Gå till innehåll

Flex – vårt flexibla paket som utgår från ditt företags behov

 • Alla medarbetare får en personlig rådgivare och möjlighet till årlig uppföljning
 • Sjuk­försäkring med adderad hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning 
 • Årlig rådgivning & hjälp med administrationen för dig som företagare

Boka rådgivning

Så funkar Flex

Placeringar – fria valmöjligheter

Med Flex kan medarbetaren välja att placera pengarna i följande placeringsalternativ:

 • Traditionell förvaltning – spara med garanti
  Innebär att våra kapitalförvaltare sköter placeringarna. Vi placerar kapitalet och tar ansvar för att pengarna ska växa på bästa sätt. Medarbetaren är garanterad ett visst belopp i pension och det finns dessutom möjlighet att få mer än det garanterade beloppet.
 • Fondförvaltning – placera i kvalitetsgranskade fonder
  Fonder är ett alternativ eller komplement till traditionell förvaltning. Medarbetaren kan placera pengarna i vårt sortiment av ett 90-tal kvalitetsgranskade fonder.
 • Depåförvaltning – hela vårt utbud av fonder och aktier
  Placeringsalternativet innebär att medarbetaren kan välja bland fonder och aktier i hela vårt utbud. Medarbetaren kan kombinera depå­förvaltning med traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning.

Ekonomiskt skydd för familjen – efterlevandeskydd

 • I Flex ingår ett efterlevandeskydd som ger ett ekonomiskt skydd till familjen om medarbetaren dör – pensionen blir då lite lägre
 • Medarbetaren kan dessutom lägga till ett extra efterlevandeskydd som en extra trygghet
 • Hen kan också välja bort efterlevandeskyddet – då blir pensionen lite högre

Hälsa – sjukförsäkring & hälsoförsäkring 

Sjuk­försäkring ingår som en trygghet för dina medarbetare. Den ger möjlighet till extra ersättning som, tillsammans med annan ersättning, kan motsvara upp till 90 % av lönen.

Dessutom har vi kopplat på en kostnads­fri hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper medarbetarna att få rätt stöd vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress. Även du som arbets­givare får stöd, t.ex. i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring. Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 10 åren halverat medarbetarnas sjukfrånvaro och ökat företagens lönsamhet.

Personlig rådgivare för medarbetarna

Med Flex får medarbetaren personlig rådgivning utifrån situation och behov för hur pengarna kan placeras, om hen vill ha ett ekonomiskt skydd för familjen (efterlevandeskydd) och andra frågor som rör privatekonomin. Medarbetaren får dessutom möjlighet till regelbunden uppföljande rådgivning. 

Årlig företagsrådgivning & hjälp med administration

Du som arbetsgivare får företagsrådgivning med möjlighet till årlig uppföljning – ett sätt att ge dig och dina medarbetare rätt förutsättningar för ekonomisk trygghet och hälsa. 

Dessutom besöker vi gärna ditt företag för att berätta för medarbetarna om paketet och svara på frågor om tjänstepension, placeringsalternativ, efterlevandeskydd, sjukförsäkring, hälsoförsäkring och annat som kan vara relevant. 

Du som arbetsgivare får också hjälp att administrera tjänstepensionen, t.ex. vid personalförändringar. Du kan också logga in och göra ändringar digitalt om du vill.

Premiebefrielse vid sjukskrivning

Premiebefrielse innebär att vi betalar hela eller delar av försäkrings­premien om medarbetaren skulle bli sjukskriven länge än 3 månader.

Valfri pensionsavsättning

Du som arbetsgivare väljer själv hur stor del av med­arbetarens lön som ska sättas av till pensionen.

Många följer kollektiv­avtalad tjänste­pension, t.ex. ITP:

 • 4,5 % på lön upp till 7,5 inkomst­bas­belopp
 • 30 % på lönedelar som överstiger 7,5 inkomst­bas­belopp

1 inkomst­bas­belopp 2018 är 62 500 kr.

Tillval

Med Flex kan du erbjuda medarbetaren följande tillval:

 • Löneväxling – innebär att du kan omvandla en del av medarbetarens lön till en tjänstepensionsförsäkring
 • Privatvårdsförsäkring – innebär att medarbetarna snabbt rätt vård om de blir skadade eller sjuka.

Intresserad? Träffa en av våra uppskattade rådgivare!

 • Kostnadsfri företags­råd­giv­ning som utgår från ditt företags behov och önskemål
 • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
 • Våra kunder ger vår rådgivning 5,3 av 6 i betyg*
Boka rådgivning

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2016).