Gå till innehåll
Kollegor på jobbet

Tjänstepension för enskilda firmor & mindre aktiebolag

Med vårt paket Bas Digital får du en tjänstepension anpassad till kollektiv­avtalad standard, dessutom är inbetalningarna avdragsgilla.  

 • Ett av marknadens mest prisvärda tjänstepensionspaket för max 7 personer
 • Allt i paketet är förvalt, du som arbetsgivare be­höver inte göra några val
 • Sjukförsäkring med adderad hälsoförsäkring – förebygger och rehabiliterar
Ansök med BankID

Testa om Bas Digital passar ditt företag

3 tips – så får du som företagare bättre pension

Du som är företagare måste själv ansvara för att du ska tjäna in till din pension. Tjänstepensionen kan fylla på med ca 25–50 % av den totala pensionen, därför kan dina val och placeringar göra stor skillnad på sikt.

 • Din lön som du tar ut och skattar för, gör att du tjänar in till din allmänna pension. Varje år räknas. För att få maximal inbetalning till din allmänna pension behöver du ta ut 44 892 kr (2020).

  Tar du ut aktieutdelning i stället för lön ur bolaget, då betalas inget in till din allmänna pension.

 • Sparar du 4,5 % av din inkomst, motsvarar det vad de flesta arbetsgivare betalar till sina anställda i tjänstepension. I vårt tjänstepensionspaket Bas Digital är 4,5 % redan förvalt och inbetalningarna är avdragsgilla.

 • Logga in på minPension.se för att skaffa dig koll på din totala pension och vad du får per månad. Du kan också göra en pensionsprognos. Logga in på minpension.se

Varför tjänstepension? Få snabb koll på 1 minut.

Så funkar Bas Digital

Passar dig som har en enskild firma eller ett aktiebolag och som vill sköta din och dina medarbetares tjänstepensionspaket digitalt. Paketet är anpassat till kollektiv­avtalad standard för tjänste­pension, t.ex. ITP. Allt är förvalt i paketet – du som arbets­givare behöver inte göra några val. 

Du sköter enkelt all administration själv genom att logga in i internetkontoret (se demo), t.ex. för att rapportera in personal- och löne­förändringar.

Med Bas Digital ingår:

 • Ålderspension är den pension du och dina medarbetare (ni som är försäkrade) får från en viss ålder. Utbetalningarna sker från 65 års ålder och så länge den försäkrade lever. De försäkrade betalar inkomstskatt på utbetalningarna.

  Pensionsutbetalningarna baseras på det ihopsamlade försäkringskapitalet. Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till tjänste­pensionen. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Det finns möjligheter för den försäkrade att ändra t.ex. utbetalningstid inför första utbetalningen. 

 • Sjuk­försäkring är en ekonomisk trygghet för dig och dina medarbetare. Den ger möjlighet till extra ersättning som, tillsammans med annan ersättning kan motsvara upp till 87,6 % av lönen vid nedsatt arbetsförmåga med minst 25 % längre tid än 3 månader. Sjukförsäkringen baseras på samma förmånsnivå som i ITP-avtalad sjukförsäkring.

  Dessutom har vi för närvarande adderat en hälso­försäkring utan kostnad för att undvika sjuk­skrivning. Den inkluderar bland annat en personlig hälso- och rehab­­väg­ledare som hjälper er vid t.ex. ned­stämd­het, värk och stress.

  Även du som arbets­givare får stöd, t.ex. i ansvaret för med­arbetarens re­habili­te­ring. 

  Sjukförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller Skandias hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen.

