Gå till innehåll

Vi är Skandia

 • Vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt
 • Vi satsar på långsiktiga investeringar som ger en stabil och hållbar tillväxt
 • Genom vårt förebyggande hälsoarbete är vi med och bidrar till ett friskare Sverige

Vi har erbjudit människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år – vi vet att det är lönsamt att förutse och förebygga.

Om oss

Vi är det ledande pensionsbolaget som tar ansvar. Vi erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring för att våra kunder ska kunna bygga grunden till en trygg pension och vara friska på vägen dit. Vi erbjuder också bolån och sparande samt förenklar sparandet för våra kunder genom vår rådgivning.

Av våra närmare 2 miljoner kunder är 1,4 miljoner också våra ägare. Det är deras behov och intressen som vi tar tillvara i utvecklingen av Skandia. Som ägare är man med och delar på det överskott verksamheten genererar. 

Vi har 650 miljarder kronor under förvaltning och långsiktiga åtaganden gentemot individer, företag och offentlig sektor. Vi bedriver verksamheten på ett ansvarsfullt sätt för att säkerställa god avkastning och för att bidra till hållbart värdeskapande.


 • Skandia i Sverige

  Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
  106 55 Stockholm
  Org.nr: 516406-0948

  Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
  106 55 Stockholm
  org.nr 502017-3083

  Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
  106 55 Stockholm
  org.nr 516401-9738

  Skandia Fonder AB
  c/o Skandia, Bolagsjuridik
  106 55 Stockholm
  org.nr 556317-2310

  Skandia Investment Management AB
  106 55 Stockholm
  org.nr 556606-6832

  Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag
  Box 14, 101 20 Stockholm
  org.nr 556217-8300

  Skandikon Administration Aktiebolag
  Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö
  org.nr 556023-4782

  Skandia Fastigheter AB
  Box 7063
  103 86 Stockholm
  org.nr 556467-1641

Långsiktighet, transparens & hållbarhet

Vi vet att långsiktighet och förebyggande arbete lönar sig, både mänskligt och ekonomiskt. Ett konkret exempel är att vi har avskaffat bonus för alla ledande chefer. Vi tar också ansvar för att göra kloka investeringar.

På finansmarknaden i dag är det ofta fokus på kvartalsresultat, det vill Skandia vara en motvikt mot. Därför placerar vi också i tillgångar som ger utdelning på sikt, t.ex. i cancervård, vindkraft, onoterade bolag och fastigheter. På så sätt skapas avkastning samtidigt som vi bidrar till att bygga Sverige.

Skandionkliniken – en investering för bättre cancervård

Ömsesidigt & finansiellt starkt bolag

Vi är kundägda – vi ägs av våra 1,4 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Det innebär också att vi står på kundens sida, med uppdrag att maximera värdeskapandet för våra ägare. Under 2018 fördelades hela 30 miljarder till våra kunder vars sparkapital varit med och byggt upp överskottet.

Vi är finansiellt starka och har god solvens. Det betyder att vi har större frihet att utforma vår investeringsportfölj och på så sätt skapa förutsättningar för högsta möjliga avkastning.

Kundägda Skandia