Gå till innehåll
Person med uppfällt paraply

Vi är Skandia

 • Vi hjälper våra kunder att ta beslut här och nu – för ett tryggt och rikt liv på sikt
 • Vi satsar på långsiktiga investeringar som ger en stabil och hållbar tillväxt
 • Genom vårt förebyggande hälsoarbete är vi med och bidrar till ett friskare Sverige

Vi har erbjudit människor ekonomisk trygghet i mer än 160 år – vi vet att det är lönsamt att förutse och förebygga.

Om oss

Vi är ett pensionsbolag som erbjuder tjänstepension med förebyggande hälsoförsäkring. Anledningen är enkel: Du ska kunna känna att du bygger grunden till en trygg pension och samtidigt är frisk på vägen dit. Vi förvaltar mer än 600 miljarder, har över två miljoner kunder och förenklar sparandet för dem genom vår rådgivning. Vi låter pengarna jobba på ett sätt som ger bra avkastning och samtidigt bygger ett bättre samhälle.

Självklart finns också bank för bolån och sparande hos oss. Så att du kan samla allt från pension till betalning av räkningar på samma ställe. 


 • Skandia i Sverige

  Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt
  106 55 Stockholm
  Org.nr: 516406-0948

  Försäkringsaktiebolaget Skandia (publ)
  106 55 Stockholm
  org.nr 502017-3083

  Skandiabanken Aktiebolag (publ) 
  106 55 Stockholm
  org.nr 516401-9738

  Skandia Fonder AB
  c/o Skandia, Bolagsjuridik
  106 55 Stockholm
  org.nr 556317-2310

  Skandia Investment Management AB
  106 55 Stockholm
  org.nr 556606-6832

  Skandikon Pensionsadministration Aktiebolag
  Box 14, 101 20 Stockholm
  org.nr 556217-8300

  Skandikon Administration Aktiebolag
  Amiralsgatan 17, 211 55 Malmö
  org.nr 556023-4782

  Skandia Fastigheter AB
  Box 7063
  103 86 Stockholm
  org.nr 556467-1641

  Skandia i Danmark

  Skandia A/S
  Kay Fiskers Plads 9
  DK-2300 København S
  Danskt org.nr (CVR-nr): 2719 2319

  Skandia Link Livforsikring A/S
  Kay Fiskers Plads 9
  DK-2300 København S 
  Danskt org.nr (CVR-nr): 2095 2237

  Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S
  Kay Fiskers Plads 9
  DK-2300 København S
  Danskt org.nr (CVR-nr): 3161 3876

Långsiktighet, transparens & hållbarhet

Vi vet att långsiktighet och förebyggande arbete lönar sig, både mänskligt och ekonomiskt. Ett konkret exempel är att vi har avskaffat bonus för alla ledande chefer. Vi tar också ansvar för att göra kloka investeringar.

På finansmarknaden i dag är det ofta fokus på kvartalsresultat, det vill Skandia vara en motvikt mot. Därför placerar vi också i tillgångar som ger utdelning på sikt, t.ex. i cancervård, vindkraft, onoterade bolag och fastigheter. På så sätt skapas avkastning samtidigt som vi bidrar till att bygga Sverige.

Skandionkliniken – en investering för bättre cancervård

Ömsesidigt & finansiellt starkt bolag

Vi är kundägda – vi ägs av våra 1,2 miljoner kunder i Skandias traditionella livbolag, som också är koncernens moderbolag. Det särskiljer oss från många andra i branschen. Allt överskott som skapas stannar hos kunderna i livbolaget, vi har inga externa aktieägare som får del av vinsten. 

Det innebär också att vi står på kundens sida, med uppdrag att maximera värdeskapandet för våra ägare. Under 2017 fördelades hela 22 miljarder till våra kunder vars sparkapital varit med och byggt upp överskottet.

Vi är finansiellt starka och har god solvens. Det betyder att vi har större frihet att utforma vår investeringsportfölj och på så sätt skapa förutsättningar för högsta möjliga avkastning.

Kundägda Skandia