Gå till innehåll
 1. Ansök om Bas Digital

 2. Bas Digital

  Bas Digital passar dig som:
  • Vill ha ett enkelt paket för dig och dina anställda, med:
  • Är ensam ägare till ett aktiebolag eller har enskild firma
  • Inte är bunden av ett kollektivavtal
  • Inte har en bruttoårsinkomst som är högre än 10 inkomstbasbelopp (644 000 kr år 2019) per ägare och anställd
  • Vill sköta administrationen själv (t.ex. anmäla ändrade löner)
  • Vill ge dig och dina anställda möjlighet till:
   • digital rådgivning om efterlevandeskydd och placering av tjänstepensionen
   • att låta oss sköta förvaltningen av pensionssparandet genom traditionell förvaltning med garanterat belopp vid utbetalning (förvalt) och/eller själv kunna välja ur ett utbud av kvalitetsgranskade fonder
   • att kunna välja vem som får försäkringsbeloppet vid dödsfall
  Motsvarar produkten företagets krav och behov?

  Bas Digital passar dig som:
  • Vill ha ett enkelt paket för dig och dina anställda, med:
  • Är ensam ägare till ett aktiebolag eller har enskild firma
  • Inte är bunden av ett kollektivavtal
  • Inte har en bruttoårsinkomst som är högre än 10 inkomstbasbelopp (644 000 kr år 2019) per ägare och anställd
  • Vill sköta administrationen själv (t.ex. anmäla ändrade löner)
  • Vill ge dig och dina anställda möjlighet till:
   • digital rådgivning om efterlevandeskydd och placering av tjänstepensionen
   • att låta oss sköta förvaltningen av pensionssparandet genom traditionell förvaltning med garanterat belopp vid utbetalning (förvalt) och/eller själv kunna välja ur ett utbud av kvalitetsgranskade fonder
   • att kunna välja vem som får försäkringsbeloppet vid dödsfall
  Du har uppgett att produkten inte passar dina krav och behov. Du kan inte gå vidare och teckna produkten. Vänligen kontakta Kundservice på tel: 0771-55 55 00 för att få mer information om Skandias produktutbud.
 3. Om företaget

  Välj bolagsform

  Organisationsnummer

  Personnummer

  Företagets namn

  Adress

  Postnummer

  Postort

  Är ovan adress även faktureringsadress?

  Faktureringsadress
  Du börjar med att ange vilken bolagsform företaget har, i dagsläget behöver det vara ett aktiebolag eller enskild firma. 

  Ange faktureringsadress
 4. Om dig som ägare

  För- och efternamn

  Personnummer

  Mejl

  Telefonnummer

  Månadslön

  Här anger du uppgifter om dig själv, t.ex. månadslön som får vara högst 10 inkomst­bas­belopp – det motsvarar 53 667 kr/månad 2019.

 5. Kontaktperson & huvudadministratör

  Vill du som ägare vara kontaktperson?  Vill du som ägare vara huvudadministratör i internetkontoret?  Kontaktpersonen är den vi kontaktar vid t.ex. frågor om fakturering, medan huvud­administratören är den som får tillgång till internetkontoret för att t.ex. rapportera löneförändringar. Du kan enkelt ge behörighet till fler administratörer i efterhand.

  Kontaktpersonens uppgifter
  Huvudadministratörens uppgifter
 6. Lägg till medarbetare


  Ägare


  Anställd


  Här anger du uppgifter om dina medarbetare, t.ex. månadslön som får vara högst 10 inkomst­bas­belopp – det motsvarar 53 667 kr/månad 2019.


  Ägare


  Anställd


  • Du har nu angett högsta antal som kan försäkras med Bas Digital. Om ni är fler på företaget, kontakta en rådgivare så hjälper vi dig att hitta ett annat paket.
 7. Kontrollera ansökan och signera

  Nu är det dags att signera din ansökan. Innan du gör det ska du läsa igenom ansökningshandlingen och några andra dokument.

  Något gick fel vid signeringen, försök igen.