Gå till innehåll
Barn på kalas

Kapital­försäkring Fond

 • Med en kapitalförsäkring får du skattefria uttag och slipper kapitalvinstskatten
 • Vi har valt ut ett nittiotal fonder för att göra valet av fonder enklare för dig
 • Om du inte vet vilka fonder du ska välja, kan du välja någon av våra SMART-fonder: Försiktig, Balanserad eller Offensiv

Öppna Kapitalförsäkring Fond

Så fungerar Kapitalförsäkring Fond

Med Kapitalförsäkring Fond kan du spara i fonder i en kapitalförsäkring. 

Efterlevandeskydd & valfri förmånstagare

Ett efterlevandeskydd ingår och du kan själv välja vem som får dina pengar vid dödsfall (förmånstagare). Det gör att dina efterlevande inte behöver vänta på pengarna tills bouppteckningen är klar. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss. 

Köp och sälj hur mycket du vill – inget deklarationskrångel

Kapitalförsäkring Fond passar bra om du vill köpa och sälja ofta eftersom du inte behöver skatta på vinsterna eller redovisa varje vinst och förlust i deklarationen. Du betalar en årlig schablonskatt på kapitalet, för år 2018 är den 0,45 % av försäkringens värde samt under året inbetalda premier.

Om du vill spara i en kapitalförsäkring med garanti ska du i stället välja Kapitalförsäkring Traditionell.

Utbetalning efter 5 år

Utbetalning sker genom återköp på begäran av dig eller vid den avtalade tidpunkten. Försäkringen betalas ut antingen som ett engångsbelopp eller löpande under 5–20 år. Löpande utbetalningar kan påbörjas tidigast 5 år efter det att försäkringen tecknades och kortaste utbetalningstid är 5 år. Utbetalningen kan även ske kvartals-, halvårs-, eller helårsvis.


 • Efterlevandeskyddet 
  Det är ett skydd för efterlevande, dvs. den eller de personer som du har valt som förmånstagare. Efterlevandeskyddet innebär att 101 % av försäkringens värde betalas ut till förmånstagaren/förmånstagarna vid dödsfall.

  För tillägget om 1 % tar Skandia ut en riskkostnad. Riskkostnaden är individuell och beräknas med hänsyn till riskens storlek och sannolikheten för dödsfall, vilket i sin tur beror på din ålder. Riskkostnaden dras genom försäljning av fondandelar.

  Förmånstagare
  Är den eller de personer som du väljer att dina sparade pengar, dvs. försäkringsbeloppet, ska betalas ut till. Vanligen sker en sådan utbetalning vid dödsfall men det är inget krav utan kan ske tidigare om du så vill. Om beloppet betalas vid dödsfall behöver förmånstagaren/förmånstagarna inte vänta på pengarna tills bouppteckningen är klar.

  Vem som helst kan vara förmånstagare

  Till Kapitalförsäkring Fond kan vem som helst vara försmånstagare. Du kan ändra förmånstagare genom en undertecknad anmälan till oss.

Så här kan ditt månadssparande växa


 •   2 år 5 år 10 år 20 år
  200 kr 5 052 kr
  Ny dator
  13 618 kr 30 998 kr 81 492 kr
  500 kr 12 631 kr 34 045 kr
  Familjesemester
  77 496 kr 203 729 kr
  1 000 kr 25 261 kr 68 090 kr 154 992 kr
  Nytt kök
  407 458 kr
  1 500 kr 37 892 kr 102 135 kr 232 488 kr 611 187 kr
  Sommarstuga

  Vi har räknat på en årlig avkastning på 5 % utan hänsyn till ev. inflation. Tänk på att detta är ett räkneexempel, och inte en värdetillväxt som vi kan lova. Dina tillgångar kan både öka och minska i värde.

Lätt att välja fonder

I Kapitalförsäkring Fond slipper du välja bland tusentals fonder – i stället har vi valt ut ett 90-tal fonder som vi tycker är riktigt bra. Allt för att göra ditt val lättare!

Våra utvalda fonder består både av bredare fonder och smalare fonder med fokus på t.ex. tillväxt. De har genomgått en noggrann utvärdering av oss, där vi ställer krav på tydlig placeringsstrategi, skicklig förvaltning och professionella förvaltare som lyckats bibehålla en god avkastning över tid. 

