Gå till innehåll
Person flyttar kulor från en skål till en annan

Placeringsalternativ

När du väljer tjänstepension till dina medarbetare väljer du också vilka placeringsalternativ du vill ge dem. En del arbetsgivare vill ge sina medarbetare så breda alternativ som möjligt, medan andra vill välja bort möjligheten att placera pensionen i aktier.

Läs mer om Skandia Tjänstepension med Hälsa

Skandia Liv – Spara med garanti


Grönt paraply

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskott i Skandias livbolag.

Vi placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag med fram­tiden för sig som Klarna.

Skandia Liv har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhets­risker och hållbarhets­faktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Skandia Link – noga utvalda former


Klossar i en glaskupa

Skandia Link (fondförvaltning) innebär att medarbetaren kan välja bland ett 100-tal kvalitets­säkrade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. I jämförelse med Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Skandia Link har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhet­s­risker och hållbarhets­faktorer i fondurvals­­processen. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. På Skandia Links fondtorg finns även en rad verktyg som hjälper medarbetaren att sortera alla fonder som hen kan köpa på skandia.se utifrån hållbarhets­kriterier. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Till fondlistan för våra noga utvalda fonder

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Depåförsäkring – placera i hela vårt utbud


Kulor i en skål

Depåförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland fonder, aktier och andra värdepapper i hela vårt utbud samt likvida medel. 

I jämförelse med Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde. Se alla fonder

Med depåförvaltning erbjuder vi ett mycket stort utbud av placerings­möjligheter, bl.a. fonder, aktier och obligationer. Hänsyn till hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker har inte styrt vilka placeringsmöjligheter som vi erbjuder inom depåförvaltning. Däremot kan du självklart göra aktiva val av fonder som främjar eller har hållbarhet som mål, antingen med hjälp av en rådgivare eller själv. Det gör du enkelt med hjälp av vårt filtreringsverktyg. I fondlistan kan du läsa mer om respektive fonds hållbarhetsnivå och profil. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program

Har du frågor?

Vi svarar alla vardagar kl. 8.15–15.

Allt samlat i ett prisvärt paket

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför erbjuder vi dig och dina medarbetare en hel­täckande tjänstepension med extra fokus på hälsa.

Läs mer om Skandia Tjänstepension med Hälsa

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Tänk på

Placeringar i fonder, aktier eller andra värdepapper innebär alltid en risk. Investeringen kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att medarbetaren får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Den som väljer Skandia Liv (traditionell förvaltning) kan dock inte få mindre än det garanterade beloppet vid försäkringens slutdatum.