Gå till innehåll
Två kvinnor pratar i telefon

Pensionssupport spar tid och resurser

Vår pensionssupport är en tjänst för dig som använder vår pensionsadministration. 

 • Slipp egen administration
 • Ge medarbetarna proffsig support och service
 • Alltid tillgängliga under kontorstid

Skaffa pensionssupport

Så här funkar pensionssupporten

Låt våra erfarna och kunniga handläggare ta över din adminstration och support till medarbetare. Vi hanterar både enkla och komplexa frågor. Vi kan även svara på pensionsfrågor till förtroendevalda. Vi pratar pension så att alla förstår. 

  • Bevakar när det är dags för medarbetarna att gå i pension
  • Tar fram beräkningsunderlag
  • Rättar fel och varningar
  • Ser till att uppgifterna stämmer
  • Skickar och rapporterar uppgifter vidare
  • Utreder rätt till efterlevandepension vid dödsfall
  • Vi tar fram pensionsbreven 
  • Support på samtliga kommunala pensionsavtal
  • Medarbetarna får tillgång till vår kundtjänst
  • Vi kan hålla infor­mationsträffar för medarbetarna
  • Vi kan ge service på flera olika språk
 • Vanliga frågor är:

  • Vad får jag i tjänstepension?
  • Vad beror tjänstepensionens storlek på?
  • Hur tar jag ut min tjänstepension?
  • Hur gör jag mitt tjänstepensionsval?
  • Vad betyder återbetalningsskyddet?
  • Vad händer om jag blir sjuk eller dör?
  • Vilka förmåner har jag enligt kollektivavtalet?

Vi kan alla pensionsavtal

Vi administrerar alla nuvarande och äldre pensionsavtal för kommuner, landsting, regioner samt kommunala bolag. Vi hanterar samtliga pensionsförmåner för anställda, före detta anställda, pensionstagare och förtroendevalda som berörs av pensionsbestämmelserna: AKAP-KL, KAP-KL, PFA, PA-KL, PBF-KL, OPF-KL, KOM-KL, AGF-KL. 

Vad betyder förkortningarna? Läs om pensionsavtalen här

Informationsmöten för medarbetare

Som kund hos oss kan vi ordna informationsmöten om pensioner för era medarbetare. Vi går igenom de vanligaste allmäna frågorna kring pensioner. Möten kan organiseras som stormöten eller i mindre grupper. Om du är kund, tveka inte att fråga oss om när och hur vi kan ordna något hos dig.

Pensionssupport spar tid och resurser

 • Slipp egen administration
 • Ge medarbetarna proffsig support och service
 • Alltid tillgängliga under kontorstid
Skaffa pensionssupport