Gå till innehåll

Marknaden bortser från riskerna

Valet av Donald Trump till USA:s president ledde till en stark slutspurt på världens börser förra året. Nu när presidentskiftet väl har ägt rum har förvisso euforin lagt sig men börserna ligger kvar på höga nivåer. – Det tycks som att marknaderna har prisat in en lite väl positiv framtidsbild och bortsett från riskbilderna, säger Johan Lundqvist, ekonom på Skandia.

Trots en stundtals stökig utveckling under förra året, så blev facit för aktieåret 2016 en uppgång på drygt 8 procent för index över världens samlade börser, räknat i USA-dollar. Det är ungefär dubbelt så högt som snittet under 2000-talet som är knappt 4 procent per år. I svenska kronor blev uppgången ungefär dubbelt så hög, tack vare kronans försvagning.

Trumpfebern i slutet av året bygger på förhoppningar om en mer expansiv ekonomisk politik i USA. Till uppgången bidrar samtidigt ökade råvarupriser, ljusare konjunktursignaler och en vändning uppåt för bolagsvinsterna.

– Alla dessa faktorer motiverar visserligen stigande börser - särskilt eftersom växande företagsvinster och en förbättrad konjunktur varit den saknade pusselbiten för världens börser under lång tid. Problemet är bara att marknaderna tycks bortse från riskerna, säger Johan Lundqvist.

Hur mycket ska du spara till pensionen - testa själv

Höga värderingar

Aktier är tillbaka på liknande nivåer som före nedgången 2015. Den gången föll börserna tvåsiffrigt när oron kring Kinas konjunktur tog fart på sensommaren. Om oron dyker upp på nytt ökar risken för sättningar, skriver Skandia i årets första marknadsbrev.

– Jag tror man prisar in en lite väl positiv framtidsbild. Vi vet än så länge ganska lite om hur den amerikanska politiken kommer att utformas och även utanför USA har vi en hel del politiska risker att ta hänsyn till, inte minst i vårt närområde här i Europa med kommande storval i Tyskland, Frankrike och Holland. Den osäkerheten tycks marknaden bortse ifrån just nu, säger Johan Lundqvist.

– Dessvärre går det inte att på förhand förutse när oron sveper in på marknaden igen. Det finns gott om kandidater på listan, men det kan naturligtvis dröja ett bra tag innan de gör entré, säger Johan Lundqvist.

Hur kan man tänka som sparare?

Det är inte helt enkla förutsättningar vi har att förhålla oss till inför det nya året. Räntorna är låga och aktier erbjuder, enligt Skandias bedömning, begränsad potential på nuvarande nivåer.

– Givet förutsättningarna är det i dagsläget inget bra tillfälle att öka risken i sparandet. Snarare handlar det om att söka en bra balans som man är bekväm med och en bra fördelning mellan olika tillgångsslag, som aktiefonder och räntefonder.

– Det innebär att vi definitivt ser att räntefonder har en given plats i sparandet 2017. Det är inte den typen av investeringar som ska ge högst avkastning utan syftet är framför allt att fungera som en krockkudde och träda in när det stormar på marknaderna och stabilisera portföljen.

Läs hela Skandias marknadsbrev januari 2017

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare.