Gå till innehåll

Sveriges sjukaste yrke

Om alla svenskar vore friska som militärer hade viinte haft några större problem med sjukskrivningar– och vi hade dessutom sparat ofantliga summorpengar. I den här rapporten undersöker vi de storaskillnaderna i långtidssjukfrånvaro mellan olikayrkesgrupper och mellan könen. Skillnaderna ärstora och ger många arbetsgivare anledning attfundera på vad de kan göra bättre. Rapporten belyser skillnaderna i sjukskrivningsnivåerfrån sjukdag 15 och framåt i olika yrken.Alltså den period där sjuklöneansvaret liggerpå Försäkringskassan.