Gå till innehåll
Träklossar bildar ett torn

Pensionsavtal för dig inom offentlig sektor

Här får du en överblick över nuvarande och äldre pensionsavtal som förekommer för dig som jobbar eller är förtroendevald inom kommuner, landsting, regioner och kommunala bolag. Du hittar mer information om vad som gäller för dig på Valcentralen.se.

Pensionsavtal inom offentlig sektor

KAP-KL och AKAP-KL är de vanligaste avtalen för dig som jobbar inom offentlig sektor. OPF-KL är det senaste avtalet för förtroendevalda.

Vår pensionsadministration har kunskap om alla nuvarande och äldre pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunala bolag. Vi har koll på pensionsförmåner för anställda, före detta anställda, pensionstagare och förtroendevalda. 

Här är en förteckning över de vanligaste pensionsavtalen inom offentlig sektor:

 • Kollektivavtalad pension (KAP-KL) – gäller för medarbetare i kommuner och landsting som är födda 1938 eller senare. KAP-KL gäller från 1 januari 2006 och ersatte pensionsavtalet PFA. Från och med 1 januari 2014 omfattar KAP-KL medarbetare som är födda 1985 eller tidigare. Även medarbetare  i region- och kommunalförbund omfattas av KAP-KL liksom medarbetare i kommunala bolag som tillhör arbetsgivarorganisationen Pacta.  

 • Avgiftsbestämd Kollektivavtalad Pension  (AKAP-KL) – gäller från och med 1 januari 2014 för medarbetare som är födda 1986 eller senare. Även medarbetare i region- och kommunförbund omfattas av AKAP-KL liksom medarbetare i kommunala bolag som tillhör Arbetsgivareförbundet Pacta. 

 • Pensions- och försäkringsavtal (PFA) – gällde bara mellan åren 1998 till 2006 och ersattes därefter av pensionsavtalet KAP-KL. PFA fortsätter däremot ändå att gälla för medarbetare som före 2006 fått rätt till sjuk- eller aktvitetsersättning.

 • Kommunala Pensionsavtalet (PA-KL) gällde fram tills 31 december 1997 och ersattes då av PFA. PA-KL fortsätter dock att gälla för anställda:

  • som avgått före 1 januari 1998
  • som före 1998 fått sjuk- eller aktivitetsersättning
  • med särskilt visstidsförordnande
  • födda före 1938
 • Omställningstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) – gäller för förtroendevald som nytillträder efter valet 2014 eller senare. I vissa delar även för förtroendevald som inte tidigare omfattats av Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), Pensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) eller av andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

 • Pensionsbestämmelser för förtroendevalda, (PBF) är namnet på de bestämmelser om pension till politiker som tillämpas av de allra flesta kommuner och landsting. Varje kommunal arbetsgivare avgör själv om de ska tillämpa bestämmelserna och i så fall vilka förtroendevalda som ska omfattas. Pensionsbestämmelserna började gälla från och med den 1 januari 2003. 

 • Bestämmelser om avgångsförmåner hos kommuner och landsting, AGF-KL, gäller för anställda med tillsvidareanställning som omfattas av kommunala pensionsavtal. Ersättning från AGF-KL kan betalas ut om medarbetaren blir arbetslös på grund av att verksamheten minskas eller läggs ned. 

Få hjälp med din administration

 • Gör din pensionsförvaltning mer effektiv
 • Erfarenhet av samtliga kommunala pensionsavtal
 • Administrationssystem speciellt utvecklat för offentlig sektor
Boka möte redan i dag