Gå till innehåll

Frågor & svar

Information som rör coronaviruset har vi samlat här – kolla gärna där först om du hittar det du söker.

Sparande

 • Ring till oss på 0771-55 55 00 så hjälper vi dig.

 • Skatteåterbäringen betalas ut tidigast den 8 juni, och senast den 12 juni – för dig som har deklarerat via sms eller telefon, eller via Skatteverkets app eller e-tjänst. Du måste också ha anmält till vilket bankkonto du vill ha pengarna. Det gör du enkelt på Skatteverkets hemsida  

  Vad ska man då göra med pengarna?

  Om du inte behöver dem direkt så är det en bra idé att satsa på ett buffertsparande. Det är pengar som kan vara bra att ha tillgängliga snabbt, t ex om tvättmaskinen strejkar eller om bilen går sönder. Sådana pengar ska man alltid ha på ett sparkonto.

  Kan du tänka dig att sätta av pengar på lite längre sikt, t ex till pensionen eller till en framtida bostad, så kan du satsa på t ex en kapitalförsäkring eller ett Investeringssparkonto, ISK. Det är sparformer där du har många valmöjligheter och där du slipper krångel med deklarationen när du köper och säljer värdepapper. Spara så här.

 • ISK har en årlig schablonmässig skatt som bestäms utifrån statslåneräntan. Vi räknar ut skatten åt dig och skickar in uppgifterna till Skatteverket. På så sätt är allt förtryckt och klart i din deklaration.

  Exempel på schablonbeskattning

  Portföljvärde utan insättningar* Schablonskatt 2019 Schablonskatt 2020
   

  (Beräknat på statslåneräntan nov 2018, 0,51 %)

  (Beräknat på statslåneräntan nov 2019, -0,09 %)
  25 000 kr 113,25 kr 93,75 kr
  100 000 kr 453 kr 375 kr
  250 000 kr 1 132,50 kr 937,50 kr
  * I portföljens värde har vi räknat på att inga insättningar är gjorda under året och att ingen värdeökning har skett.

  Så här räknas skatten fram för 2020

  Tillgångarnas värde på kontot mäts vid fyra tidpunkter under året (varje kvartal). Skatten beräknas på värdet av dina tillgångar på kontot, insättningar under året och utvecklingen på dina fonder, aktier och andra värdepapper m.m.  

  För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med 4 (kapitalunderlaget) och multiplicerar resultatet med statslåneräntan från 30 november föregående år ökad med 1 % (schablonintäkten). Det belopp du får beskattas med 30 %.

  • tillgångarnas värde kvartal 1 + kvartal 2 + kvartal 3 + kvartal 4 + alla insättningar under året = x
  • x / 4 = y
  • Statslåneräntan (använd räntan från 30 november föregående år) + 1 % = z (dock lägst 1,25 %)
  • y * z = belopp som ska beskattas med 30 %.

  Läs mer om schablonbeskattningen på Skatteverket

  Öppna Investeringssparkonto

 • Att flytta dina värdepapper från ett annat Investeringssparkonto är enkelt: logga in i internetbanken och gör flytten under Flytta värdepapper. Är du inte kund ännu blir du det med ett Bank-ID, genom att öppna ett Investeringssparkonto hos oss. Om du flyttar fonder från en annan bank kan det finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonder du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja av dem, vilket kan ge upphov till kapitalvinstskatt. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan.

  Att flytta dina värdepapper från en annan typ av depå är i princip lika enkelt, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

  En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre översikt över hur du har fördelat dina placeringar och risker – och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

