Gå till innehåll

Är det någon idé att tajma börsen?

När det är tvära kast på börsen kan man lockas både till att köpa och att sälja. Men hur lätt är det att spekulera egentligen? Är det någon idé att försöka träffa rätt?

På Skandia betonar vi ofta vikten av långsiktigt sparande. Att ha ett långsiktigt perspektiv på sin investering är raka motsatsen till spekulation. Nog för att spekulanter med jämna mellanrum träffar rätt, och att belöningen för en lyckad aktieaffär kan vara stor, men för varje lyckad spekulationsaffär finns alla de som misslyckas.

Lätt att missa de riktigt bra dagarna

Det är svårt att pricka toppar och bottnar på aktiemarknaden, och den som försöker tajma svängningarna riskerar att hamna ”bakom kurvan”. Inte sällan reagerar man för sent – man säljer i slutet av en nedgång och köper i slutet av en uppgång.

Ofta hänger ett starkt börsår på ett fåtal dagar. Mindre dagsrörelser upp och ned kan ta ut varandra, men de där riktigt bra dagarna är de som sätter avtryck i den slutliga avkastningen. Och den som missar dem kan gå miste om en stor del av en börsuppgång

Hög avkastning trots kriser och börsfall

Låt oss illustrera hur det kan se ut över en längre tidsperiod med ett hypotetiskt räkneexempel. För 13 år sedan, i mars 2003, bottnade Stockholmsbörsen efter raset som följde i It-bubblans spår.  

Uppgången sedan dess har varit imponerande. Räknat sedan årsskiftet 2002/2003 har börsens breda index stigit drygt 360 procent inklusive återinvesterade utdelningar, vilket motsvarar en genomsnittlig årsavkastning på drygt 12 procent.

Det har dock varit en fartfyllt period. Under finanskrisen tappade börsen mer än halva sitt värde från toppen 2007 till botten 2008. Och under de senaste sju årens uppgång har vi haft ett antal större sättningar.

Men trots kriser och börsfall längs vägen summerar det alltså till en imponerande avkastning för den som suttit still i båten och behållit sin investering.

Risken med tajming - exempel

Om vi går igenom börsutvecklingen under den här trettonårsperioden visar det sig att endast ett fåtal dagar har varit avgörande för utvecklingen. Och för den som har klivit in och ut på börsen och missat de bästa dagarna har avkastningen blivit betydligt lägre.

För den som endast missade de fem bästa dagarna skulle avkastningen ha blivit 205 procent – förvisso en bra siffra, men betydligt svagare än de 360 procent som börsen steg under perioden.

Om man hade missat de 10 bästa dagarna sjunker avkastningen till 130 procent och om man hade missat de 20 bästa dagarna stannar avkastningen på blygsamma 45 procent.

Nu är detta räkneexempel högst hypotetiskt. Den som har missat de bästa dagarna har sannolikt även missat ett antal dåliga dagar, vilket i så fall mildrar de negativa effekterna på portföljen.

Det går naturligtvis även att vända på resonemanget och konstatera att den som istället lyckades undvika de sämsta dagarna på motsvarande sätt fick en betydligt högre avkastning än börsutvecklingen. Men det visar trots allt på faran med att försöka tajma marknaden – det krävs inte många felsteg för att gå bort sig rejält.

Välj passande strategi och sitt still

Merparten av sparare är bäst betjänta av att avstå från spekulation. En klokare strategi är att fokusera på att sätta ihop en portfölj som passar den egna riskbenägenheten.

Denna påverkas av såväl personlighet (hur bekväm man är med att se sitt sparkapital svänga i värde under perioder) som sparhorisont (hur länge man planerar att ha sitt kapital placerat). Därefter bör man med jämna mellanrum – i synnerhet efter att det har varit stora rörelser på marknaderna – återställa balansen mellan aktier, obligationer och eventuellt andra tillgångsslag i portföljen.

En sådan strategi innebär att man automatiskt säljer aktier när de har gått upp och köper aktier när de har gått ner, och detta utan att man behöver fundera på vad nästa steg för börsen kan tänkas bli.