Gå till innehåll

Pensioner vid ett vägskäl

Rapporten ”Pensioner vid ett vägskäl” föreslår ett nytt premiepensionssystem som bygger på en princip om relevant valfrihet med grund i sju statligt upphandlade och kvalitetssäkrade alternativ. Pensionsutredaren Mats Langensjö har på uppdrag av Skandia utrett hur ett förändrat premiepensionssystem skulle kunna se ut. Langensjö har tidigare varit regeringens särskilde utredare avseende AP-fonderna.