Gå till innehåll

Bättre vind i konjunkturseglen

Skandias konjunkturrapport målar upp en ekonomi som äntligen börjar få lite vind i seglen. Huvudscenariot är relativt positivt, men bilden spretar och under ytan kvarstår stora utmaningar. Företagen sitter på nyckeln till en självläkande återhämtning, men de tvekar fortfarande trots låga räntor och stora kassor. Därför bjuder rapporten på en fördjupning om problematiken med den skeva riskviljan som just nu präglar investeringsklimatet – den finansiella riskaptiten är hög medan företagens investeringsvilja är avvakande.