Gå till innehåll
Beige soffa och fåtölj och vas med pioner

Lånelöfte - Ansök och få svar direkt

Ibland går det fort när man hittat drömbostaden - ha lånelöftet klart innan visning!

 • Ansök online med svar inom 5 minuter
 • Kostnadsfritt och giltigt i 6 månader
 • Räntor ner till 1,15 % (effektiv ränta 1,16 %)

Ansök om lånelöfte

Allt du behöver veta om lånelöfte

Vad är ett lånelöfte?

Ett lånelöfte tar dig ett steg närmare ditt nya boende och ger en fingervisning om vad du kan låna. Lånelöftet används när du letar efter ny bostad och visar hur mycket du kan låna baserat på hushållets ekonomi. Den fullständiga kreditprövning görs först vid själva bolåneansökan. Lånelöftet är knutet till dig och inte till ett specifikt objekt, därför är det viktigt att du gör en ansökan om bolån när du vunnit en budgivning, eftersom lånelöftet inte tar någon hänsyn till vilken fastighet eller bostadsrätt som ska ligga som säkerhet för lånet. 

5 tips vid ansökan om lånelöfte

För att lånelöftet ska gälla måste de uppgifter du lämnat i ansökan vara korrekta och de måste fortfarande gälla när ansökan om bolån görs. Här ger vi dig 5 tips för lånelöfte:

 • Ansök om det maximala belopp du är beredd att köpa en fastighet eller bostadsrätt för. Lånelöftet är inget annat än en uppskattning av hur mycket du kan låna, baserat på hushållets ekonomi. Helt utan förpliktelser. Du har alltså inget att vinna på att söka för lågt lånelöfte. Om du ansökt om ett för lågt lånelöfte kan du höja lånelöftet.
 • Om ansökan gäller bostadsrätt ska du ange den maximala månadsavgiften du är beredd att betala till bostadsrättsföreningen.
 • Var noga med att ange alla de lån och krediter du har, som inte kommer att lösas i samband med köpet, t.ex. kortkrediter, blancolån och avbetalningslån.
 • Lånelöftet hos oss är giltigt i 6 månader, efter det behöver du ansöka om ett nytt lånelöfte.
 • Du inte bör skriva på något köpekontrakt innan du fått din bolåneansökan godkänd. För det är först när du skickat in en slutlig ansökan om bolån som en fullständig kreditprövning görs där även säkerheten för det sökta objektet, dvs. värdet på din nya bostad, bedöms. Det belopp som beviljas i den slutgiltiga ansökan kan därför skilja sig från beloppet i lånelöftet.

Räkna ut din ränta för bolån i vår bolånekalkyl

Kr
Kr
Kr
Kr
%
Effektiv ränta ner till 1,16 %

Din boränta beror på

 • Hur mycket du lånar
 • Bostadens värde
 • Ditt engagemang i Skandia
Belåningsgrad:  % Lånebelopp: 
Kr
Din rabatt
 %

  • Lånebelopp och belåningsgrad  %
  • Vardagspaket  %
  • Månadssparande  %
  • Sparkapital  %

Din ränta
 %
 %

Så här har vi räknat

 • Återbetalningstid 50 år, samma amorteringsbelopp varje månad
 • Månadsvis betalning (totalt 600 avbetalningar)
 • Betalning via autogiro, och därmed inga aviavgifter
 • Ingen uppläggningsavgift

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift eller andra extrakostnader om du använder autogiro. Anledningen till att räntorna ändå skiljer sig åt är att räntan betalas månadsvis, och den nominella räntan baseras på årsränta.


Månadskostnad efter skatteavdrag:

 • Räntebelopp
  Amortering %

  Vid belåningsgrad över 70 % ska 2 % av total skuld i bostaden amorteras per år.

  Vid belåningsgrad över 50 % upp till och med 70 % ska 1 % av total skuld i bostaden amorteras per år.

  Vid belåningsgrad som högst är 50 % kan amorteringsfrihet beviljas med max 5 år i taget.

  Vid skuldkvot som överstiger 4,5 gånger årsinkomsten tillkommer 1 % amortering per år, oavsett belåningsgrad. Läs mer här

  Kr

  Fyll i dina övriga boendekostnader, t ex driftskostnader, månadsavgift, fastighetsavgift och tomträttsavgäld. 


  • Total månadskostnad
  • Skatteavdrag -
  • Efter skatteavdrag >

 

* Effektiv ränta 1,16 %

Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. Vår bästa ränta 1,15 % motsvarar en effektiv ränta på 1,16 %. 


 • Den effektiva räntan är lånets totala kostnad uttryckt som en årsränta, alltså vad det kostar om man slår ut räntan över året, inklusive avgifter. Skandia tillämpar inga uppläggningsavgifter. Exemplet är baserat på ett bostadspris på 4 000 000 kr och en kontantinsats på 35 %, lånebelopp 2 600 000 kr, månadsvis betalning via autogiro (totalt 600 avbetalningar) och återbetalningstid 50 år. 

Frågor och svar om lånelöfte

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar om lånelöfte hos oss.

» Vad är ett lånelöfte?