Våra utvalda fonder

SMART – ett enkelt val

 SMART FörsiktigSMART BalanseradSMART Offensiv

Risk: måttlig

Risk: medelhög

Risk: hög

Spartid 3 år

Spartid 5 år

Spartid 7 år

Vår tjänst Rebalansering kan automatiskt hålla din fondportfölj i balans

Vår kostnadsfria tjänst Rebalansering är ett bra sätt att hålla din portfölj i balans utan att du själv behöver agera. Läs mer om fördelarna med vår kostnadsfria tjänst Rebalansering.

 • Tjänsten Rebalansering kostar: 0 kr
 • Fonder köps och säljs automatiskt för att återgå till den fondfördelning du en gång valde för ditt sparande efter risk, tid och sparmål – din strategiska fördelning
 • Du kan välja tjänsten för fondförvaltning

Har du frågor om tjänsten? Ring oss på telefon, 0771-55 55 00, tryck 3 för försäkring & pension.

Logga in och anslut dig till tjänsten Rebalansering

Vanliga frågor om Kapitalförsäkring Fond

  • Du betalar en årlig schablonskatt (avkastningsskatt) på kapitalet vilket är en fördel så länge du gör vinster – om du har negativ avkastning missar du ditt förlustavdrag och får skatta som om du haft en vinst
  • Utbetalningar är skattefria
  • Inbetalningar (premier) är inte avdragsgilla
  • Du behöver inte redovisa enskilda vinster eller förluster i deklarationen

  Schablonskatt (avkastningsskatt)

  Avkastningsskatten är en årlig schablonskatt som inte tar någon hänsyn till den verkliga avkastningen i din kapitalförsäkring, dvs. skatten betalas oavsett om dina tillgångar har ökat eller minskat. Det är Skandia som årligen betalar skatten, sedan tar vi ut kostnaden för skatten från ditt försäkringskapital genom försäljning av fondandelar. Under 2018 är avdraget för avkastningsskatt för kapitalförsäkring 0,45 % av försäkringens värde samt det du har betalat in under året (premier). Hur mycket som tas ut i kostnad för avkastningsskatten redovisar vi i ditt årliga värdebesked.

 • För att ta ut pengar i Kapitalförsäkring Fond gör du en begäran om återköp. Försäkringen kan betalas ut helt eller delvis. Pengarna kan betalas ut som ett engångsbelopp eller månadsvis och du behöver inte betala någon inkomstskatt.

  Det belopp som betalas ut är lika med värdet av tillgångarna i försäkringen minus sammanlagda obetalda skatter och riskkostnader. Vid helt återköp upphör försäkringen att gälla.

  Vid delåterköp betalas en del av försäkringens värde ut. Försäkringen fortsätter att gälla och baseras på en återstående delen av värdet. Kvarstående värde efter ett delåterköp ska vara minst 25 % av ett prisbasbelopp, som för närvarande ligger på 11 075 kr (2017).

  Att ta ut pengar i engångsbetalda Kapitalförsäkring Fond tecknad via rådgivare kostar de första 5 åren från det att du satte in dem. Kostnaden följer dina inbetalningar (premier) – när du har avtalat om att betala in engångspremier så kostar det att ta ut pengar 5 år från det att du tecknade försäkringen. Därefter kan du ta ut pengar utan kostnad. Att ta ut pengar från kapitalförsäkring fond tecknad via internet kostar ingenting.

 • I Kapitalförsäkring Fond är du försäkringstagare (ägare), vilket innebär att du själv står för all risk för samtliga placerade tillgångar. Risk kan vara t.ex. kursrisk, marknadsrisk, valutarisk och kreditrisk.

  Handel med värdepapper (t.ex. fonder) innebär alltid en risk. En investering i värdepapper kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade beloppet. Att en fond tidigare ökat i värde är ingen garanti för framtida avkastning.

Alla frågor och svar

Kom igång direkt

 • Med en kapitalförsäkring får du skattefria uttag och slipper kapitalvinstskatten
 • Vi har valt ut ett 90-tal fonder för att göra valet av fonder enklare för dig
 • Om du inte vet vilka fonder du ska välja, kan du välja någon av våra SMART-fonder
Öppna Kapitalförsäkring Fond