade, men fortfarande moderna, sparform med garanti. Med Kapitalförsäkring traditionell förvaltning kan du luta dig tillbaka, och låta vår aktiva förvaltning sköta pengarna åt dig utifrån hur marknaden ändras.

Vi placerar dina pengar i traditionella tillgångsslag och även i exempelvis

 • cancersjukvård,
 • infrastruktur,
 • vindkraftverk,
 • onoterade bolag, som Klarna och Spotify.

Från och med 1 januari 2017 höjer Skandia den ordinarie återbäringsräntan på kundernas traditionellt förvaltade försäkringskapital från nuvarande 5 procent till 7 procent före skatt och avgifter.

Skaffa ett tryggt och enkelt sparande
Kvinna i vinterkläder som ser drömmande ut

Placera pensionen rätt

Glöm inte bort ditt mest långsiktiga sparande – pensionen. Vill du krydda ditt pensionssparande med lite mer risk så kan aktiva placeringar på sikt ge lite högre avkastning.

Ju tidigare du tar tag i din pension, desto mer kan du få i plånboken efter 65. Vilken placeringsform som passar dig beror på hur aktiv du vill vara och vilka möjligheter du har.

Spara aktivt till din pension

Månadsspara i fonder

Du behöver inget stort kapital för att börja spara i fonder. Har du redan en buffert för oförutsedda utgifter, kan det vara en god idé att börja månadsspara i fonder istället.

När du sätter in små belopp regelbundet sprider du ut köpen och jämnar ut värdeutvecklingen. Du kommer att köpa fondandelar både när börsen står högt och lågt. Då minskar risken att investera hela beloppet vid fel tillfälle, och en nedgång på börsen innebär att du kan köpa nya andelar till ett lägre pris.

Börja månadsspara redan i dag