Gå till innehåll

God avkastning under turbulent år

2016-12-19

Trots ett stundtals turbulent år med stora marknadsrörelser, Brexit och en otippad amerikansk valutgång har livportföljen utvecklats väl. Här berättar Skandias kapitalförvaltningschef, Hans Sterte, om hur portföljen gått under året och utsikterna för nästa år.

Trots återkommande marknadsturbulens under året, ser 2016 ut att bli ännu ett starkt år för Skandias traditionella portfölj. I början av december uppgick årets avkastning till omkring 8 procent och samtliga tillgångsslag har bidragit till uppgången.

– Vi har haft turbulens på marknaderna – inte i portföljen. Under första kvartalet, när börserna föll, hade vi till och med positiv avkastning tack vare våra investeringar i bland annat private equity och infrastruktur. När börserna sedan dök på nytt efter Brexit-omröstningen tappade vi mindre än en halv procent under de värsta dagarna. Och under hösten har avkastningen stärkts påtagligt i takt med att marknaderna har stigit, säger Hans Sterte.

Stora skillnader i avkastning
I likhet med förra året har investeringarna i infrastruktur och private equity utvecklats väl även under 2016, med uppgångar på 15-20 procent. Avkastningen på råvaror samt amerikanska och tillväxtmarknadsaktier har varit i samma storleksordning.

– Det är naturligtvis roligt att de områden som vi har satsat på under de senaste åren, såsom private equity och infrastruktur, fortsätter att utvecklas starkt. Vi är mycket nöjda med de investeringarna och ser nu hur även konkurrenterna börjar få upp intresset. I slutändan är det dock helheten som är det viktiga. Vår målsättning är som bekant att både parera marknadsturbulens och skapa hög avkastning – inte bara enstaka år, utan varje år. Ska man lyckas med det behöver man vara både innovativ och traditionell på samma gång.

Räknar med fortsatt hög osäkerhet
Under nästa år går flertalet europeiska länder till val samtligt som det amerikanska presidentskiftet äger rum och Brexit-förhandlingarna inleds. Det bäddar för fortsatt hög osäkerhet även nästa år. Samtidigt tycks inflationen stärkas. Det är en ny faktor att väga in i investeringskalkylen.

LÄS ÄVEN: Nya sparåret 2017 - så bör du tänka

– Den politiska agendan i såväl USA som Europa kommer innebära en förhöjd riskbild framöver. Ser vi till konjunkturen, tror jag dock att vi kan få se lite högre tillväxt i världsekonomin nästa år. Samtidigt ser vi olika tecken på att inflationen är på väg upp. I den miljön borde vi få se lite stöd till bolagsvinsterna. Men med det sagt är jag av åsikten att börsuppgången under hösten har gått lite väl fort. Vi har därför dragit ned på aktievikten i portföljen något, säger Hans Sterte och fortsätter:

– Lite högre inflation innebär även att vi ser stort värde i reala tillgångar. Vi fortsätter därför med våra investeringar i t ex infrastruktur och reala obligationer. Ett annat område som vi har börjat titta mer på är råvaror. Här planerar vi att öka våra investeringar framöver och vi har förstärkt vår kompetens på området under året. Det kommer dock att ske mycket selektivt.  

Intervju är hämtad ur Skandias marknadsbrev för december. Här hittar du samtliga analyser.

Tänk på

Tänk på att en investering i finansiella instrument alltid är förknippad med en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Vid produkter med garanti kan du dock aldrig få lägre än det garanterade beloppet. Informationen i denna artikel ska inte i något avseende betraktas som ett råd inför tilltänkta investeringar eller andra transaktioner. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och du bör därför alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ditt beslut om en investering. Du kan alltid få råd om placeringar anpassade efter din finansiella situation från en rådgivare i Skandia.