  Öppna Investeringssparkonto

  • Ett investeringssparkonto (ISK) passar bäst för dig som placerar ganska aktivt, och som vill ha ett enkelt och smidigt sparande utan deklarationskrångel.
  • ISK har en årlig schablonskatt på kapitalet* och du slipper skatta på vinsten varje gång du säljer ett värdepapper.
  • Du betalar ingen skatt på räntor, utdelningar och annan avkastning på kontot.
  • Du behöver inte heller redovisa vinster och förluster i din deklaration.
  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du kan ta ut pengarna när du vill.
  • Det du betalar är courtage för själva handeln och/eller fondförvaltningsavgift. Se hela prislistanISK passar dig som tror att din avkastning kommer att bli högre än 1,25 % (2020). Om du tror att avkastningen blir lägre så är värdepappersdepå ett bättre alternativ. 
  • Med en ISK tillfaller kapitalet dödsboet om du skulle dö i förtid.
  • Du kan inte göra avdrag i deklarationen för förluster i din ISK men du kan kvitta kontots schablonintäkt mot andra kapitalförluster, såsom exempelvis bolåneränta.

  Öppna ISK-konto. 

  Tänk på

  Eftersom du betalar skatt varje år oavsett om dina värdepapper går upp eller ner är det bra om du är en ganska aktiv placerare, så att inte din värdeökning äts upp av schablonskatten. Eftersom schablonskatten sätts utifrån statslåneräntan (nivån bestäms av statslåneräntan i november året före beskattningsåret, och skatten är 30 % på statslåneräntan) så bör din avkastning överstiga statslåneräntan för att kontot ska vara fördelaktigt för dig.

  Sparar du i värdepapper med väldigt låg risk, till exempel räntefonder som oftast har låg avkastning, är ISK troligen inte det bästa alternativet. Då kan det vara bättre att ha en vanlig värdepappersdepå, där du betalar skatt på vinsten vid försäljning och kan dra av eventuella förluster i deklarationen. (Har du en värdepappersdepå hos oss så hjälper vi dig med en årssammanställning och ett deklarationsunderlag för din K4.)

  *Du kan läsa mer om hur kapitalunderlaget för ISK beräknas i produktvillkoren.

 • Till Kapitalförsäkring Depå är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar, både värdepapper och likvida medel. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att t.ex. en aktie tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Portföljen är uppbyggd så att du ska få ditt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning. Läs mer om vilka tillgångar portföljen består av under rubriken "Portföljen – traditionell förvaltning".

  Solvensgrad

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

  • Utbetalningen är skattefri
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och din del fördelas med ett avdrag från återbäringsräntan
  • Du slipper deklarationskrångel
  Avkastningsskatt

  Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet ser du hur mycket som tagits ut från ditt försäkringskapital.

 • Informationen nedan gäller Kapitalförsäkring Traditionell som du tecknar direkt på webben (Kapitalförsäkring Allt i Ett). 

  Försäkringstid

  Du sätter in pengar som engångsbelopp eller varje månad i en försäkring, som du tecknar på minst 15 år. Därefter förlängs avtalet med ett år i taget om du vill fortsätta spara. Efter försäkringstiden sker utbetalningarna skattefritt.

  Återköp

  Du kan göra uttag av kapitalet i din försäkring mot en avgift innan försäkringstiden är slut. Det kallas återköp. Det finns regler för återköp av en kapitalförsäkring, läs mer i Faktablad för Kapitalförsäkring Allt i Ett. 

  Återbetalningsskydd

  I försäkringen ingår också ett återbetalningsskydd på 101 % av försäkringskapitalet som betalas ut till dina förmånstagare vid dödsfall. Enligt försäkringsvillkoren är det din make/sambo som är förmånstagare. Om du inte har någon är det dina barn, och om du inte har några är det dina arvingar. Om en av dina förmånstagare helt eller delvis avstår från sin rätt, tar den eller de som står på tur därefter dennes plats. Du kan enkelt ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden.

  Traditionell förvaltning

  Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare sköter förvaltningen åt dig. Vi placerar ditt kapital och tar ansvar för att dina pengar ska växa på bästa sätt. Du är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer.

  Återbäringsränta

  Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ambitionen är att de ska vara lika över en längre period. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av ditt sparande. Historiskt sett har vi lyckats bra med kapitalförvaltningen, men det är ingen garanti för framtida avkastning – försäkringskapitalet kan både öka och minska i värde. 

 • Om du vill ändra förmånstagare hör du av dig skriftligen till oss. Vem som helst kan vara förmånstagare för en kapitalförsäkring.

 • Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut storleken på det garanterade beloppet använder vi antaganden om garantiränta och hur stor andel av inbetald premie som ligger till grund för garantin, avgifter, skatt samt dödlighet. För närvarande är andelen av premien som ligger till grund för garantin 80 procent. Antagandena kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Du kan inte få mindre än vad vi har garanterat dig, däremot kan du få mer.

 • Den kollektiva konsolideringsgraden är ett mått som visar relationen mellan Skandias tillgångar och kundernas försäkringskapital. När den är 100 % är det balans – då är värdet av våra tillgångar precis så stort att det motsvarar vad vi har fördelat på våra kunders kapitalförsäkringar.

  Om konsolideringsgraden ligger på 117 % har vi 17 % mer än vi fördelat ut. Vi kan reglera konsolideringsgraden med hjälp av vår återbäringsränta och på så sätt skapa balans. Återbäringsräntan påverkas i sin tur av avkastningen.

 • En placering i fonder är alltid förenad med en risk. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det placerade kapitalet. När du sparar i fonder kan du själv välja vilken grad av risk du vill ha i ditt sparande. Risk kan vara en av nycklarna till en bra sparplan och ett mått på hur fondens värde varierar. Ju större risk desto större svängningar.

  En fonds värde kan svänga kraftigt kortsiktigt, men också ge hög avkastning på längre sikt. Ha dock i minnet att en fonds historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

  Att tänka på:

  • Är du beredd på eventuella svängningar om du väljer fonder med hög risk?
  • Hur hög blir den möjliga avkastningen om du väljer fonder med låg risk?
  • Klarar din ekonomi eventuella nedgångar?
 • När du sparar i fonder betalar du en årlig fondförvaltningsavgift som fondförvaltaren tar ut. 

  • Den årliga förvaltningsavgiften tas ut som en procentdel av ditt sparbelopp
  • Går det bra för fonden betalar du en större avgift i kronor, går det sämre betalar du mindre
  • Förvaltningsavgiften kan skilja mycket mellan olika fonder, t.ex. kan det ofta vara dyrare med aktivt förvaltade fonder än passivt förvaltade fonder
  • Enstaka fonder har också köp- och säljavgifter som tas ut när du köper eller säljer fondandelar, men vi anger alltid tydligt om så är fallet

  Läs mer om vad värdepappershandel kostar här.

  Vid handel med fonder får Skandia ersättning från det fondbolag som förvaltar fonden. Ersättningen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. Vi är transparenta med samtliga ersättningar, och storleken på ersättningen framgår alltid när du köper en fond. Du kan läsa mer om ersättningar till och från tredje parter vid handel med finansiella instrument och hur Skandia hanterar intressekonflikter både i produktinformationen och här.

 • Olika fonder har olika grad av risk. Högre risk är ofta nyckeln till en bra avkastning, men innebär samtidigt att dina investeringar kan öka och minska i värde, och att du kan förlora hela eller delar av din investering. Lägre risk ger ofta lite lägre avkastning.

  När du väljer fonder kan du bl.a. titta på fondens avkastning, dvs. hur värdet på en fond har förändrats under en viss tid. Avkastningen redovisas i procent och alltid efter att avgifterna är avdragna. Att en fond haft bra avkastning genom åren är förstås ingen garanti eftersom värdet både kan öka och minska. Däremot finns det fonder som är lite tryggare än andra, där avkastningen är stabilare och svängningarna inte lika stora.

  Vilka fonder du ska välja mellan beror på vad du har för sparmål, hur långsiktigt ditt sparande är och hur du resonerar om risk och avkastning.

