Gå till innehåll

Ideella fonder

 • När du sparar i någon av Skandia Fonders ideella fonder bidrar du till Cancerfonden, stiftelsen Idéer för Livet eller Världsnaturfonden WWF
 • Varje år går 2 % av fondernas värde till välgörande ändamål
 • Utökade placeringsbegränsningar – bland annat vapen och krigsmateriel, uran samt genmodifierade grödor.

Skaffa ett konto för värdepappershandel hos oss med BankID så kan du köpa fonder direkt. Har du redan ett konto är det bara att välja fonder och börja spara.

Välj fonder

Skandia Cancerfonden

Skandia Cancerfonden är en hållbar aktiefond med bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan även investera upp till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. 

Genom att spara i fonden bidrar du till livsviktig cancerforskning

 • 2 % av fondens värde går varje år till svensk cancerforskning – Riksföreningen mot Cancer 
 • Vi avstår från investeringar i företag vars verksamhet strider mot Cancerfondens riktlinjer.
 • Fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle.

138 miljoner till Cancerfonden

Sedan start har Skandias kunder bidragit med över 138 miljoner kr till Cancerfonden. Fondens avkastning minskar alltså med det belopp som går till Cancerfonden varje år. 

Kombinerar hög risk med välgörenhet

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Cancerfonden
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år
Läs mer och köp fonden

Skandia Världsnaturfonden

Skandia Världsnaturfonden är en hållbar aktiefond med bred inriktning. Fonden investerar huvudsakligen i svenska aktier, men kan även investera upp till 10 procent av fondens värde på aktiemarknaderna i Danmark, Finland och Norge. Investeringarna fördelas över olika branscher, främst i de större börsföretagen. 

Spara med gott samvete

 • Varje år går 2 procent av fondens värde till Skandia Världsnaturfonden WWF
 • Vi avstår från investeringar i företag vars verksamhet strider mot Världsnaturfonden WWF:s riktlinjer
 • Fonden investerar i bolag som arbetar för miljö och samhälle.

162 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF

Sedan starten har Skandias kunder bidragit med totalt ca 162 miljoner kr till Världsnaturfonden WWF. Fondens avkastning minskar alltså med det belopp som går till Världsnaturfonden varje år. 

Kombinerar sparande och miljönytta

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Världsnaturfonden
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år

Vi har slopat avgiften för fonden Skandia Idéer för Livet

Fonden Skandia Idéer för Livet är en matarfond som placerar minst 85 procent av sina medel i andelar i mottagarfonden Skandia Norden, en av våra aktivt förvaltade aktiefonder. Skandia Norden investerar i danska, finska, norska och svenska aktier, fördelat över ett flertal bolag och branscher, främst i de större börsbolagen.

Med Skandia Idéer för Livet investerar du i både din och någon annans framtid

 • Varje år går 2 procent av ditt fondvärde till unga och deras framtid via stiftelsen Idéer för livet
 • Ingen förvaltningsavgift – det är vårt bidrag som ger dig bättre avkastning
 • Fonden investerar inte i kol för energiändamål, försvarsindustrin, kontroversiella vapen, tobaks- och alkoholproducenter eller i bolag som bryter mot internationella normer utan att visa förändringsvilja. 

87 miljoner till Sveriges unga hittills. Men det är bara början

Sedan 1995 då själva fonden bildades har våra sparare bidragit med 87 miljoner kronor till unga och deras framtid - en framtid som också är vår. Fondens avkastning minskar alltså med det belopp som går till stiftelsen Idéer för livet varje år. Stiftelsen stödjer lokala, ideella projekt för barn och unga. 

Bra att veta

 • Passar som en basplacering i svenska aktier för dig som vill bidra till Idéer för livet
 • Hög risk
 • Placeringshorisont 7 år
Läs mer och köp fonden

Har du inget konto hos oss än?

Investeringssparkonto (ISK) är ett smidigt konto för att spara i fonder, aktier och andra värdepapper. Läs mer om ISK.

 • Inget deklarationskrångel
 • 0,375 % i årlig schablonskatt (2017)
 • Kontot kostar 0 kr och du kan ta ut dina pengar när du vill
Öppna ISK