Gå till innehåll
Jämvikt på en gungbräda

Löneväxling – byt lön mot extra pension

 • Medarbetaren ökar sitt pensions­sparande
 • Ökade valmöjligheter för medarbetaren
 • Bli en mer attraktiv arbetsgivare
Boka möte med oss

Så funkar löneväxling

Löneväxling betyder att du kommer överens med din medarbetare om att omvandla en del av lönen eller bonusen till tjänstepensions­försäkring. Det är ett bra sätt att spara till pensionen, särskilt eftersom den privata avdragsrätten har tagits bort.

För medarbetare som tjänar lite mer

För att löneväxla bör medarbetaren ha en månads­lön på minst 51 245 kr (2024) efter avdraget för löne­växlingen. Om lönen blir lägre minskar allmän pension, sjukpenning, föräldra­penning och andra förmåner inom social­försäkringen.  

Kontrollera vad som gäller inom aktuellt kollektivavtal och om medarbetaren har en inkomstförsäkring. 

Högre pensionspremie för medarbetaren

För dig som arbets­givare betyder det att företaget kan räkna upp pensions­premien med cirka 6 % utan att det kostar något extra. Skillnaden beror på att den särskilda löne­skatten som betalas på pensions­premien är lägre än arbetsgivar­avgiften på lön.

Ingen inkomstskatt på sparbeloppet

När medarbetare löne­växlar placerar de en del av brutto­lönen i tjänste­pensions­sparande och betalar därför ingen inkomst­skatt på beloppet de sparar. De som ­sparar privat placerar redan beskattade pengar.

När medarbetarna går i pension betalar de inkomst­skatt på utbetalningarna, men den skatten kan bli lägre än vad de i dag betalar i skatt på lönen. Det gör växlingen ännu mer fördelaktig.

Räkneexempel: så kan tjänstepensionen bli med löneväxling

Hur mycket medarbetarna får i tjänste­pension med löneväxling beror bl.a. på:

 • hur gamla de är när de börjar löneväxla
 • hur mycket de väljer att löneväxla 
 • vilken avkastning de får på sina pengar

Räkne­exemplet här nedanför gäller för den som löneväxlar 2 000 kr/mån och placerar pengarna i en tjänste­­pensions­­försäkring med utbetalningstid i 5 år från 65 års ålder.

Ålder4 % i avkastning6 % i avkastning
35 år 19 300 kr/mån 27 000 kr/mån
40 år 14 700 kr/mån 19 400 kr/mån
50 år 7 300 kr/mån 8 600 kr/mån
Beloppen i exemplet är ingen prognos eller garanti. Vi har räknat med avkastnings­skatt och avgifter men inte inflation. Försäkringen innehåller återbetalnings­­skydd. Inbetalningarna görs varje månad från åldern ovanför fram till 65 år. 

Tänk på! Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En investering i Skandia Liv (traditionell förvaltning) innebär också en risk men medför att du alltid får ut minst det garanterade beloppet. Läs mer här

Vanliga frågor om löneväxling

 • Pensionen som medarbetaren får genom löne­växling betalas ut från 65-årsdagen. Om inget annat är avtalat sker utbetalningen under 5 år, men det går att förlänga utbetalnings­tiden.

 • Vi har bra sparformer för den medarbetare som vill löneväxla:

  • Skandia Liv – traditionell förvaltning 
  • Skandia Link – fond­förvaltning   
  • Depåförvaltning – spara i fonder, aktier och andra värdepapper

  Det går också att kombinera Skandia Liv, Skandia Link eller depå­förvaltning.

  Läs mer om våra placeringsalternativ

 • Med Skandia Tjänstepension med Hälsa ingår möjligheten till efterlevande­skydd. Ett av dessa är återbetalnings­skydd som medarbetare kan välja för att ge sin familj större ekonomisk trygghet.

  Om en medarbetare skulle dö före avtalad pensionsålder betalas återbetalningsskyddet ut som en efterlevandepension till familjen. Beloppet som betalas ut beror på hur stort försäkrings­kapitalet är. Ju mer det har hunnit byggas upp, desto större blir återbetalnings­skyddet.

  Med försäkrings­kapital menar vi pengarna som sparas till medarbetarnas tjänste­pension. Försäkrings­kapitalets storlek påverkas bland annat av inbetalda premier, avgifter och avkastning.

  Om en medarbetare skulle dö efter att ha börjat ta ut sin pension fortsätter utbetal­ningarna till familjen under den tid som är kvar enligt avtalet mellan dig som arbets­givare och oss på Skandia.

  Mer om efterlevande­skydd

 • För att kunna erbjuda löneväxling inom KAP-KL/AKAP-KR behöver arbetsgivaren teckna ett lokalt kollektivavtal med de fackliga parterna.

  Observera att ersättningar som grundar sig på den anställdes sjukpenninggrundande inkomst påverkas negativt. Till exempel ersättning vid långvarig sjukdom och avgiftsbefrielseförsäkring avseende avgiftsbestämd ålderspension.

Alla frågor och svar

Vi tar hänsyn till hållbarhet

Skandia har ett sedan länge etablerat arbetssätt för att ta hänsyn till hållbarhetsrisker och hållbarhetsfaktorer. Vi arbetar utifrån strategin att välja in, välja bort samt påverka, och främjar på så sätt en hållbar utveckling.

Mer detaljerad information om hur Skandia arbetar med hållbarhet finns att läsa under hållbarhetsrelaterade upplysningar för Skandia Liv respektive Skandia Link.

Ytterligare information om vårt hållbarhetsarbete finns att läsa på våra hållbarhetssidor.

Vad vill du göra nu?


Två men pratar vid fikabordet

Kom igång med löneväxling

Anmäl intresse så berättar vi mer om löne­­växling – ett attraktiv förmån att erbjuda dina medarbetare utan att det kostar dig något extra som arbetsgivare.

 • Rekrytera och behåll de bästa medarbetarna
 • Ingen extra kostnad för dig som arbetsgivare
 • Bidra till en bättre framtida pension för medarbetarna
Färglatt hjärta

Hitta rätt tjänstepension

Tjänstepension är mer än pengar till pension. Därför erbjuder vi dig och medarbetarna en heltäckande tjänstepension med extra fokus på hälsa.

 • Heltäckande och prisvärd tjänstepension
 • Extra fokus på hälsa – få hjälp innan du blir sjuk
 • Bra för företaget och för medarbetaren