  De vanligaste fonderna är:

  Aktiefonder

  • Den fondtyp som har högst risk och störst möjligheter till högre avkastning på sikt
  • Genom att aktierna placeras i olika börsbolag sprids risken
  • Kan passa för ett långsiktigt sparande, t.ex. pensionen

  Räntefonder

  • Lägre risk och lägre avkastning än aktiefonder
  • Placerar i räntebärande värdepapper, exempelvis obligationer och statsskuldväxlar

  Blandfonder

  • En blandfond investerar både i aktier och i räntebärande värdepapper
  • Lägre risk än aktiefonder och högre risk än räntefonder
  • Vi har många bra blandfonder

  Alternativa investeringsfonder

  • T.ex. råvarufonder, valutafonder, hedgefonder
  • Bra komplement om du vill ha flera olika slags fonder, eftersom de oftast inte följer utvecklingen på aktie- eller räntemarknaden

  Fond-i-fond

  • Bra alternativ om du vill slippa att själv välja olika slags fonder
  • Det finns fond-i-fonder med både lägre och högre risk
  • Innebär att en förvaltare investerar i ett antal olika fonder, vilket innebär att de kan vara lite dyrare i avgiften

  Indexfonder

  När börsen stiger eller sjunker menar man egentligen att ett visst index stiger eller sjunker. Ett index mäter utvecklingen för ett antal utvalda aktier. Om ett index stiger betyder det att det sammanlagda värdet av alla aktier som indexet mäter har ökat. En indexfond följer ett visst index, alltså en särskild grupp aktier. Sverigefonder är vanligast, de följer utvecklingen för de 30 eller 85 största bolagen på Stockholmsbörsen. Globalfonder är också vanliga, de följer ett världsaktieindex. Behöver inte aktiv förvaltning så förvaltningsavgifterna är ofta låga.

  Ideella fonder 

  För dig som vill kombinera ditt sparande med ett gott ändamål, samtidigt som du givetvis får ta del av avkastningen. En ideell fond kan t.ex. ha som policy att aktivt investera i företag som uppfyller vissa etiska riktlinjer. Ideella fonder skänker oftast också en viss summa till välgörande ändamål varje år.

  Du hittar alla våra fonder med kursfakta, rating, avgifter etc. i vår fondlista, där du också kan jämföra olika fonder med varandra.

 • En fond är en slags portfölj med olika typer av värdepapper i, t.ex. aktier. Varje fond ägs av många människor tillsammans, så kallade andelsägare, som har satt in pengar i fonden.

  Att spara i en fond innebär att du köper en liten del av fondens totala tillgångar. Sparar du till exempel i en fond som innehåller aktier i 90 olika börsbolag blir du indirekt aktieägare i alla de bolagen.

  Om tillgångarna i fonden stiger i värde stiger också värdet på din fondandel, och tvärtom.

  Varje fond sköts av en fondförvaltare, till exempel av oss på Skandia. Fondförvaltaren köper värdepapper för de pengar som du och de andra andelsägarna sätter in i fonden, med målet att ge er så bra avkastning som möjligt.

 • En bra sparplan kan bestå av tre delar: buffertsparande, långsiktigt sparande och det där extra. 

  Buffert

  En buffert ska motsvara ungefär tre månadslöner och du bör inte ta någon risk – ett sparkonto eller fasträntekonto kan passa.

  Långsiktigt

  Kräver lite mer funderingar så att du får ett sparande som passar just dina förutsättningar och behov. Vanliga aspekter är hur länge du tänker spara, om du har något specifikt mål i syfte och hur du resonerar om risk i förhållande till möjlig avkastning. Fonder kan passa både dig som vill ha ett bekvämt månadssparande och dig som vill vara mer aktiv. 

  Extra

  När du både har en buffert och ett långsiktigt sparande kan du börja tänka på det där extra sparandet. Välj grad av risk utifrån hur aktiv och insatt du vill vara – både aktier och fonder kan passa. 

  • Du betalar en årlig schablonskatt för fonder (0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året) men inte för andra värdepapper
  • Du betalar kapitalvinstskatt när du säljer fonder
  • Du ska redovisa vinster och förluster i deklarationen
  • Kapitalförluster är avdragsgilla

  För att underlätta kan du få en årssammanställning och uppgifter till din K4 utan kostnad för värdepapper som sålts under föregående år. Du hittar dessa i internetbanken.

