Gå till innehåll

Kapitalförsäkring Fond

 • Kostar 0 kr att öppna på webben
 • Välj bland ett 90-tal särskilt utvalda och kvalitetsgranskade fonder
 • Kostnadsfria tilläggstjänster som hjälper dig med dina placeringar
Börja spara nu

Kapitalförsäkring Fond

Med Kapitalförsäkring Fond sparar du i fonder med ett försäkringsskydd. Den passar vid ett långsiktigt sparande, t.ex. när du sparar privat till pensionen. 
Du får dessutom fritt välja placeringsinriktning och risknivå inom vårt utvalda fondutbud – välj bland ett 90-tal kvalitets­säkrade fonder som vi tror lite extra på.

Kapitalförsäkring Fond passar dessutom bra om du vill köpa och sälja ofta eftersom du inte behöver skatta på vinsterna eller redovisa varje vinst och förlust i deklarationen. Du betalar istället en årlig schablonskatt på kapitalet, för år 2018 är den 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier.

 • Nedanstående avgifter gäller för närvarande.

  När du tecknar själv på internet
  Fast årlig avgift 0 kr
  Rörlig avgift per år 0 %
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2018) 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
  När du tecknar via rådgivare
  Fast årlig avgift 360 kr
  Rörlig avgift per år 0,65 % av fondvärdet
  Årlig avgift för avkastningsskatt (2018) 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier
   

  Avgifterna avser försäkringsprodukten. Fondavgifter tillkommer. Avgiften för respektive fond hittar du i fondlistan.

 • Återbetalningsskydd

  Till försäkringen hör ett återbetalningsskydd. Det innebär att en utbetalning sker till dina efterlevande med 101 procent av försäkringens värde vid den försäkrades dödsfall.

  För tillägget om 1 % tar Skandia ut en riskpremie. Riskpremien är individuell och beror på den försäkrades ålder och kapitalets storlek. Riskpremien dras genom försäljning av fondandelar.

  Förmånstagare

  Förmånstagare är den eller de personer som du väljer att dina sparade pengar, dvs försäkringsbeloppet, ska betalas ut till vid dödsfall. Det innebär att dina efterlevande inte behöver vänta tills bouppteckningen är klar. Utbetalning till förmånstagare kan också ske vid annan tidpunkt än vid dödsfall. Du kan välja vem du vill som förmånstagare. Du kan också ändra förmånstagare när som helst under försäkringstiden genom att skicka ett undertecknat meddelande till oss om detta.

  För en Kapitalförsäkring Fond gäller ett generellt förmånstagarförordnande enligt försäkringsvillkoren. Det innebär att den försäkrades make/sambo är förmånstagare i första hand. I andra hand är det den försäkrades barn och i tredje hand den försäkrades arvingar. Läs mer om detta i försäkringsvillkoren som du hittar under "Villkor och förköpsinformation" ovan. Om du önskar ett annat förmånstagarförordnande kan du när som helst ändra det generella förmånstagarförordnandet.

 • Hur fungerar skattereglerna?

  • En årlig schablonskatt (avkastningsskatt) betalas på kapitalet
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Utbetalningar är skattefria
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Under 2018 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 0,45 % av försäkringens värde samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

  Vad tar jag för risk?

  I Kapitalförsäkring Fond är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med fonder innebär alltid en risk. En investering i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

  Hur fungerar utbetalning?

  Utbetalning sker på begäran av dig genom ett s.k. återköp. Återköp är för närvarande avgiftsfritt för Kapitalförsäkring Fond som tecknas via internet och innebär att försäkringskapitalet betalas ut till dig som ett engångsbelopp. Vill du ha löpande utbetalning kan du välja det tidigast 5 år efter att försäkringen tecknades. Löpande utbetalningar pågår mellan 5 till 20 år.

 • Följande tillval är för närvarande kostnadsfria och tillgängliga först efter att du har tecknat din försäkring.

  Trygghetsplan

  Hjälper dig att successivt trappa ned din valda risknivå fram till sista utbetalningsdag. Trygghetsplanen finns för närvarande i två risknivåer.

  Läs mer

  Rebalansering

  Vår kostnadsfria tjänst Rebalansering är ett bra sätt att hålla din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. Med jämna intervall återställs din fondportfölj automatiskt till ursprungligt skick för att bibehålla din önskade risknivå.

  Läs mer

  Omplaceringsplan

  Omplaceringsplan är en placeringstjänst som kan väljas till vid nyteckning av engångsbetald fondförsäkring. Tjänsten går ut på att nyteckningspremie under första försäkringsåret placeras i Skandia Penningmarknad, för att månadsvis överföras, omplaceras, till valda fonder. Syftet är att minska risken att gå in när marknaden står på topp.

  För mer information, ring 0771-55 55 00

Kom igång direkt

Med Kapitalförsäkring Fond sparar du i en sparform med utvalda fonder, skattefria uttag och en schablonskatt istället för skatt på vinster. Det är enkelt att börja spara – logga in, ansök och välj fonder – sedan är du igång.

Ansök nu

Tänk på

Handel med värdepapper innebär alltid en risk. En investering i värdepapper, t.ex. fonder och aktier, kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

Svårt att välja fonder?

Vi gör valet enkelt. Förvaltningen av våra tre Skandia SMART-fonder anpassas löpande – allt för att sprida riskerna och skapa goda avkastningsmöjligheter. Klicka på länken nedan för att läsa mer om dem och börja spara.

Våra Skandia SMART-fonder