Gå till innehåll
Produktpaket

Digital tjänstepension – för enskilda firmor & aktiebolag

Bas Digital funkar på ett liknande sätt som kollektivavtalad tjänstepension.

 • Prisvärt paket – dessutom är inbetalningarna avdragsgilla
 • Sjukförsäkring som ger extra ersättning vid långvarig sjukskrivning
 • Tjänstepensionskunder i Skandia får bolånerabatt
Gör en intresseanmälan

Så funkar Bas Digital

Med Bas Digital får du ett av marknadens mest prisvärda paket. Passar dig som vill sköta din och dina medarbetares tjänstepensionspaket digitalt. Allt är förvalt – du som arbetsgivare behöver inte göra några val om t.ex. inbetalningar eller placeringsalternativ. 

 • Vi betalar ut pengarna från sparandet i tjänstepensionen från en viss ålder (sk ålderspension) till dig och dina medarbetare. Utbetalningarna sker vanligtvis från 65 års ålder och så länge den försäkrade lever. Pengarna kan börja betalas ut tidigast från 55-årsdagen.

  Pensionsutbetalningarna baseras på det ihopsamlade försäkrings­kapitalet. Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till ålderspensionen. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  De försäkrade betalar inkomstskatt på utbetalningarna. Det finns också möjligheter för att ändra t.ex. utbetalningstid inför första utbetalningen.

  • Sjuk­försäkring – kan ge ersättning med upp till 87,6 % av lönen vid långtidssjukskrivning. Läs mer om Sjukförsäkring.

  • Hälsoförsäkring – förebygger sjukskrivningar. Vi har sedan länge adderat en hälso­försäkring till sjukförsäkringen utan kostnad för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper dig och dina medarbetare vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress.

   Även du som arbets­givare får stöd, t.ex. i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring. Läs mer om Hälsoförsäkring.

  • Premiebefrielseförsäkring – innebär att vi betalar hela eller delar av premien om den försäkrades arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % under längre tid än 3 månader. Premiebefrielseförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller Skandias hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen. 
 • Bolåneränta ner till 1,10 % *. Räntan bestäms även av hur mycket du lånar i förhållande till bostadens värde.

  *Effektiv ränta

  Effektiv ränta är den totala kostnaden för lånet, inklusive avgifter. Hos oss betalar du ingen uppläggningsavgift för bostadslån och betalar du med autogiro tillkommer inte heller några andra extra kostnader. Vår bästa ränta 1,09 % motsvarar en effektiv ränta på 1,10 %.

 • I Bas Digital får du och dina medarbetare möjlighet till digital rådgivning vid ett tillfälle. Digital rådgivning innebär att du och dina medarbetare får råd om efterlevande­pension och placerings­alternativ baserat på ett antal frågor om t.ex. familjesituation och ekonomiska behov. Var och en signerar enkelt sina val med hjälp av BankID.

 • Den förvalda placeringen för Bas Digital är alltid traditionell förvaltning, men den kan ändras av den försäkrade så snart tjänstepensionen har börjat gälla. 

  Placeringsalternativen som finns att välja på är traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning. Det går att kombinera de båda placerings­alternativen eller välja 100 % av det ena eller andra. Hur placerings­alternativen funkar får den försäkrade mer information om när det är dags att välja och då ges också digital rådgivning.

  Traditionell förvaltning – vi sköter förvaltningen
  Innebär att våra kapitalförvaltare placerar kapitalet och tar ansvar för att pengarna ska växa på bästa sätt. Just nu är återbäringsräntan5 %. Den försäkrade är garanterad ett visst belopp när det är dags för utbetalning – och har möjlighet till mer. Läs mer om våra placeringsalternativ.

  Fondförvaltning – placera själv i våra kvalitetsgranskade fonder
  Innebär att den försäkrade själv bestämmer och tar ansvar för hur kapitalet ska placeras. Det finns ett 90-tal kvalitets­granskade fonder att välja bland. Läs mer om våra placeringsalternativ.

 • I Bas Digital ingår efterlevandepension – ett ekonomiskt skydd till den försäkrades familj vid dödsfall. Efterlevandepensionen består av ett återbetalningsskydd kombinerat med ett extra efterlevandeskydd. Återbetalningsskyddet baseras på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör före avtalad pensionsålder betalar vi en efterlevandepension som grundar sig på summan av återbetalningsskyddet och det extra efterlevandeskyddet. Beloppet för det extra efterlevandeskyddet anpassas årligen så att summan av detta och återbetalningsskyddet är 2 årslöner. Ju större återbetalningsskyddet blir, desto mindre kostar det extra efterlevandeskyddet. Det gör att en större del av premien går till den försäkrades ålderspension. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av personens ålder.