 • Du kan handla med svenska aktier och fonder, med undantag för derivat och penningmarknadsinstrument, via internetbanken eller mobilbanken. Du kan även handla med utländska aktier via telefonhandel.

  Följande värdepapper kan du handla med i en Värdepappersdepå:

  Aktier noterade på

  • Large Cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
  • Spotlight Stockmarket
  • First North
  • NGM Equity
  • NGM Nordic MTF
  • Emissionsrätter (Nasdaq Stockholm & NGM)
  • Även viss handel i svenska onoterade aktier (via telefon)

  Warranter/Certifikat

  • Warranter – Nasdaq Stockholm
  • Certifikat – Nasdaq Stockholm
  • ETN (Exchange Traded Note) – Nasdaq Stockholm
  • Warranter – NDX Sweden
  • Certifikat –  NDX Sweden

  Obligationer/konvertibler

  Samtliga obligationer på Nasdaq Stockholm & NDX Bonds Sweden, t.ex. Premierobligationer, Konvertibler – Nasdaq Stockholm och Företagsobligationer – Nasdaq Stockholm


  Börshandlade fonder

  • Samtliga ETF:er – Nasdaq Stockholm

  Fonder

  • Skandias eget kvalitetsgranskade fondutbud

  Utlandshandel

  • Nordiska aktier (via telefon)
  • Utomnordiska aktier, t.ex. NYSE, NASDAQ (via telefon)

   

  Mer om värdepapper

 • Värdepappersdepå passar bra om du sparar i räntefonder eller andra värdepapper med väldigt låg risk, och därmed oftast låg avkastning – eftersom du inte behöver betala skatt varje år så länge du inte säljer. Fonder är ett undantag, du betalar ändå en årlig schablonskatt på 0,12 % av värdet på fondandelarna vid ingången av året. Värdepappersdepå kan också passa om du vill köpa och behålla samma investering hela vägen fram till ditt sparmål (t.ex. pensionen).

  Värdepappersdepå passar mindre bra om du vill köpa och sälja ofta. Då kan Investeringssparkonto passa bättre. Ju större vinster du gör desto mer tjänar du på att välja detta konto. I Investeringssparkontot kan du ta ut pengarna när du vill utan att behöva betala skatt.

  • Skandia betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt)
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla, så du behöver inte göra något särskilt i deklarationen
  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom ett uttag från likvida medel. Under 2019 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 0,453 %. Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Depå gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna betalas ut som ett engångsbelopp och du behöver inte betala någon inkomstskatt på utbetalningen.

  Vid helt återköp är det belopp som betalas ut lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

  Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på en återstående delen av värdet. Kvarstående värde efter ett delåterköp ska vara minst 25 % av ett prisbasbelopp, som för närvarande är lika med 11 075 kr.

  Vid uttag inom 5 år från försäkringens tecknande kan en återköpsavgift tas ut.

 • Aktier noterade på:

  • Large Cap
  • Mid Cap
  • Small Cap
  • Spotlight Stockmarket
  • First North
  • NGM Equity
  • Emissionsrätter på andrahandsmarknaden

  Obligationer

  • SOX-listan 
  • Premieobligationer

  Fonder

  • Skandias urval av kvalitetsgranskade fonder
  • Börshandlade fonder
  • Utbetalningen är skattefri
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Skandia betalar en avkastningsskatt varje år och du betalar en avgift motsvarande avkastningsskatten genom avdrag från återbäringsräntan
  • Du slipper deklarationskrångel
  Avkastningsskatt

  Skandia betalar varje år avkastningsskatt. Det är en statlig skatt på en schablonmässigt beräknad avkastning på försäkringssparande. Skatten betalas oavsett om värdet på tillgångarna ökat eller minskat.  Kostnaden för skatten fördelas på försäkringskapitalet och görs med ett avdrag från återbäringsräntan. I det årliga värdebeskedet framgår hur mycket som tagits ut från försäkringskapitalet.

 • Garantin byggs successivt upp av dina inbetalningar (premier). För varje premie du betalar beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bl.a. garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet. Dessa antaganden kan ändras under försäkringstiden och gäller då kommande inbetalningar. Gåvomottagaren kan inte få mindre än vad vi har garanterat, däremot kan det bli mer.

