Gå till innehåll

Sjukvårdsförsäkring hotad för nära halv miljon svenskar

Försäkringar har i alla tider kompletterat och avlastat de allmänna systemen. Nu utmanas sjukvårdsförsäkringen med hot om förmånsbeskattning av användarna. Regeringens förslag skulle drabba närmare en halv miljon människor som är försäkrade via sin arbetsgivare. – Det är helt absurt, säger Företagarnas vd Günther Mårder.

Sjukvårdsförsäkring är en av Sveriges snabbast växande försäkringar och var hela sex gånger vanligare 2015, jämfört med år 2000 .

Idag har cirka 650 000 svenskar en sjukvårdsförsäkring, varav omkring 470 000 personer får den betald via jobbet. Och det är långt ifrån bara höginkomsttagare som skaffar sjukvårdsförsäkring.

I dag tecknar allt fler arbetsgivare försäkringen till samtliga medarbetare, oavsett position eller lön.

– Man står alltså beredd att betala för sjukvård ytterligare en gång utöver den höga skattsedeln som redan finns. Nu kommer det ett förslag om att man ska beskatta det ytterligare en gång och ha en tredje betalning för det här. Det är ju naturligtvis helt absurt, säger Günther Mårder i samband med Skandias seminarium under Almedalsveckan i Visby.

Han är starkt kritisk till regeringens förslag att förmånsbeskatta sjukvårdsförsäkringar.

– Det handlar ju om att du har inte råd med att personerna inte kan komma till arbetet, säger Günther Mårder.

– Mycket av det handlar också om ett rehabiliterande arbete. Att i ett tidigt skede kunna ta tagi problem som eventuellt kan bli stora om inte vidtar åtgärder tidigt. Det här kommer inte den offentliga vården klara av. Av det skälet så är det viktigt att vi tillåter och har möjligheten att fritt kunna tecka privata sjukvårdsförsäkringar utan att straffbeskattas för det.

Frigör resurser

Tjänstepensionen är en hygienfaktor för arbetsgivare idag men att vara en attraktiv arbetsgivare handlar samtidigt om mer än bara sparande för framtiden. Det är också en trygghet här och nu bland annat i form av försäkring vid sjukdom.

– Många mindre företag saknar möjlighet till företagshälsovård, ofta av ekonomiska skäl. Sjukvårdsförsäkringen fungerar som ett skyddsnät. De företag som har helheten – hälsoförsäkring som inkluderar förebyggande åtgärder, pensionssparande, sjukförsäkring och sjukvårdsförsäkring – är också friskare företag generellt sett. Och ett friskare företag är ett lönsammare företag, säger Skandias pensionsekonom Mattias Munter.

Med en åldrande befolkning ökar i dag samtidigt trycket på den offentliga vården. Vi lever allt längre och är i behov av vård och omsorg samtidigt som andelen yrkesverksamma minskar. Förslaget från regeringen och Vänsterpartiet om att förmånsbeskatta sjukförsäkringar utgår från den felaktiga uppfattningen att patienter med sjukvårdsförsäkring skulle gå före i den offentliga vårdkön.

– Med en sjukvårdsförsäkring går du aldrig före någon i den offentliga vårdkön när du använder försäkringen, säger Kristina Hagström. 

– Tvärtom lämnar du din plats till någon annan eftersom försäkringen endast gäller för privat vård. På så sätt frigör försäkringen resurser i den offentliga vården. Att snabbare komma tillbaka till jobbet minskar inte bara den enskilde individens lidande, utan sparar även stora summor pengar för företag och samhälle, säger hon. 

470 000 drabbas

Sjukvårdsförsäkring har hittills varit skattefri. Men från och med nästa sommar kan den komma att förmånsbeskattas för de som får försäkringen betald av sin arbetsgivare. 470 000 personer kan därmed komma att få betala mer för sin sjukvårdsförsäkring. 

Regeringen och Vänsterpartiet hävdar att förmånsbeskattningen bara drabbar höginkomsttagare. Verkligheten är dock en helt annan, menar Kristina Hagström. 

– De företag som väljer att försäkra sina anställda tecknar sjukvårdsförsäkringar som omfattar alla anställda. Med nuvarande förslag kommer regeringen att rycka undan mattan för de som inte har råd – medan de som har höga inkomster kommer att kunna försäkra sig oavsett. På sätt görs vården ännu mer ojämlik, säger hon. 

Om regeringen gör det mindre attraktivt att ha sjukvårdsförsäkring kommer köerna i vården att växa.

– Fler kommer att söka sig till den offentliga vården, vilket leder både till ökad samhällsnota för sjukskrivningar och ett ökat lidande för individer. Politikerna riskerar att få betala ett högt pris om man väljer att förmånsbeskatta sjukförsäkring, säger Kristina Hagström.