Gå till innehåll
Personer bygger triangel av klossar

Förenkla din pensions­administration

Vi erbjuder arbetsgivare med kommunala pensionsavtal fullständig pensions­administration. Du får tillgång till ett heltäckande utbud av service och tjänster.

 • Gör din pensionsförvaltning mer effektiv
 • Erfarenhet av samtliga kommunala pensionsavtal
 • Administrationssystem speciellt utvecklat för offentlig sektor

Få hjälp med administrationen

Så här funkar vår pensionsadministration

Med vår pensionsadministration får du tillgång till erfarna experter och handläggare inom området. Vi administrerar även förmåns- och premiebestämda pensionsförmåner. Du får full kontroll över dina medarbetares tjänstepensioner och med internetkontoret får du också en enkel och smidig administration. Vi kan hjälpa dig med att:

 • Vi för register över pensionsgrundande uppgifter

 • Vi har fullständig hantering, administration och förmedling av försäkringspremier inom KAP-KL och AKAP-KL. Valcentralen är en oberoende plattform för pensionsval för tjänstepensionsavtal inom främst offentlig sektor. Vi hanterar både kollektivavtalade tjänstepensioner och individuella. Valcentralen drivs av Skandias dotterbolag Skandikon och är en del av tjänsten för pensionsadministration inom offentlig sektor. 

 • Vi bevakar och aviserar pensionsavgångar

  • Vi räknar ut pensionsförmåner
  • Räknar ut och förmedlar den avgiftsbestämda ålderspensionen
  • Du kan göra samtliga beräkningar och simuleringar enligt kollektivavtalet i vårt internetkontor
  • Du kan godkänna pensioner online
  • Vi betalar ut pensionsförmåner 
  • Vi samordnar socialförsäkringsförmåner

Internetkontoret – enkelt för dig

Vi har tagit fram ett modernt system anpassat för kommunala pensionsavtal. Här är allt samlat på ett ställe oavsett om du är pensionshandläggare, personalansvarig eller jobbar med ekonomiska frågor. Du har tillgång till registerdata och kan själv administrera eller ta fram underlag när det passar dig.

Läs mer om internetkontoret

Vi kan alla pensionsavtal

Vi administrerar alla nuvarande och äldre pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunala bolag. Vi hanterar samtliga pensionsförmåner för anställda, före detta anställda, pensionstagare och förtroendevalda som berörs av pensionsbestämmelserna: AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, PBF-KL, OPF-KL, KOM-KL, AGF-KL. 

Vad betyder förkortningarna? Läs om pensionsavtalen här

Erfarenhet, kompetens och kapacitet

Vi har omsorgsfullt rekryterat ledande specialister och handläggare inom det landstingskommunala pensionsområdet. Vi har investerat i systemutveckling och systemstöd för att förenkla din pensionshantering. Hos oss får du en kundansvarig och ett team av specialister och kundservice. Våra erfarna medarbetare och ett bra systemstöd är nyckeln i vårt erbjudande till dig. 

Pensionssupporten – kompetent & smidig service

Pensionsförvaltning och administration kan vara tids- och resurskrävande. Låt oss göra jobbet.

 • Dina medarbetare får snabb och bra service
 • Erfarna experter och handläggare svarar på de mest komplexa pensionsfrågorna 
Läs mer om vår pensionssupport

Få hjälp med din administration

 • Gör din pensionsförvaltning mer effektiv
 • Erfarenhet av samtliga kommunala pensionsavtal
 • Administrationssystem speciellt utvecklat för offentlig sektor
Boka möte redan i dag