Ett lånelöfte är en uppskattning av hur mycket du kan låna, baserat på hushållets ekonomi. Det är inte knutet till någon fastighet eller bostadsrätt, och gäller i 6 månader från datumet det blev beviljat, så länge hushållets förutsättningar är desamma. Kom ihåg att vi maximalt lånar ut 85 % av objektets värde.

» Hur mycket kan jag låna och vad är skuldkvot?

Hur mycket du kan få låna hos oss styrs bland annat av hur mycket du tjänar och vilka andra skulder du har. Dina skulder i förhållande till din bruttoinkomst kallas för skuldkvot. Vår riktlinje är att skuldkvoten ska ligga under 5 när du tar ett lån hos oss, dvs. din totala skuldsättning ska understiga 5 gånger din årliga bruttoinkomst.

Exempel: Om ni är två personer i hushållet som tillsammans tjänar 700 000 kr per år bör era totala skulder vara mindre än 3 500 000 kr. Tänk på att alla skulder som hushållet har räknas med i skuldkvoten, t.ex. kontokrediter och kreditkortsskulder. Har du sådana skulder kan de alltså påverka hur mycket du kan få låna.

Skuldkvotstaket är alltså en riktlinje och behöver inte alltid vara avgörande för hur mycket du kan få låna. När du gör en riktig bolåneansökan gör vi alltid en individuell bedömning av hela din finansiella situation. Det innebär att det lånebelopp vi kan erbjuda dig kan vara både högre och lägre än 5 gånger din bruttoinkomst.

» Måste jag ha bolånet klart innan jag skriver kontrakt?

Det är vår starka rekommendation att ditt bolån är beviljat när du skriver kontrakt. Alternativt kan du skriva in ett förbehåll att köpet är bindande endast under förutsättning att lånet slutgiltigt blir beviljat. 

» Är jag garanterad att få bolån med det beviljade beloppet i lånelöftet?

Lånelöftet är baserat på hushållets ekonomi och eftersom det inte tar någon hänsyn till vilken fastighet eller bostadsrätt som ska ligga till grund för bolånet, kan beslut och beviljat belopp skilja mellan lånelöftet och själva lånet. Förutom objektet kan också förändrade uppgifter gällande inkomster, lån och utgifter påverka beslutet. Det är därför viktigt att du söker bolånet så snart du hittat ditt nya boende och att du inte bör skriva på något köpekontrakt innan ansökan har blivit beviljad.

» När behöver jag ansöka om nytt lånelöfte?

Egentligen behöver du bara söka om nytt lånelöfte om du vill höja beloppet, om lånelöftet gått ut efter 6 månader eller om större förändringar sker i hushållets ekonomi.

» Hur stort lånelöfte kan jag ansöka om?

Skandia beviljar lånelöften upp till 6 miljoner kronor. Önskar du ett högre belopp behöver du göra en vanlig bolåneansökan, eftersom vi behöver veta mer om objektet du tänkt köpa.

» Hur länge gäller lånelöftet?

Lånelöftet gäller i 6 månader från datumet det blev beviljat.

» Kommer en kreditupplysning att göras när jag ansöker om lånelöfte?

När du ansöker om lånelöfte kommer vi göra en kreditupplysning som gäller i 3 månader. Om du ansöker om ett bolån inom den tremånadersperioden kommer ingen ny kreditupplysning att tas.

» Vad händer när jag hittat ett objekt?

När du väl bestämt dig gör du en regelrätt bolåneansökan hos oss, kopplad till objektet du tänkt köpa. Vi kommer då att bedöma säkerheten för det sökta objektet. Den beviljade lånesumman kan därför komma att skilja sig från lånelöftet.

Hittar du inte svaret på din fråga? Kontakta oss

Får du lön i annan valuta än svenska kronor?

Skandia erbjuder i dagsläget inte valutalån. Därför kan du som har din lön i annan valuta än svenska kronor tyvärr inte få lånelöfte hos oss.

Valutalån är lån som tas i annan valuta än den som kunden får sin inkomst i. Ett bolån som tas av en person som får sin inkomst i annan valuta än svenska kronor räknas alltså som ett valutalån.

Om kursen för den valuta kunden har sin inkomst i sjunker kraftigt kan kunden få svårigheter att betala sitt lån. Enligt bolånedirektivet från EU måste de aktörer som erbjuder valutalån även erbjuda en försäkring mot kursdifferenser, eller något annat arrangemang som gör att kunden skyddas mot kursförändringar. Eftersom Skandia i dagsläget inte erbjuder någon sådan försäkring och inte heller har något varningssystem för stora kursförändringar kan vi inte erbjuda valutalån.

Ansök om lånelöfte direkt

 • Ansök online och få svar inom 5 minuter
 • Kostnadsfritt och giltigt i 6 månader
 • Räntor ner till 1,15 %  (effektiv ränta: 1,16 %)

Ansök om lånelöfte Ansök, flytta eller utöka bolån

Utgivare av bolån i Skandiakoncernen är Skandiabanken Aktiebolag (publ), 106 55 Stockholm. Org.nr 516401-9738. Säte: Stockholm.