 • I Bas Digital ingår efterlevandepension – ett ekonomiskt skydd till den försäkrades familj vid dödsfall. Efterlevandepensionen består av ett återbetalningsskydd kombinerat med ett extra efterlevandeskydd. Återbetalningsskyddet baseras på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör före avtalad pensionsålder betalar vi en efterlevandepension som grundar sig på summan av återbetalningsskyddet och det extra efterlevandeskyddet. Beloppet för det extra efterlevandeskyddet anpassas årligen så att summan av detta och återbetalningsskyddet är 2 årslöner. Ju större återbetalningsskyddet blir, desto mindre kostar det extra efterlevandeskyddet. Det gör att en större del av premien går till den försäkrades ålderspension. Kostnaden för det extra efterlevandeskyddet påverkas också av personens ålder.

  Extra efterlevandeskydd och återbetalningsskydd gäller fram till avtalad pensionsålder och betalas ut månadsvis under 15 år. Det extra efterlevandeskyddet upphör när premien inte längre betalas. Utbetalningen baseras då helt på försäkringskapitalet vid dödsfallet.

  Om den försäkrade dör efter avtalad pensionsålder (under utbetalningstiden) fortsätter utbetalningarna under den tid som återstår av de 15 åren.

  Den försäkrade kan välja bort det extra efterlevandeskyddet eller efterlevandepensionen i sin helhet.

 • I Bas Digital får du och dina medarbetare möjlighet till digital rådgivning vid ett tillfälle. Digital rådgivning innebär att ni får råd om efterlevandepension och placeringsalternativ baserat på ett antal frågor om t.ex. familjesituation och ekonomiska behov. Var och en signerar enkelt sina val med hjälp av BankID.

 • Placeringsalternativen för Bas Digital är traditionell förvaltning och/eller fondförvaltning. Traditionell förvaltning är alltid förvalt, men kan ändras av var och en så snart tjänstepensionen har börjat gälla.

  Det går att kombinera de båda placerings­alternativen eller välja 100 % av det ena eller andra. Som hjälp i valet finns möjlighet till digital rådgivning.

  Traditionell förvaltning – vi sköter förvaltningen
  Traditionell förvaltning innebär att våra kapitalförvaltare förvaltar pengarna åt dig. Just nu är återbäringsräntan2 %, den kan variera över tid och de senaste 15 åren har den varit 5,3 % i genom­snitt. Att spara i traditionell förvaltning hos oss innebär att det finns ett garanterat belopp när pensionen betalas ut. De försäkrade kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat, däremot mer. Läs mer i förköpsinformation TPS.

  Fondförvaltning – placera försäkringskapitalet själv
  Att spara i fondförvaltning hos oss innebär att den försäkrade själv bestämmer hur kapitalet ska placeras. Det finns ett 90-tal kvalitets­granskade fonder att välja bland. Den försäkrade tar själv risken för värdeförändringar i fonderna. Fondförvaltningen förklaras mer utförligt vid tillfället då den försäkrade gör valet av placeringsalternativ och då ges också digital rådgivning. Läs mer om fondförvaltning i förköpsinformationen TPS.

 • Bli kund hos oss och sänk dina inköpskostnader! Min inköpsavdelning är en kostnadsfri tjänst för dig som blir tjänstepensionskund hos oss. Du får rabatt på kontorsinredning, kontorsmaterial, drivmedel, fakturatjänster, hyrbil, hotell och annat som ett företag kan behöva. Just nu får du t.ex. 73 % i snittrabatt på 600 kontorsartiklar. 

  Se alla rabatter & räkna ut din besparing 

 • Premiebefrielse innebär att vi betalar hela eller delar av premien om den försäkrades arbetsförmåga blir nedsatt med minst 25 % under längre tid än 3 månader. Premiebefrielseförsäkring ingår endast om den försäkrade uppfyller Skandias hälsokrav och upphör månaden innan 65-årsdagen. 

Andra läser också om...

Fler nyheter

Priser, avdragsregler och villkor 

 • Kostnaderna för Bas Digital delas upp i två delar. Den första delen betalas av företaget och gäller premier för ålders- och efterlevandepension samt premier för premiebefrielse och sjukförsäkring. Den andra delen är årliga avgifter och skatter som belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

  Premie för ålders- och efterlevandepension

  Nivån på premien är förbestämd och utgår från de nivåer som används inom kollektivavtalad marknadsstandard.