 • Portföljen är uppbyggd så att din mottagare ska få sitt garanterade belopp och god avkastning på lång sikt. Våra förvaltare investerar i olika slags värdepapper och tillgångar och med en viss geografisk spridning. På så sätt uppnår vi en bra riskspridning och ökar möjligheterna till en hög avkastning. Det borgar också för att avkastningen håller sig stabil även i ekonomiskt sämre tider. Miljömässiga och etiska hänsynstaganden är en självklar del i vår kapitalförvaltning.

  Läs mer i våra faktablad "Skandia i siffror"

   

  Solvensgrad

  Vår finansiella styrka påverkar vilka placeringar vi kan göra. Den så kallade solvensgraden visar värdet på våra totala tillgångar jämfört med värdet av det vi har lovat våra försäkringstagare i garantibelopp. En hög solvens ger oss stor handlingsfrihet i investeringarna, vilket innebär att ditt kapital har större chans att växa i värde.

 • Vill du låsa pengarna på kontot tills barnet fyllt 18 år eller liknande så rekommenderas en Gåvoförsäkring. Då kan du själv välja förutsättningarna för hur pengarna ska användas.

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet vilket är en fördel så länge du gör vinster – om du har negativ avkastning missar du ditt förlustavdrag och får skatta som om du haft en vinst
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Under 2020 är schablonskatten 0,375 % av försäkringens värde samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Fond gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna kan betalas ut som ett engångsbelopp eller månadsvis och du behöver inte betala någon inkomstskatt.

  Det belopp som betalas ut är lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

  Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på den återstående delen av värdet. Försäkringen kan delåterköpas till max 90 % av värdet.

  För rådgiven försäkring kan en återköpsavgift tas ut. Återköpsavgiften tas för närvarande ut under försäkringens 5 första år och är maximalt 2 procent av återköpt belopp. Du kan avgiftsfritt återköpa det värde som överstiger dina inbetalda premier. För internettecknad försäkring tas för närvarande ingen återköpsavgift ut.

 • I Kapitalförsäkring Fond är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper (t.ex. fonder) innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

 • Om du vill öppna ett investeringssparkonto till ditt barn kontaktar du kundservice på telefon 0771-55 55 00 så skickar vi ut en ansökan.

 • Årsbeskeden kommer vid olika tidpunkter under året. Du får ditt årsbesked digitalt och kommer åt det när du loggar in. Här ser du när de olika årsbeskeden kommer.

 • Du som vill handla med värdepapper ska förstå riskerna som kan vara förknippade med värdepapperen. Därför kommer vi ställa frågor kring de erfarenheter och kunskaper du har om de aktuella värdepapperna.

 • Med början 2018 kommer vi på ett tydligare och mer standardiserat sätt än tidigare före ditt köp, redovisa de kostnader och avgifter som är förknippade med en viss produkt eller tjänst.

  Med början 2019 kommer en ny årlig rapport ge dig en klarare bild av vilka kostnader och avgifter som varit förknippade med dina produkter och tjänster under föregående år. Denna kommer finnas tillgänglig i januari varje år när du är loggat in på skandia.se

 • Med början 2018 kommer du varje kvartal få en översikt som visar värdet av dina placeringar i värdepapper. Denna översikt kommer finnas tillgänglig när du är loggat in på skandia.se

 • Företag som handlar med börshandlade värdepapper behöver skaffa en global identifieringskod, en så kallad Legal Entity Identifier (LEI-kod). Syftet är att stärka skyddet för den som investerar i värdepapper genom att behöriga myndigheter ska kunna identifiera vilka parter som köper, säljer och fattar beslut i en värdepappersaffär. Efter 3 januari 2018 kan företag inte handla med börshandlade värdepapper utan en LEI-kod. Berörda kunder får ett brev från oss med mer information om detta.