  Extra efterlevandeskydd och återbetalningsskydd gäller fram till avtalad pensionsålder och betalas ut månadsvis under 15 år. Det extra efterlevandeskyddet upphör när premien inte längre betalas. Utbetalningen baseras då helt på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör efter avtalad pensionsålder (under utbetalningstiden) fortsätter utbetalningarna under den tid som återstår av de 15 åren.

  Den försäkrade kan välja bort det extra efterlevandeskyddet eller efterlevandepensionen i sin helhet.

 • Just nu får aktiebolag som har tjänstepensions­försäkring hos oss 73 % i snittrabatt på 600 kontors­artiklar. Vår kostnadsfria tjänst Min inköps­­avdelning ger dig rabatt på kontors­material, driv­medel, faktura­­tjänster, hyrbil, hotell m.m.

  Se alla rabatter & räkna ut din besparing

Vad kostar Bas Digital

Nedan visas ett exempel på hur stor premien blir för en kvinnlig medarbetare som är 40 år och som tjänar 30, 40 eller 50 000 kr i månaden.

Inkl ålderspension, sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring samt en kostnadsfri hälsoförsäkring (värde 1 950 kr/år).

Lön: 30 000 kr/mån

Premie: 1 500 kr/mån

Lön: 40 000 kr/mån

Premie: 2 125 kr/mån

Lön: 50 000 kr/mån

Premie: 5 280 kr/månt

Passar det mitt företag?

Hur går ansökan till?

Anmäl intresse

Gör en intresse­anmälan i vårt formulär. Vi kommer sen att kontakta dig inom 2 arbetsdagar för att boka in en telefontid med en av våra rådgivare där du får veta mer.

Svara på våra frågor

För att göra en ansökan behöver vi mer information om dig och eventuella medarbetare. Tillsammans med rådgivaren går ni igenom uppgifterna vi behöver få in.

Ansökan behandlas

När vi fått in alla uppgifter kommer vi behandla din ansökan. Vi hör av oss om ansökan skulle behöva kompletteras.

Klart!

Vi skickar försäkrings­bekräftelse och administrations­avtal med post till dig när ansökan är godkänd. 

Priser, avdragsregler och villkor 

 • Kostnaderna för Bas Digital delas upp i två delar. Den första delen betalas av företaget och gäller premier för ålders- och efterlevandepension samt premier för premiebefrielse och sjukförsäkring. Den andra delen är årliga avgifter och skatter som belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

  Premie för ålders- och efterlevandepension

  Nivån på premien är förbestämd och utgår från de nivåer som används inom kollektivavtalad tjänstepension, t.ex. ITP1:

  4,5 % på lön upp till 40 250 kr/månad  (7,5 inkomstbasbelopp per år)
  Plus 30 %  av lönen som överstiger 40 250 kr/månad 

  Premie för premiebefrielse och sjukförsäkring

  Premien för premiebefrielseförsäkringen är för närvarande 2 % av premien för ålders- och efterlevandepensionen. Sjukförsäkringen baseras på den försäkrades lön, ålder och kön.

  Exempel: För en kvinna som har en månadslön på 30 000 kr och är 40 år blir kostnaden 1500 kr i månaden och motsvarande kostnad för en man blir 1436 kr i månaden.

  Årliga avgifter och skatter

  Den procentuella avgiften som tas från försäkringskapitalet är 0,045 % för traditionell förvaltning. Förvaltningskostnaden för traditionell förvaltning varierar, under 2018 var den 0,035 %. De årliga avgifterna för fonder varierade under 2018 mellan 0,25 och 2,89 %.

  Nedan är ett räkneexempel för ett försäkringskapital på 100 000 kr. Avgifterna är procentuella och storleken kan variera under försäkringstiden. Avgifterna nedan belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

   

  Årliga avgifter och skatter på ett försäkringskapital värt 100 000 kr under år 2017
    Fondförvaltning Traditionell förvaltning
  Kapitalavgift - 390 kr  
  Avkastningsskatt 80 kr 80 kr  
  Årlig avgift för fonder 300–2930 kr    
  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning   42 kr  
  Summa avgifter och skatter 380-3010 kr 512 kr

  Avkastningsskatt

  Skandia betalar årligen avkastningsskatt som baseras på statslåneräntan under föregående år. Kostnaden för skatten tas från försäkringskapitalet i försäkringarna.

