Gå till innehåll

Lyckosam seglats bland isberg

Skandias konjunkturrapport signerad chefekonom Heidi Elmér målar upp ett positivt huvudscenario med mycket lätt penningpolitik där den svenska konjunkturnedgången blir relativt kortvarig och marknadsräntorna successivt börjar stiga under andra halvåret 2012. Samtidigt lyfter den fram ett antal risker på nedsidan och hur den svenska arbetslösheten, där utvecklingen varit relativt svag jämfört med våra grannländer, lär förbli en stor huvudvärk.