  4,5 % på lön upp till 41 750 kr/månad (7,5 inkomstbasbelopp per år)
  Plus 30 % av lönen som överstiger 41 750 kr/månad 

  Premie för premiebefrielse och sjukförsäkring

  Premien för premiebefrielseförsäkringen är för närvarande 1,8 % av premien för ålders- och efterlevandepensionen. Sjukförsäkringen baseras på den försäkrades lön, ålder och kön.

  Exempel: För en kvinna som har en månadslön på 30 000 kr och är 40 år blir kostnaden 1500 kr i månaden och motsvarande kostnad för en man blir 1436 kr i månaden.

  Årliga avgifter och skatter

  Den procentuella avgiften som tas från försäkringskapitalet är 0,39 % för traditionell förvaltning. Förvaltningskostnaden för traditionell förvaltning varierar, under 2018 var den 0,035 %. De årliga avgifterna för fonder varierade under 2018 mellan 0,25 och 2,89 %.

  Nedan är ett räkneexempel för ett försäkringskapital på 100 000 kr. Avgifterna är procentuella och storleken kan variera under försäkringstiden. Avgifterna nedan belastar den försäkrade och tas direkt ur försäkringskapitalet alternativt ur valda investeringar.

   

  Årliga avgifter och skatter på ett försäkringskapital värt 100 000 kr under år 2018
    Fondförvaltning Traditionell förvaltning
  Kapitalavgift - 390 kr  
  Avkastningsskatt 80 kr 80 kr  
  Årlig avgift för fonder 250–2890 kr    
  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning   35 kr  
  Summa avgifter och skatter 330–2970 kr 505 kr

  Avkastningsskatt

  Skandia betalar årligen avkastningsskatt som baseras på statslåneräntan under föregående år. Kostnaden för skatten tas från försäkringskapitalet i försäkringarna.

  Årlig avgift för fonder

  Årlig avgift för varje fond består av förvaltningsavgift, inklusive marknadsföring och distribution. Dessa minskar fondens potentiella avkastning och dras inte från försäkringskapitalet. Avgiften som vi redovisar i exemplet baseras på det senaste årets avgifter.

  Förvaltningskostnad för traditionell förvaltning

  Kostnaden för kapitalförvaltningen dras inte från försäkringskapitalet. Den är redan avdragen när återbäringsräntan bestäms.

 • Du ska äga företaget – aktiebolag eller enskild firma

  Du som ansöker ska äga företaget till 100 % och vara ensam firmatecknare. Företaget kan vara en enskild firma eller ett aktiebolag. Företaget måste också ha sin skattehemvist i Sverige för att kunna köpa tjänstepensionsförsäkringen.

  Företaget behöver vara en svensk juridisk person eller en utländsk juridisk person med filial i Sverige. Är du ägare av en enskild firma så behöver du vara folkbokförd och bosatt i Sverige, samma krav gäller för dina anställda.

  Företaget ska inte vara bundet till ett kollektivavtal

  Bas Digital kan bara tecknas av företag utan kollektivavtal, annars finns risk för dubbelförsäkring. Det händer att företag är bundna till att omfattas av ett kollektivavtal utan att veta om det, genom t.ex:

  • ett medlemskap i en arbetsgivar- eller branschorganisation
  • avtal direkt med en arbetstagarorganisation
  • att företaget köpt upp ett annat bolag (övergång av verksamhet) och på så sätt fått anställda som hör till ett kollektivavtal

  Åldersbegränsningar och folkbokförd i Sverige

  Du ansöker för dig och samtliga medarbetare som är fast anställda på företaget.