  Årlig avgift för fonder

  Årlig avgift för varje fond består av förvaltningsavgift, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning och dras inte från försäkringskapitalet. Avgiften som vi redovisar i exemplet baseras på det senaste årets avgifter.

  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning

  Kostnaden för kapitalförvaltningen dras inte från försäkringskapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

 • Du ska äga företaget – aktiebolag eller enskild firma

  Du som ansöker ska äga företaget till 100 % och vara ensam firmatecknare. Företaget kan vara en enskild firma eller ett aktiebolag. Företaget måste också ha sin skattehemvist i Sverige för att kunna köpa tjänstepensionsförsäkringen.

  Företaget behöver vara en svensk juridisk person eller en utländsk juridisk person med filial i Sverige. Är du ägare av en enskild firma så behöver du vara folkbokförd och bosatt i Sverige, samma krav gäller för dina anställda.

  Företaget ska inte vara bundet till ett kollektivavtal

  Bas Digital kan bara tecknas av företag utan kollektivavtal, annars finns risk för dubbelförsäkring. Det händer att företag är bundna till att omfattas av ett kollektivavtal utan att veta om det, genom t.ex:

  • ett medlemskap i en arbetsgivar- eller branschorganisation
  • avtal direkt med en arbetstagarorganisation
  • att företaget köpt upp ett annat bolag (övergång av verksamhet) och på så sätt fått anställda som hör till ett kollektivavtal

  Åldersbegränsningar och folkbokförd i Sverige

  Du ansöker för dig och samtliga medarbetare som är fast anställda på företaget.

  • Bas Digital kan du ansöka om för personer mellan 16 och 59 år
  • Sjuk- och premiebefrielseförsäkringen gäller fram tills att du fyller 65 år
  • Ni ska vara bosatta och folkbokförda i Sverige, registrerade i svensk försäkringskassa och inte vara på väg att vistas utomlands under längre tid än 3 år

  Får inte tjäna mer än 10 inkomstbasbelopp

  Årsinkomsten per försäkrad får inte vara högre än 10 inkomstbasbelopp. Det motsvarar en årslön på 625 000 kr och en månadslön på 52 083 kr (2018).

  Hälsodeklaration när du ansöker

  Du som ägare kommer att göra en hälsodeklaration i anslutning till ansökan. Om du har enskild firma kommer även dina anställda att få göra en hälsodeklaration.

  Stämmer inte beskrivningen på ditt företag? Läs mer om våra andra paket som kan passa bättre.

 • Huvudregel vid tjänstepension
  Vid tjänstepension tillåts enligt huvudregeln i inkomstskattelagen avdrag med högst 35 % av den anställdes lön. Avdraget får högst motsvara 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande inkomst enligt pensionsavtal under pågående eller föregående beskattningsår.

  Kompletteringsregel vid tjänstepension
  Inkomstskattelagens kompletteringsregel får användas: 

  • vid ändring av pensionsavtal
  • vid nytt pensionsavtal om anställningen avslutas i förtid
  • om pensionsförmåner inte är tillräckligt tryggade.

  Näringsidkare i enskild firma 
  För näringsidkare i aktiv näringsverksamhet i enskild firma får avdrag göras med 35 % av inkomsten, med en högsta gräns på 10 prisbasbelopp.

 • Försäkringen ska uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut tidigast vid den försäkrades 55-årsdag och kortaste utbetalningstid är fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan exempelvis göras vid ändrade anställningsförhållanden, från den tidigare arbetsgivaren till en ny, eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet ska betalas ut i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring. Det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till, ska betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst.

  Särskild löneskatt
  Arbetsgivare, som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och näringsidkare, som betalar egna premier till pensionsförsäkring, ska betala särskild löneskatt på premien.

Glödlampa

Gör en intresseanmälan

 • Prisvärt paket – dessutom är inbetalningarna avdragsgilla
 • Allt är förvalt – för dig som arbetsgivare
 • Försäkringar som förebygger sjukskrivningar och rehabiliterar
Till intresseanmälan

Vill du veta mer?

Låter det som att Bas Digital skulle kunna passa ert företag? Fyll i din mejladress så återkommer vi med mer information och om fördelarna med att erbjuda tjänstepension.

Så använder vi din mejladress

Något gick fel när formuläret skulle skickas.