Gå till innehåll
Rådgivning tjänstepension pensionstriangel

Välj rätt tjänstepension för ditt företag

  • Alltid rådgivning – även för medarbetarna
  • Hjälp med administrationen
  • Stärkt företagshälsa & hjälp i ditt rehabiliteringsansvar

Läs mer om vad som ingår i tjänste­pensions­paketen:

Årlig företagsrådgivning & hjälp med administration

Du som arbetsgivare får företagsrådgivning med möjlighet till årlig uppföljning – ett sätt att ge dig och dina medarbetare rätt förutsättningar för ekonomisk trygghet och hälsa. 

Dessutom besöker vi gärna ditt företag för att berätta för medarbetarna om paketet och svara på frågor om tjänstepensionen, såsom placeringsalternativ, efterlevandeskydd, sjukförsäkring, hälsoförsäkring och annat som kan vara relevant. 

Du som arbetsgivare får också hjälp att administrera tjänstepensionen, t.ex. vid personalförändringar. Du kan också logga in och göra ändringar digitalt om du vill.

Boka tid för rådgivning

Frågor om tjänste­pension?

Vi svarar alla vardagar kl. 9–16.

Chatta med oss
Öppnar nytt fönster

Ålderspension

Ålderspension är den pension medarbetarna får när de slutar jobba. Utbetalningarna från pensionen baseras på det ihopsamlade försäkringskapitalet, dvs. pengarna som sparas till medarbetarens pension. Försäkringskapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning. Ålderspensionen kan tas ut från 55 års ålder och under minst 5 år.

Sjukförsäkring & förebyggande hälsoförsäkring

I alla våra tjänstepensionspaket ingår sjuk­försäkring som en trygghet för dina medarbetare. Den ger möjlighet till extra ersättning som, tillsammans med annan ersättning, kan motsvara upp till 90 % av lönen.

Dessutom har vi kopplat på en kostnads­fri hälso­försäkring för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper medarbetarna att få rätt stöd vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress. Även du som arbets­givare får stöd, t.ex. i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring. Tillsammans med våra kunder har vi de senaste 10 åren halverat medarbetarnas sjukfrånvaro och ökat företagens lönsamhet.

Läs mer om hur vi jobbar med friskare företag

Efterlevandeskydd – ekonomiskt skydd för medarbetarens familj

I alla tjänstepensionspaket ingår efterlevandeskydd. Ett av våra efterlevande­skydd kallas återbetalnings­skydd. Om en medarbetare skulle dö under tiden som återbetalnings­skyddet gäller betalas pengar ut till medarbetarens familj.

Med återbetalnings­skyddet blir pensionen lite lägre än utan återbetalningsskydd. Medarbetaren kan välja att ta bort skyddet. Medarbetaren kan också lägga till ett extra efterlevandeskydd som en extra trygghet.

Läs mer om efterlevandeskydd

Rådgivning för medarbetarna

I alla paket får medarbetaren möjlighet att logga in och få digital råd­givning. Genom att svara på frågor om t.ex. familje­situation och ekonomiska behov ger vi råd till medarbetaren om efterlevande­skyddet och hur pengarna kan placeras. Medarbetaren signerar enkelt sina val med hjälp av BankID.

Väljer du Plus ingår dessutom telefon­råd­givning och en genom­gång av privat­­ekonomin.

 Väljer du Flex får medarbetaren en personlig rådgivare och möjlighet till löpande uppföljning.

Placeringsalternativ

Traditionell förvaltning – spara med garanti: Placeringsalternativet innebär att våra kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat  däremot mer. Traditionell förvaltning är förvalt i alla våra tjänstepensionspaket. Medarbetaren har möjlighet att kombinera eller alternera med andra placeringsalternativ beroende på vilket paket du väljer.

Fondförvaltning – utvalda fonder: Fondförvaltning är ett alternativ eller komplement till traditionell förvaltning. Medarbetaren kan placera pengarna i vårt sortiment av ett 90-tal utvalda & kvalitetssäkrade fonder. Placeringsalternativet är möjligt i alla paket.

Depåförvaltning  – hela vårt utbud av fonder & aktier: Depåförvaltning är valbart för medarbetaren om du väljer Flex. Placeringsalternativet innebär att medarbetaren kan välja bland fonder och aktier i hela vårt utbud. Medarbetaren kan kombinera depå­förvaltning med traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning.

Läs mer om placeringsalternativen

Träffa en rådgivare som kan tjänstepension!

  • Kostnadsfri företags­råd­giv­ning som utgår från ditt företags behov och önskemål
  • Med rätt personalförmåner blir du en attraktiv arbetsgivare
  • Våra kunder ger vår rådgivning 5,3 av 6 i betyg*
Boka här

Bli kund – sänk dina inköpskostnader 

Få rabatt på en mängd varor och tjänster, t.ex. 73% i snittrabatt på 600 kontorsartiklar. 

Se alla rabatter & räkna ut din besparing

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2016).