Gå till innehåll
Hand lägger bollar i glasskål

Tjänstepensionsförsäkring – försäkra framtida pensioner

Med våra tjänstepensionsförsäkringar kan du trygga framtida pensionsförmåner. Med vår traditionella förvaltning får du del av vår kompetens inom kapitalförvaltning. Du som arbetsgivare slipper också ovissa pensionskostnader på grund av långlevnadsrisker.

Boka ett möte med oss

Så funkar försäkring av den förmånsbestämda ålderspensionen

Pensionsavtalet KAP-KL omfattar förmånsbestämd ålderspension och pension till efterlevande vuxen och barn. Genom att försäkra den förmånsbestämda ålderspensionen får du som arbetsgivare en rad fördelar:

 • Traditionell förvaltning – ett sparande med en garanti
 • Egen överskottsfond – kopplas till försäkringen

Försäkra den förmånsbestämda ålderpensionen – traditionell förvaltning

 • Förmånsbestämd ålderspension tjänas in från och med 28 års ålder av anställda som har pensionsgrundande löner över 7,5 inkomstbasbelopp. Förmånen ger medarbetarna ålderspension hela livet ut på mellan 55 och 62,5 % på pensionsgrundande löner över 7,5 inkomstbasbelopp. 

 • Pensionsavtalet KAP-KL innebär också att du som arbetsgivare ska betala ut pensioner till efterlevande vuxen och barn till en medarbetare. Inträffar ett dödsfall uppstår kostnader som belastar årets resultat. Drabbas verksamheten av flera dödsfall innebär det oväntade uppgifter för arbetsgivare som saknar försäkringslösning.

  • Pension till efterlevande vuxen betalas ut i fem år uppgår till 15 % av den pensionsgrundande lönen upp till 20 inkomsbasbelopp - över denna nivå gäller andra belopp. 
  • Pension till efterlevande barn betalas ut som längts tills yngsta barnet i en familj fyller 20 år och är 10 % av den pensionsgrundande lönen upp till 7,5 inkomsbasbelopp. Över denna nivå gäller andra belopp.

Så funkar inlösen av Intjänad pensionsrätt 971231 (IPR)

Med en engångsinbetalning kan du välja att lösa in äldre pensionsskulder för önskade åldersgrupper. Det här ingår: 

 • Traditionell förvaltning – ett sparande med en garanti
 • Få en enkel pensionshantering
 • Livsvarig utbetalning och administration av den

Du kan välja mellan:

Försäkring med över­skottsfond

 • Om den faktiska utvecklingen blir bättre än den antagna uppstår ett överskott
 • Egen överskottsfond – kopplas till försäkringen
 • Pengarna i överskottsfonden kan användas till att betala premier och indexering av förmåner i Skandia

Läs mer om traditionell förvaltning

Försäkring med Smart Utbetalning

 • Försäkra medarbetare och före detta medarbetare oavsett ålder
 • Kollektivt överskott
 • Vi kan minimera premien genom att matcha pensionsåtagandet med utbetalningstiden

Läs mer om Smart Utbetalning

Tjänstepensionsförsäkring – försäkra framtida pensioner

 • Traditionell förvaltning – du får del av vår kompetens inom kapitalförvaltning
 • Du slipper ovissa pensionskostnader på grund av långlevnadsrisker
 • Få en pensionslösning med garanti
Boka ett möte med oss