Gå till innehåll
 1. Bas Digital passar dig som:
  • Vill ha ett färdigpaketerat erbjudande som består av ålderspension med fastställda beräkningsnivåer för premier, återbetalningsskydd kombinerat med extra efterlevandeskydd, premiebefrielse samt sjukförsäkring för ägare och anställda.
  • Är ensam ägare eller bedriver verksamheten i form av enskild firma.
  • Är maximalt 7 anställda (inklusive ägare) vid teckningstillfället.
  • Inte är bunden av ett kollektivavtal.
  • Har en årsinkomst brutto per ägare och anställd som inte är högre än 10 inkomstbasbelopp.
  • Vill få tillgång till digital rådgivning om efterlevandeskydd och förvaltningsformer.
  • Vill sköta administrationen själv (t.ex. anmälan av ändrade lönenivåer).
  • Vill erbjuda ägare och anställda ett pensionssparande med ett utbud av kvalitetsgranskade fonder och/eller ett tryggt pensionssparande med garanterade pensionsbelopp vid utbetalning och med möjlighet till mer om avkastningen varit god.
  • Överlåta valmöjligheten avseende risk och placeringsinriktning till ägare och anställda alternativt att överlåta placeringen och förvaltningen av ägares och anställdas tjänstepensionssparande till Skandias kapitalförvaltning (interimslösning traditionell förvaltning).
  • Vill ge ägare och anställda möjlighet att välja efterlevandeskydd och vem som får försäkringsbelopp vid dödsfall.
  Motsvarar produkten företagets krav och behov?

  Bas Digital passar dig som:
  • Vill ha ett färdigpaketerat erbjudande som består av ålderspension med fastställda beräkningsnivåer för premier, återbetalningsskydd kombinerat med extra efterlevandeskydd, premiebefrielse samt sjukförsäkring för ägare och anställda.
  • Är ensam ägare eller bedriver verksamheten i form av enskild firma.
  • Är maximalt 7 anställda (inklusive ägare) vid teckningstillfället.
  • Inte är bunden av ett kollektivavtal.
  • Har en årsinkomst brutto per ägare och anställd som inte är högre än 10 inkomstbasbelopp.
  • Vill få tillgång till digital rådgivning om efterlevandeskydd och förvaltningsformer.
  • Vill sköta administrationen själv (t.ex. anmälan av ändrade lönenivåer).
  • Vill erbjuda ägare och anställda ett pensionssparande med ett utbud av kvalitetsgranskade fonder och/eller ett tryggt pensionssparande med garanterade pensionsbelopp vid utbetalning och med möjlighet till mer om avkastningen varit god.
  • Överlåta valmöjligheten avseende risk och placeringsinriktning till ägare och anställda alternativt att överlåta placeringen och förvaltningen av ägares och anställdas tjänstepensionssparande till Skandias kapitalförvaltning (interimslösning traditionell förvaltning).
  • Vill ge ägare och anställda möjlighet att välja efterlevandeskydd och vem som får försäkringsbelopp vid dödsfall.
  Du har uppgett att produkten inte passar dina krav och behov. Du kan inte gå vidare och teckna produkten. Vänligen kontakta Kundservice på tel: 0771-55 55 00 för att få mer information om Skandias produktutbud.
 2. Välj bolagsform

  Organisationsnummer

  Personnummer

  Företagets namn

  Adress

  Postnummer

  Postort

  Är ovan adress även faktureringsadress?

  Faktureringsadress
  Du börjar med att ange vilken bolagsform företaget har, i dagsläget behöver det vara ett aktiebolag eller enskild firma. 

  Ange faktureringsadress
 3. För- och efternamn

  Personnummer

  Mejl

  Telefonnummer

  Månadslön

  Här anger du uppgifter om dig själv, t.ex. månadslön som får vara högst 10 inkomst­bas­belopp – det motsvarar 52 083 kr/månad 2018.

 4. Vill du som ägare vara kontaktperson?  Vill du som ägare vara huvudadministratör i internetkontoret?  Kontaktpersonen är den vi kontaktar vid t.ex. frågor om fakturering, medan huvud­administratören är den som får tillgång till internetkontoret för att t.ex. rapportera löneförändringar. Du kan enkelt ge behörighet till fler administratörer i efterhand.

  Kontaktpersonens uppgifter
  Huvudadministratörens uppgifter

 5. Ägare


  Anställd


  Här anger du uppgifter om dina medarbetare, t.ex. månadslön som får vara högst 10 inkomst­bas­belopp – det motsvarar 52 083 kr/månad 2018.


  Ägare


  Anställd


  • Du har nu angett högsta antal som kan försäkras med Bas Digital. Om ni är fler på företaget, kontakta en rådgivare så hjälper vi dig att hitta ett annat paket.
 6. Nu är det dags att signera din ansökan. Innan du gör det ska du läsa igenom ansökningshandlingen och några andra dokument.

  Samtycke

  Skandia strävar efter att kommunicera digitalt med sina kunder. Information kopplad till våra avtal och produkter kommer därför successivt att enbart finnas tillgänglig digitalt genom inloggning. När sådan väsentlig information finns tillgänglig kommer Skandia att meddela det genom t.ex. mejl, sms eller information på skandia.se. Det är därför viktigt att vi får fullständiga kontaktuppgifter till dig. Om du önskar information i pappersform, kontakta Skandias kundservice på 0771-55 55 00.

  Något gick fel vid signeringen, försök igen.