Gå till innehåll

Placeringsalternativ

När medarbetaren väljer tjänstepensionslösning för löneväxling eller alternativ KAP-KL  väljer medarbetaren också placeringsalternativ. De kan välja våra traditionella förvaltning med garanti, fonder eller depå.

Traditionell förvaltning – spara med garanti

Traditionell förvaltning innebär att våra kapital­förvaltare förvaltar pengarna. Medarbetarna kan aldrig få mindre än vad vi har garanterat  däremot mer. Alla med traditionell försäkring hos oss får ta del av överskott i Skandias livbolag.

Vi placerar främst i aktier och på valda delar av världs­marknaden. Vi har också investerat i t.ex. direktägda fastigheter, cancer­sjukvård, infra­struktur och i onoterade bolag som Klarna.

Så jobbar vi med hållbarhet: Miljö­mässigt och socialt ansvar ligger till grund för alla våra investe­ringar. Vi har skrivit under FN:s principer för ansvars­fulla investeringar (PRI) och granskar företagen ur hållbarhets­synpunkt. Dessutom skapar vår lång­siktig­het möjlighet till samhälls­viktiga investe­­ringar, t.ex. förnyelse­bar energi.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Genomsnittlig återbäringsränta de senaste 5 åren

Fondförvaltning – placera i utvalda fonder

Fondförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland ett 90-tal kvalitets­säkrade fonder – noga utvalda av våra fond­analytiker och granskade bl.a. ur håll­barhets­synpunkt. I jämförelse med traditionell förvaltning innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

Se de utvalda fonderna i vår fondlista

Depåförvaltning – placera i hela vårt utbud

Depåförvaltning innebär att medarbetaren kan välja bland fonder, aktier och andra värdepapper i hela vårt utbud samt likvida medel. I jämförelse med traditionell förvaltning innebär det att man bör vara beredd på att ta en högre risk i sparandet. Investeringen kan både öka och minska i värde.

Mer information finns i villkor och förköpsinformation för Skandias tjänstepensions­program.

*Kund­nöjdhet vid råd­givning i genomsnitt i vår senaste årliga kund­undersökning (2019).