  • Aktier: Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor, Spotlight Stock Market,
   First North, Externa listan, NGM Equity, NGM Nordic SME. Du har också möjlighet att handla med utländska aktier (Norden, västra Europa, Kanada och USA) via telefon.
  • Fonder: Skandiabankens utbud av fonder
  • Övriga värdepapper: warranter och certifikat, obligationer, strukturerade produkter, premieobligationer, teckningsoptioner, emissionsrätter
 • Lagen begränsar möjligheten för att i ISK ta del av börsintroduktioner. För att det ska vara godkänt för ISK måste bolaget göra nyemission i och med erbjudandet och det får endast vara nyemitterade aktier som erbjuds. Skulle det i erbjudandet finnas befintliga aktier till försäljning kommer det inte vara möjligt att ta del av erbjudandet.

  • Ett investeringssparkonto (ISK) passar bäst för dig som placerar ganska aktivt, och som vill ha ett enkelt och smidigt sparande utan deklarationskrångel.
  • ISK har en årlig schablonskatt på kapitalet* och du slipper skatta på vinsten varje gång du säljer ett värdepapper.
  • Du betalar ingen skatt på räntor, utdelningar och annan avkastning på kontot.
  • Du behöver inte heller redovisa vinster och förluster i din deklaration.
  • Kontot kostar 0 kr att öppna och du kan ta ut pengarna när du vill.
  • Det du betalar är courtage för själva handeln och/eller fondförvaltningsavgift. Se hela prislistan.
  • ISK passar dig som tror att  din avkastning kommer att bli högre än 1,25 % under 2017. Om du tror att avkastningen blir lägre så är värdepappersdepå ett bättre alternativ. 
  • Med en ISK tillfaller kapitalet dödsboet om du skulle dö i förtid.
  • Du kan inte göra avdrag i deklarationen för förluster i din ISK men du kan kvitta kontots schablonintäkt mot andra kapitalförluster, såsom exempelvis bolåneränta.

  Öppna ISK-konto. 

  Tänk på

  Eftersom du betalar skatt varje år oavsett om dina värdepapper går upp eller ner är det bra om du är en ganska aktiv placerare, så att inte din värdeökning äts upp av schablonskatten. Eftersom schablonskatten sätts utifrån statslåneräntan (nivån bestäms av statslåneräntan i november året före beskattningsåret, och skatten är 30 % på statslåneräntan) så bör din avkastning överstiga statslåneräntan för att kontot ska vara fördelaktigt för dig.

  Sparar du i värdepapper med väldigt låg risk, till exempel räntefonder som oftast har låg avkastning, är ISK troligen inte det bästa alternativet. Då kan det vara bättre att ha en vanlig värdepappersdepå, där du betalar skatt på vinsten vid försäljning och kan dra av eventuella förluster i deklarationen. (Har du en värdepappersdepå hos oss så hjälper vi dig med en årssammanställning och ett deklarationsunderlag för din K4.)

  *Du kan läsa mer om hur kapitalunderlaget för ISK beräknas i produktvillkoren.

 • Alla priser och avgifter hittar du här

  Vid handel med fonder får Skandia ersättning från det fondbolag som förvaltar fonden. Ersättningen innebär dock inte någon ytterligare kostnad för dig. Vi är transparenta med samtliga ersättningar, och storleken på ersättningen framgår alltid när du köper en fond. Du kan läsa mer om ersättningar till och från tredje parter vid handel med finansiella instrument och hur Skandia förebygger intressekonflikter både i produktinformationen och under ”Om oss/Att handla på skandia.se"

  • Aktier: Nasdaq Stockholms samtliga aktielistor, Spotlight Stockmarket, First North, Externa listan, NGM Equity, NGM Nordic MTF. Du har också möjlighet att handla med utländska aktier (Norden, västra Europa, Kanada och USA) via telefon.
  • Fonder: Skandiabankens utbud av fonder
  • Övriga värdepapper: obligationer, premieobligationer, teckningsoptioner, emissionsrätter och börshandlade produkter 

  Mer om värdepapper

 • ISK har en årlig schablonmässig skatt som bestäms utifrån statslåneräntan. Vi räknar ut skatten åt dig och skickar in uppgifterna till Skatteverket. På så sätt är allt förtryckt och klart i din deklaration.

