Gå till innehåll

Tjänstepensionsförsäkring – försäkra framtida pensioner

Med vår tjänstepensionsförsäkring tryggar du framtida pensionsförmåner samtidigt som du får en plan för finansiering av pensionsskulden.

 • Unik kapitalförvaltning
 • Slipp långlevnadsrisker
 • Få en lösning med garanti

Boka ett möte med oss

Tjänstepensions­försäkring  – få en plan för framtiden

Med vår tjänstepensionsförsäkring får du en finanisell plan för framtida pensionsutbetalningar. Du får del av vår kompetens inom kapitalförvaltning och behöver inte ta fram egna placeringsföreskrifter och riktlinjer.

Premierna i försäkringen betalas in till Skandias traditionella förvaltning och en överskottsfond skapas. 

Så här funkar Skandias traditionella förvaltning

Försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen

Med försäkringen betalar du pensionskostnaden när den uppstår, vilket gör att du samtidigt får en bättre kostnadskontroll. Försäkringslösningen kan också täcka kostnaderna för långvariga sjukskrivningar. 

 • Pensionsavtalet KAP-KL omfattar förmånsbestämd ålderspension och pension till efterlevande vuxen och barn. Det här kan innebära oförutsedda kostnader för verksamheten om det inte finns en plan. Men genom att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen och efterlevandepension får du och verksamheten en rad fördelar:

  • Betalar kostnader för ålderpension vid intjänande
  • Premiebefrielse som säkrar inbetalningarna vid sjukdom
  • Slipper risken för livsvariga pensionsutbetalningar
  • Vår kompetens inom traditionell kapitalförvaltning
 • Förmånsbestämd ålderspension tjänas in från och med 28 års ålder av anställda som har pensionsgrundande löner över 7,5 inkomstbasbelopp. Förmånen ger medarbetarna ålderspension hela livet ut på mellan 55 och 62,5 % på pensionsgrundande löner över 7,5 inkomstbasbelopp. 

 • Pensionsavtalet KAP-KL innebär också att du som arbetsgivare ska betala ut pensioner till efterlevande vuxen och barn till en medarbetare. Inträffar ett dödsfall uppstår kostnader som belastar årets resultat. Drabbas verksamheten av flera dödsfall innebär det oväntade uppgifter för arbetsgivare som saknar försäkringslösning.

  • Pension till efterlevande vuxen betalas ut i fem år uppgår till 15 % av den pensionsgrundande lönen upp till 20 inkomsbasbelopp - över denna nivå gäller andra belopp. 
  • Pension till efterlevande barn betalas ut som längts tills yngsta barnet i en familj fyller 20 år och är 10 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomsbasbelopp. Över denna nivå gäller andra belopp.

Inlösen av pensionsskulderna

Med de stora förväntade pensionsavgångarna kommer kostnaderna för pensionsutbetalningarna öka kraftigt, men genom att lösa in äldre pensionsskulder kan du betala av kostnaderna i en tid när andelen pensionärer fortfarande är låg. 

 • Med en engångspremie väljer du att lösa in äldre pensionsskulder för vissa åldersgrupper eller för ett visst belopp. 

 • Finns det ingen plan eller finansiella medel avsatta för detta kan kostnaderna för kommande pensionsutbetalningar att gå ut över annan verksamhet. Vi kan hjälpa kommuner och landsting att hantera sina pensionsskulder och planera för framtiden.

  Läs mer om hur vi hjälper offentlig sektor med pensionsskuldsberäkningar.

Tjänstepensionsförsäkring – finansierar framtida pensioner

 • Unik kapitalförvaltning 
 • Slipp långlevnadsrisker
 • Få en lösning med garanti
Boka ett möte med oss