Gå till innehåll

Placeringsalternativ

När du väljer tjänstepension till dina medarbetare väljer du också vilka placeringsalternativ du vill ge dem. En del arbetsgivare vill ge sina medarbetare så breda alternativ som möjligt, medan andra vill välja bort möjligheten att placera pensionen i aktier.

Placeringsalternativen skiftar beroende på vilken tjänstepension du väljer. Oftast gör du ett förval som dina medarbetare sedan kan ändra. Man kan kombinera olika placeringsalternativ eller välja antingen eller.

  Bas Digital och Bas Plus, FlexLöneväxling och Alt. ITP
Skandia Liv (traditionell förvaltning)
Ja Ja
Skandia Link (noga utvalda fonder)
Ja Ja
Skandia Depå­förvaltning
Nej Ja

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att våra kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat  däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskott i Skandias livbolag.

Vi placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag med fram­tiden för sig som Klarna.

Så jobbar vi med hållbarhet: Miljö­mässigt och socialt ansvar ligger till grund för alla våra investe­ringar. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och granskar företagen ur hållbarhets­synpunkt. Dessutom skapar vår lång­siktig­het möjlighet till samhälls­viktiga investe­­ringar, t.ex. förnyelse­bar energi.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2006–2020) 6,0 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Fondförvaltning – placera i utvalda fonder

Fondförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland ett 90-tal kvalitets­säkrade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. I jämförelse med traditionell förvaltning innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Se de utvalda fonderna i vår fondlista

Depåförvaltning – placera i hela vårt utbud

Depåförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland fonder, aktier och andra värdepapper i hela vårt utbud samt likvida medel. I jämförelse med traditionell förvaltning innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Jämför & hitta rätt tjänstepension

De största skillnaderna i våra tjänstepensionspaket är vilka placerings­alternativ du vill ge dina medarbetare och om de ska få digital guidning eller personlig rådgivning.

Du kan också boka en företagsrådgivare direkt! Du får hjälp att välja tjänste­­pension som passar ditt företags storlek och behov. Våra kunder ger oss 5,4 av 6 i betyg.*

Välj rätt paket för tjänstepension Prata med en rådgivare

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2019).