  Exempel på schablonbeskattning

  Portföljvärde utan insättningar* Schablonskatt 2019 Schablonskatt 2020
    (Beräknat på statslåneräntan nov 2018, 0,51 %) (Beräknat på statslåneräntan nov 2019, -0,09 %)
  25 000 kr 113,25 kr 93,75 kr
  100 000 kr 453 kr 375 kr
  250 000 kr 1 132,50 kr 937,50 kr
  * I portföljens värde har vi räknat på att inga insättningar är gjorda under året och att ingen värdeökning har skett.

  Så här räknas skatten fram för 2020

  Tillgångarnas värde på kontot mäts vid fyra tidpunkter under året (varje kvartal). Skatten beräknas på värdet av dina tillgångar på kontot, insättningar under året och utvecklingen på dina fonder, aktier och andra värdepapper m.m.  

  För att räkna ut den beskattningsbara delen så delar du det värdet med 4 (kapitalunderlaget) och multiplicerar resultatet med statslåneräntan från 30 november föregående år ökad med 1 %. Schablonintäkten ska lägst beräknas till 1,25 % av kapitalunderlaget. Det belopp du får beskattas med 30 %. 

  • tillgångarnas värde kvartal 1 + kvartal 2 + kvartal 3 + kvartal 4 + alla insättningar under året = x
  • x / 4 = y
  • Statslåneräntan (använd räntan från 30 november föregående år) + 1 % = z (dock lägst 1,25 %)
  • y * z (kan lägst beräknas till 1,25 %) = belopp som ska beskattas med 30 %.

  Läs mer om schablonbeskattningen på Skatteverket

  För begränsat skattskyldiga gäller särskilda skatteregler. Då tillämpas konventionell beskattning i stället för schablonbeskattning.

  Öppna Investeringssparkonto

 • Att flytta dina värdepapper från ett annat Investeringssparkonto är enkelt: logga in i internetbanken och gör flytten under Flytta värdepapper. Är du inte kund ännu blir du det med ett Bank-ID, genom att öppna ett Investeringssparkonto hos oss. Om du flyttar fonder från en annan bank kan det finnas avgifter som utlöses hos banken du flyttar fonder ifrån. Om fonder du vill flytta inte finns i vårt utbud kan du tvingas sälja av dem, vilket kan ge upphov till kapitalvinstskatt. Ta enkelt reda på om en fond finns i vårt sortiment genom att titta i fondlistan.

  Att flytta dina värdepapper från en annan typ av depå är i princip lika enkelt, men du kommer att behöva deklarera flytten som om en försäljning hade skett och betala skatt på eventuell vinst. I vissa lägen kan det alltså vara smartare att låta befintliga värdepapper ligga kvar där de ligger, och använda Investeringssparkontot för ett nytt sparande. Om du ändå vill flytta dina värdepapper använder vi stängningskursen för den dag flyttanmälan kommit oss tillhanda.

  En fördel med att flytta dina värdepapper till oss är att du får bättre översikt över hur du har fördelat dina placeringar och risker  och tillgång till våra kunniga aktiemäklare!

  Öppna Investeringssparkonto

 • Nej, men som kund hos oss kan du utnyttja vårt samarbete med Familjens Jurist.
  Läs mer om familjejuridik.

 • Kapitalförsäkring Allt i Ett kan tecknas direkt på webben av privatpersoner som är folkbokförda och bosatta i Sverige och som har svenskt personnummer (ej samordningsnummer) och som fyllt 18 men inte 75 år.

 • Arvsvinsten är en kompensation för att försäkringskapital som saknar eller har ett begränsat efterlevandeskydd kommer försäkringsbolagets övriga sparare tillgodo när den försäkrade dör. Storleken på arvsvinsten är individuell och beräknas med hänsyn till den försäkrades ålder, försäkringskapitalets storlek och i vissa fall den försäkrades kön. Logga in för att se över ditt efterlevandeskydd.