Gå till innehåll
Kvinna med paraply

Alternativ avtalstillämpning – möjlighet att påverka tjänstepensionen

 • Bli mer attraktiv som arbetsgivare
 • Fler valmöjligheter för medarbetare
 • Erbjud en mer flexibel pensionslösning 

Boka möte om Alternativ avtalstillämpning

Så funkar Alternativ avtalstillämpning

En del medarbetare har möjlighet att få en alternativ pensionslösning inom avtalet KAP-KL. Det innebär att medarbetaren avsäger sig rätten till den förmånsbestämda ålderspension och istället väljer en premiebestämd pensionslösning. I denna lösning har medarbetaren möjlighet att påverka placeringsalternativen och hur pensionen ska tas ut.

 • I pensionsavtalet AKAP-KR §11 finns det möjlighet för arbetsgivaren att vid nyrekrytering erbjuda alternativ avtalstillämpning.

  Alternativ avtalstillämpning innebär att medarbetaren, efter överenskommelse, kan kvarstå i annan pensionslösning än AKAP-KR. Förutsättningen är att medarbetaren vid nyrekryteringen får en fast kontant lön som överstiger 83,5 % av inkomstbasbeloppet och att den anställde redan har en befintlig Alternativ KAP-KL per 2022-12-31. Överenskommelsen om alternativ avtalstillämpning ska anmälas till Pensionsnämnden.  

 • I Alternativ avtalstillämpning får du en flexibel lösning där medarbetaren själv väljer hur sparandet ska placeras. Medarbetaren kan välja mellan Skandia Liv (traditionell förvaltning), Skandia Link (fondförvaltning) eller depåförvaltning. Läs mer om de olika placeringsalternativen.

 • I alla våra tjänstepensionspaket ingår möjligheten till efterlevandeskydd. Ett av dessa är återbetalningsskydd som medarbetare kan välja för att ge sin familj större ekonomisk trygghet.

  Vid återbetalningsskydd utbetalas försäkringskapitalet till familjen under avtalad period om en medarbetare skulle dö före avtalad pensionsålder. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkringskapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir återbetalningsskyddet.

  Med försäkringskapital menar vi pengarna som sparas till medarbetarnas tjänstepension. Försäkringskapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om en medarbetare skulle dö efter att ha börjat ta ut sin pension fortsätter utbetalningarna till familjen under den tid som är kvar enligt avtalet mellan dig som arbetsgivare och oss på Skandia.

 • Alternativ avtalstillämpning ger möjlighet att själv bestämma när pensionen ska betalas ut; regelbundet livet ut eller under en kortare tid, på minst 5 år. Pension betalas vanligen ut från 65 års ålder men möjlighet finns att börja ta ut sparat pensionskapital tidigare, men tidigast från 55 års ålder.

 • Även om medarbetaren har Alternativ avtalstillämpning gäller ändå den avgiftsbestämda ålderspensionen och pensionen till efterlevande vuxen och barn enligt KAP-KL – vilket ger trygghet för medarbetarens familj. 

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Fler lösningar möjliga

Vi kan erbjuda fler lösningar som är helt eller delvis utanför kollektivavtalet som täcker upp de behov som finns för indviduella pensionslösningar.

 • Särskild avtalspension kallas också avgångspension och du som arbetsgivare kan komma överens om en sådan lösning med en medarbetare. Pensionen betalas ut tills medarbetaren fyller 65 år. Det finns också möjlighet att ordna delpension som kan betalas ut tills 67 år. 

  Om du måste minska personalstyrkan eller vid omorganisationer kan detta vara en förmånlig lösning för alla. Vi har erfarenhet av att ta fram lösningar. 

Erbjud medarbetarna fler möjligheter i tjänstepensionen

 • Bli mer attraktiv som arbetsgivare
 • Fler valmöjligheter för medarbetare
 • Erbjud en mer flexibel pensionslösning 
Boka möte om alternativa lösningar