Gå till innehåll

Placeringsalternativ

När du väljer tjänstepension till dina medarbetare väljer du också vilka placeringsalternativ du vill ge dem. En del arbetsgivare vill ge sina medarbetare så breda alternativ som möjligt, medan andra vill välja bort möjligheten att placera pensionen i aktier.

Placeringsalternativen skiftar beroende på om du väljer Skandia Tjänstepension med Hälsa med personlig eller digital rådgivning. Oftast gör du ett förval som dina medarbetare sedan kan ändra. Man kan kombinera olika placeringsalternativ eller välja antingen eller.

  Digital rådgivning Personlig rådgivning
Skandia Liv (traditionell förvaltning)
Ja Ja
Skandia Link (fondförvaltning)
Ja Ja
Skandia Depå­förvaltning
Nej Ja

Skandia Liv – spara med garanti

Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär att våra kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat – däremot mer. Alla med Skandia Liv får ta del av överskottet i Skandias livbolag.

Vi placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag med fram­tiden för sig som Klarna.

Skandia Liv har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Skandia Liv arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt

Genomsnittlig återbäringsränta historiskt (2006–2020) 6,0 %

Senaste faktablad Skandia Liv i siffror (traditionell förvaltning)

Skandia Link – placera i utvalda fonder

Skandia Link (fondförvaltning) innebär att medarbetaren kan välja bland ett 90-tal kvalitets­säkrade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. I jämförelse med Skandia Liv innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Skandia Link har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhets­risker och hållbarhetsfaktorer i fondurvals­processen. Skandia Link arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling. På Skandia Links fondtorg finns även en rad verktyg som hjälper medarbetaren att sortera alla fonder som hen kan köpa på skandia.se utifrån hållbarhetskriterier. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Se de utvalda fonderna i vår fondlista

Skandia Depåförsäkring – placera i hela vårt utbud

Skandia Depåförsäkring innebär att medarbetaren kan välja bland fonder, aktier och andra värdepapper i hela vårt utbud samt likvida medel. I jämförelse med Skandia Liv innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

I Skandia Depåförsäkring erbjuder vi ett mycket stort utbud av placerings­möjligheter, bl.a. fonder, aktier och obligationer. Hänsyn till hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker har inte styrt vilka placeringsmöjligheter som vi erbjuder inom Skandia Depåförsäkring. Däremot kan du självklart göra aktiva val av fonder som främjar eller har hållbarhet som mål, antingen med hjälp av en rådgivare eller själv. Det gör du enkelt med hjälp av vårt filtreringsverktyg. I fondlistan kan du läsa mer om respektive fonds hållbarhetsnivå och profil. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Allt samlat i ett prisvärt paket

Vi vet att friska och trygga medarbetare skapar välmående företag. Därför erbjuder vi dig och dina medarbetare en hel­täckande tjänstepension med extra fokus på hälsa.

Läs mer om Skandia Tjänstepension med Hälsa