  • Bas Digital kan du ansöka om för personer mellan 16 och 59 år
  • Sjuk- och premiebefrielseförsäkringen gäller fram tills att du fyller 65 år
  • Ni ska vara bosatta och folkbokförda i Sverige, registrerade i svensk försäkringskassa och inte vara på väg att vistas utomlands under längre tid än 3 år

  Får inte tjäna mer än 10 inkomstbasbelopp

  Årsinkomsten per försäkrad får inte vara högre än 10 inkomstbasbelopp. Det motsvarar en årslön på 625 000 kr och en månadslön på 52 083 kr (2018).

  Hälsodeklaration när du ansöker

  Du som ägare kommer att göra en hälsodeklaration i anslutning till ansökan. Om du har enskild firma kommer även dina anställda att få göra en hälsodeklaration.

  Stämmer inte beskrivningen på ditt företag? Läs mer om våra andra paket som kan passa bättre.

 • Huvudregel vid tjänstepension
  Vid tjänstepension tillåts enligt huvudregeln i inkomstskattelagen avdrag med högst 35 % av den anställdes lön. Avdraget får högst motsvara 10 prisbasbelopp. Som lön räknas pensionsgrundande inkomst enligt pensionsavtal under pågående eller föregående beskattningsår.

  Kompletteringsregel vid tjänstepension
  Inkomstskattelagens kompletteringsregel får användas: 

  • vid ändring av pensionsavtal
  • vid nytt pensionsavtal om anställningen avslutas i förtid
  • om pensionsförmåner inte är tillräckligt tryggade.

  Näringsidkare i enskild firma 
  För näringsidkare i aktiv näringsverksamhet i enskild firma får avdrag göras med 35 % av inkomsten, med en högsta gräns på 10 prisbasbelopp.

 • Försäkringen ska uppfylla vissa krav enligt inkomstskattelagen för att vara en pensionsförsäkring. Det kan innebära vissa begränsningar i möjligheten att förfoga över försäkringen. Ålderspensionen kan börja betalas ut tidigast vid den försäkrades 55-årsdag och kortaste utbetalningstid är fem år enligt inkomstskattereglerna. Försäkringen får inte återköpas eller överlåtas annat än i vissa särskilda fall. Överlåtelse kan exempelvis göras vid ändrade anställningsförhållanden, från den tidigare arbetsgivaren till en ny, eller till den försäkrade. Förmånstagarkretsen för efterlevandeskydd är begränsad och skyddet ska betalas ut i minst fem år. Skandias försäkringsavtal uppfyller samtliga krav för en pensionsförsäkring. Det innebär att avdrag för premiebetalningen kan medges inom vissa ramar. Det innebär också att den som pensionen betalas ut till, ska betala inkomstskatt och pensionsutbetalningarna ska deklareras som inkomst av tjänst.

  Särskild löneskatt
  Arbetsgivare, som betalar premier till tjänstepensionsförsäkring och näringsidkare, som betalar egna premier till pensionsförsäkring, ska betala särskild löneskatt på premien.

Frågor om tjänste­pension?

Vi svarar alla vardagar 9–16.

Stämmer inte beskrivningen på ditt företag? Läs mer om våra andra paket som kan passa bättre.

Ansök om tjänstepension direkt på webben

 • Ett av marknadens mest prisvärda paket för tjänstepension
 • Allt i paketet är förvalt, du behöver inte göra några val som arbetsgivare
 • Sjukförsäkring med adderad hälsoförsäkring – förebygger och rehabiliterar
Ansök direkt med BankID

Nöjdaste företagskunderna

Svenskt Kvalitetsindex, SKI, undersöker varje år vilket pensions­bolag som har de nöjdaste kunderna – och 2018 hamnade vi i topp på företags­sidan. Bli en av Sveriges nöjdaste företagskunder – läs mer

Vi ägs av våra kunder

Skandia är kundägt – vi ägs av våra 1,2 miljoner kunder i vårt traditionella livbolag. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten.

Starkt samhällsengagemang

Vi investerar långsiktigt i samhällsviktiga projekt och forskning med fokus på att förebygga ohälsa och skapa tryggare närsamhällen.