Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Pensionsavtal för medarbetare

Få en överblick över nuvarande och äldre pensionsavtal som förekommer för dig som jobbar eller är förtroendevald hos kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. Du hittar mer information om vad som gäller för dig på Valcentralen.se.

Pensionsavtal inom kommunal sektor

KAP-KL och AKAP-KR är de vanligaste avtalen för dig som jobbar inom kommunal sektor. OPF-KL är de senaste bestämmelserna för förtroendevalda.

Vår pensionsadministration har kunskap om alla nuvarande och äldre pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunala bolag. Vi har koll på pensionsförmåner för anställda, före detta anställda, pensionstagare och förtroendevalda. 

Här är en förteckning över de vanligaste pensionsavtalen inom kommunal sektor:

 • Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension (AKAP-KR) – gäller från och med 1 januari 2014 för medarbetare som är födda 1986 eller senare. Avtalet bytte namn från AKAP-KL till AKAP-KR den 1 januari 2023. Även medarbetare i region- och kommunförbund omfattas av AKAP-KR liksom medarbetare i kommunala bolag som tillhör Arbetsgivareförbundet Sobona.

 • Kollektivavtalad pension (KAP-KL) – gäller för medarbetare i kommuner och landsting som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte det tidigare pensionsavtalet PFA. Från och med 1 januari 2014 omfattar KAP-KL medarbetare som är födda 1985 eller tidigare. Även medarbetare  i region- och kommunalförbund omfattas av KAP-KL liksom medarbetare i kommunala bolag som tillhör arbetsgivarorganisationen Sobona.  

 • Pensions- och försäkringsavtal (PFA) – gällde bara mellan åren 1998 till 2006 och ersattes därefter av pensionsavtalet KAP-KL. PFA fortsätter däremot ändå att gälla för medarbetare som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktvitetsersättning.

 • Kommunala Pensionsavtalet (PA-KL) gällde fram tills 31 december 1997 och ersattes då av PFA. PA-KL fortsätter dock att gälla för anställda:

  • som avgått före 1 januari 1998
  • som före 1998 fått sjuk- eller aktivitetsersättning
  • med särskilt visstidsförordnande
  • födda före 1938
 • Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) – gäller för förtroendevald som nytillträder efter valet 2014 eller senare. I vissa delar även för förtroendevald som inte tidigare omfattats av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) eller av andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

 • Omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) – gäller för förtroendevald som nytillträder efter valet 2014. OPF-KL 14 ersattes med OPF-KL 18 under 2018. Förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 omfattas fortsatt av OPF-KL 18, förutsatt att de nya bestämmelserna antagits av uppdragsgivaren.

 • Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, (PBF) tillämpas av de allra flesta kommuner och regioner för flertalet av de förtroendevalda som tillträtt innan 2014. Varje kommunal uppdragsgivare avgör själv om de ska tillämpa bestämmelserna och i så fall vilka förtroendevalda som ska omfattas. Pensionsbestämmelserna började gälla från och med den 1 januari 2003.

 • Bestämmelser om kommunalt omställningsstöd hos kommuner och landsting, KOM-KL, gäller för anställd som omfattas av kommunala avtal. KOM-KL gäller från1 januari 2012 och ersätter AGF-KL. KOM-KL  kan erbjuda vissa omställningsinsatser samt ersättning om medarbetaren blir arbetslös på grund av att verksamheten minskas eller läggs ned.

 • Bestämmelser om avgångsförmåner hos kommuner och landsting, AGF-KL, gäller för anställda med tillsvidareanställning som omfattas av kommunala pensionsavtal. Ersättning från AGF-KL kan betalas ut om medarbetaren blir arbetslös på grund av att verksamheten minskas eller läggs ned. 

Logga in på Valcentralen med BankID

Valcentralen är en oberoende plattform för pensionsval för tjänstepensionsavtal inom främst offentlig sektor. 

Självklart kan du enkelt logga in med BankID på Valcentralen. 

Gå till valcentralen.se