Gå till innehåll

Risk och rebalansering – så här kan du tänka

Börsen skakar efter en längre tids uppgång. Så hur ska man tänka som sparare? – Det är hög tid att se över riskspridningen, säger våra ekonomer Johan Lundqvist och Seyran Naib.

Jordglob

Stockholmsbörsen har gått upp omkring 20 procent i år.

Men i det nya numret av Placeringsutsikter, spår Skandias ekonomer att både konjunkturen och börsen går in i en ny fas.

– Vi har sett en väldigt stark uppgång i aktier under en längre period och det är därför ett perfekt tillfälle att se över sin portfölj och fundera på vad vi kallar för rebalansering, säger Seyran Naib.

– Det betyder att man ser över sitt sparande och återställer sina ursprungliga värden i portföljen och på sätt sprider sina risker. Då undviker man att en enskild marknad eller sektor tar alltför stor plats.

Risk och placeringshorisont

Risk är kanske inte alltid den fråga som är högst prioriterad bland sparare i perioder då börsen ångar uppåt.

– Men man ska komma ihåg att det är vid just dessa tillfällen när det gått riktigt bra,, som det är allra viktigast att titta på just riskspridning, säger hon.

För den som planerar behålla sina investeringar under lång tid och som inte besväras av stora svängningar under tiden, behöver detta inte vara ett problem. Då kan en portfölj bestående av mestadels eller bara aktier vara det givna valet. Men för den som antingen har en medellång placeringshorisont eller som eftersträvar en jämn utveckling i sin portfölj kan det vara läge att se över sina val.

– På exempelvis både svenska och amerikanska aktiemarknaden kan det vara läge att vara något mer försiktig framöver. Båda dessa marknader får en sänkt rekommendation i nya Placeringsutsikter, säger Johan Lundqvist.

 

Handla med aktier

Vi gör det enklare för alla att handla med aktier, med smarta verktyg och kunniga aktiemäklare.

Spara hos oss

 

God potential jämfört med alternativen

Tillväxten i världsekonomin ser alltså ut att ha toppat. Men inbromsningen är både odramatisk och oundviklig – snarare välkommen, då utvecklingen varit lite för bra på sina håll, skriver våra ekonomer i Placeringsutsikter.

Vad det i slutändan handlar om, är att tillväxten går från att vara skyhög till ”endast” hög, vilket fortfarande är positivt. Efter en mycket stark börsutveckling sedan botten i fjol är nu frågan hur potentialen framåt ser ut. 

– Vi ser en fortsatt god potential i aktier, men man ska vara inställd på att det kommer att komma sättningar längs vägen och emellanåt tenderar sådana att bli kännbara. Vi tänker oss dock att avkastningen för de kommande åren bör kunna vara i nivå med historiska genomsnitt på 5-10 procent per år. Det är en god potential om man jämför med alternativen, säger vår ekonom Johan Lundqvist.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.

Andra läser om

Se fler nyheter